Naslovnica >O nama >Misija, vizija, strategija  
Misija, vizija, strategija

Misija

Misija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sastoji se u nastojanju Fakulteta da obrazuje kompetentne zdravstvene djelatnike koji će svojim znanjem unaprijediti medicinsku praksu, obrazovanje i znanost. Cilj Fakulteta je upisati izvrsne studente koji će razumjeti teorijske i praktične, psihološke, sociološke, ekonomske i kulturne čimbenike koji utječu na zdravlje i bolest; koji će biti spremni posvetiti se skrbi za svoje bolesnike, poduzeti potrebne postupke te pokazati suosjećanje prema bolesniku. Medicinski fakultet želi ponuditi program koji je usmjeren prema studentu, koji integrira temeljne znanosti, izvrsno kliničko obrazovanje, stručne standarde i etička načela; primijeniti najbolje metode obrazovanja, prepoznati i nagraditi najbolje studente. Fakultet želi stvoriti poticajno intelektualno okružje, promovirati znanstvene i humanitarne aspekte medicinske prakse uz istovremeno provođenje znanstvenih istraživanja u okvirima međunarodnih i nacionalnih projekata koji rezultiraju napretkom znanosti, primjenom u nastavnom procesu i unaprjeđenju zdravstvene skrbi.


 

 

Vizija

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je nacionalni, međunarodno priznati fakultet za izvrsnost u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i transferu znanja u primjenu na području Biomedicine i zdravstva.

 

 

Strategija

Strategije razvoja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu temelje se na osnovnim djelatnostima Fakulteta te uključuje sljedeće:

 

- Strategija za osiguravanje kvalitete

- Strategija za razvoj, primjenu i vrednovanje metoda u nastavi i razvoj nastave

- Strategija za razvoj i istraživački rad

- Strategija za razvoj komunikacije i informacija

- Strategija promicanja kulture kvalitete

- Strategija za unapređenje infrastrukture i usluga studentima tijekom studiranja

- Strategija za usavršavanje osoblja

- Strategija za međunarodnu suradnju i suradnju na nacionalnoj razini.

 

Vrednovanje strategija dio je unutarnje i vanjske neovisne prosudbe kvalitete Medicinskog fakulteta te čini osnovu za promicanje kulture kvalitete svih njegovih djelatnosti.


 

Vrijednosti

 

- Kompetentno nastavno osoblje koji su lideri u svojim znanstvenim i stručnim područjima u Republici Hrvatskoj te imaju nacionalni, regionalni i međunarodni ugled;

- Dosadašnje reference Medicinskog fakulteta koje jamče visoku razinu kvalitete u nastavi, istraživanjima i transferu znanja u praksu;

- Kvalitetna infrastrukturna potpora ostvarenju svih djelatnosti Medicinskog fakulteta te

- Nastava usmjerena prema studentu, sukladna dogovorenim principima i standardima međunarodne medicinske edukacije.


 

Djelatnost

Prema Statutu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, djelatnosti Fakuteta su sljedeće:

- Izvođenje integriranog studija medicine te izvedba poslijediplomskih sveučilišnih studija i doktorskog studija iz istog područja

- Izvođenje diplomskoga studija sestrinstva

- Znanstvena djelatnost iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva

- Stručna djelatnost iz područja Biomedicine i zdravstva te sudjelovanje u realizaciji programa zdravstvene zaštite

- Provođenje različitih oblika stručnog i znanstvenog usavršavanja djelatnika u zdravstvu kao dio cjeloživotnog učenja

- Ustrojavanje i provođenje domaćih i međunarodnih tečajeva i programa radi proširivanja znanja i vještina studenata, djelatnika u zdravstvu i drugih zainteresiranih s ciljem praćenja novih znanstvenih dostignuća i razmjene osobnih iskustava s drugima

- Zdravstvena djelatnost za potrebe fakultetske nastave

- Izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe nastave te znanstvenog i stručnog rada

- Prodaja udžbenika i ostalih tiskanih materijala potrebnih za obavljanje djelatnosti Fakulteta

- Ekspertize i stručna mišljenja

- Sudska vještačenja iz znanstvenog i stručnog područja Biomedicine i zdravstva

- Ostale djelatnosti koje pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, a osobito ustrojavanju i izvođenju programa stalnog usavršavanja iz područja Biomedicine i zdravstva.