Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >O nama  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nama

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je medicinski fakultet u Republici Hrvatskoj. Ta nastavno-znanstvena ustanova organizira i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polje temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih znanosti, za stjecanje zvanja doktor medicine. Osnovna zadaća studija je studente osposobiti da kao završeni liječnici mogu djelovati u sustavu zdravstvene zaštite u privatnim i državnim ambulantama i bolnicama ili nastaviti specijalizaciju. Također nudi dodatno školovanje na poslijediplomskom studiju kao i trajno obrazovanje o novostima u medicini.

Obrazovanje za stručno zvanje doktor medicine traje šest godina, dakle, dvanaest semestara. Važnost cjelovitog obrazovanja prepoznata je i u Bolonjskome procesu, tako da se studij izvodi integrirano. Gradivo iz različitih znanstvenih disciplina koje student mora naučiti tijekom studija grupirano je u pet skupina: općeobrazovni, temeljni medicinski, pretklinički, klinički i javno-zdravstveni predmeti. Njihov raspored po semestrima omogućuje optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina. Oblici nastave su također prilagođeni što boljem usvajanju znanja i vještina. Zato je najmanje predavanja, puno je seminara i demonstracija, a najviše praktičnih vježbi, rada u kliničkim odjelima te u domovima zdravlja i na terenu. Tijekom cijelog studija održava se i nastava izbornih predmeta. Studenti uče rješavati konkretne probleme, primjenjujući znanja iz različitih područja istodobno.

Student će prvo naučiti o fizičkim, kemijskim i biološkim osnovama života, a potom o građi i funkciji čovjekova tijela. Brojne funkcije tijela proučavaju se putem pokusa na laboratorijskim životinjama. Upoznaju se uzroci i razvoj bolesti, vrste i način djelovanja lijekova te pristup bolesniku i način pregleda. U kliničkim predmetima nastava se obavlja u kliničkim ustanovama gdje se uz krevet bolesnika uči o bolestima i njihovom liječenju. U javnozdravstvenim predmetima proučava se utjecaj okolišnih i društvenih činitelja na zdravlje.

Tijekom studija student se upoznaje s osnovama znanstvenih istraživanja, statistike i medicinske informatike, a može se uključiti u rad na znanstvenim projektima kod pojedinih istraživača. Na kraju studija polaže se završni ispit u kojem se provjerava sposobnost studenta da prepozna najvažnije bolesti i usmjeri bolesnika na najpravilnije liječenje i rehabilitaciju. Student završava studij izradom i obranom diplomskog rada.

Nakon završenog školovanja student dobiva diplomu doktora medicine.

11111111111