Naslovnica >O nama >Osnovni podaci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnovni podaci
 

  ADRESA:

Sveučilište u Zagrebu

 
   

Medicinski fakultet

   

10 000 ZAGREB

   

Šalata 3

  telefon:

(+385) 01 45 66 777

  Fax:

(+385) 01 49 20 053

  e-mail:

mf@mef.hr

  URL:

http://stariweb.mef.hr/

 
  OIB: 45001686598  
  MB: 3270211  
  Kunski račun  
  ŽRN: HR8423400091110024619  
  SWIFT/BIC: PBZGHR2X  
  Devizni račun  
  IBAN devizni: HR3223400091310297769  
 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

                Josipa Radoš

                Tel: +385 1 4566 915

                 e-mail: josipa.rados@mef.hr

 

Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine ne engleskom jeziku

                Jasna Gamulin

                Tel: +385 1 4590 268

                e-mail: jasna.gamulin@mef.hr

 

Studij sestrinstva

                Ivana Firak

                Tel: +385 1 4590290

                e-mail: ivana.firak@mef.hr

 

Poslijediplomski studiji i znanost

                Jasmina Štimac

                Tel: +385 1 4566 917

                e-mail: jasmina.stimac@mef.hr

 

Odsjek za međunarodnu suradnju

                Drago Horvat

                Tel: +385 1 4566 903

                e-mail: drago.horvat@mef.hr

 

Odsjek za financije i računovodstvo

                Marija Firak

                Tel: +385 1 4566 931

                e-mail: marija.firak@mef.hr

 

Odsjek za informatiku i nastavna pomagala

                Darko Marinović

                Tel: +385 1 4566 907

                e-mail: darko.marinovic@mef.hr

 

Odsjek za izgradnju i održavanje

                Miljenko Domjanić

                Tel: +385 1 4566 999

                e-mail: miljenko.domjanic@mef.hr

 

Odjel sigurnosti

                Željko Gavran

                Tel: +385 1 4566 922

                e-mail: zeljko.gavran@mef.hr

 

  Smještaj Medicinskog fakulteta
Karta Zagreba s rasporedom klinika i zavoda Medicinskog fakulteta (kliknite na sliku za interaktivnu kartu)

karta

  Središnja zgrada (dekanat) Medicinskog fakulteta u Zagrebu smještena je na Šalati 3, unutar koje se ili u neposrednoj blizini nalaze zavodi premedicinskih i temeljnih medicinskih predmeta, te nekih pretkliničkih predmeta. Nastava kliničkih predmeta obavlja se najvećim dijelom u klinikama Kliničkog bolničkog centra (Šalata, Rebro i Petrova ulica), klinikama i zavodima kliničkih bolnica "Sestre milosrdnice", "Merkur" i "Dubrava", te u drugim zdravstvenim ustanovama, poput Klinike za infektivne bolesti, Klinike za plućne bolesti (Jordanovac), klinika Opće bolnice "Sveti Duh", Psihijatrijske bolnice "Vrapče" i dr. Nastava općemedicinskih i javno-zdravstvenih predmeta održava se u Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar" (Rockefellerova ul.) i ambulantama opće medicine.
Gotovo sve nastavne baze imaju vlastite knjižnice. Posebno su dobro opremljene knjižnice, s učionicom za studente, u dekanatskoj zgradi i Školi narodnog zdravlja "A. Štampar". Studentima su dostupne i "kompjutorske učionice" s priključcima na Internet. U dekanatskoj zgradi nalazi se i prikladan studentski restoran.