Naslovnica >O nama >Osnovni podaci >Natječaji >Stipendije i nagrade  
Stipendije i nagrade

ZAKLADA LJILJANA R. ZERGOLLERN I KREŠIMIR ČUPAK raspisuje Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak za dvije stipendije doktorskog studija iz oftalmologije i za dvije stipendije doktorskog studija iz pedijatrije s prednošću kliničke genetike.

Tekst Natječaja nalazi se ovdje.

ZAKLADA LJILJANA R. ZERGOLLERN I KREŠIMIR ČUPAK, Heinzelova 39, Zagreb (u daljnjem tekstu: Zaklada), sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine br. 36/96 i 64/01), članku 4. i 9. Statuta Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak, članku 2. i 13. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku dodjele sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak i Odluci Zakladne uprave Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak od 16. svibnja 2014. godine, raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu sredstava Zaklade Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak za

dvije stipendije doktorskog studija iz oftalmologije i za dvije stipendije doktorskog studija iz pedijatrije s prednošću kliničke genetike

Pravo na dodjelu stipendije Zaklade imaju:

Polaznici doktorskog studija, ne stariji od 35 godina, pri čemu je osnovni kriterij dotadašnja izvrsnost podnositelja prijave na studiju i znanstvenostručnom radu.

Za sredstva Zaklade mogu se natjecati pojedinci koji udovoljavaju uvjetima natječaja.

Kriteriji za dodjelu sredstava su:

izvrsnost podnositelja prijave (natprosječne ocjene, sudjelovanje u znanstvenim projektima i sl.),materijalno stanje podnositelja prijave

Prijave na natječaj primaju se u roku od 30 dana od dana objave, a podnose se na službenim upitnicima Zaklade. Upitnici se nalaze na službenim internetskim stranicama Zaklade, a pozivom na brojeve telefona moguće je zatražiti da isti budu poslani poštom na adresu tražitelja.

Prijavi treba priložiti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja - preslike dokumenata s točnom naznakom godine postdiplomskog studija koja se upisuje naredne akademske godine i za koju se traži stipendija

za stipendije:

životopisprijepis ocjena u dosadašnjem školovanju,diplome o osvojenim nagradama,potvrde o sudjelovanju u znanstvenoistraživačkim projektima

Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje. Odluka o dodjeli sredstava bit će objavljena na internetskoj stranici Zaklade u roku od 8 dana od usvajanja odluke Zakladne uprave.
Prijava i natječajna dokumentacija može se poslati:

1. online na internet adresi Zaklade http://www.zakladazergollern-cupak.org i

2. poštom na adresu:

Zaklada Ljiljana r. Zergollern i Krešimir Čupak - „Za natječaj“
Heinzelova 39, 10000 Zagreb

Predsjednik Zakladne uprave:

________________________

Prof.dr.sc. Nikica Gabrić

Datum objave Natječaja: 22. svibnja 2014.