Naslovnica >O nama >Osnovni podaci >Vijesti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vijesti
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (travanj)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU
–       dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

U KATEDRI ZA UROLOGIJU
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a) u  Klinici za urologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija
–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija

U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
a) u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija

U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
–       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 06. 04. 2016. godine, Narodne novine br.: 30.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-04-11 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Ivica Grgurević
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Ivica Grgurević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Portalna hipertenzija”.

Predavanje će se održati u utorak, 22. ožujka 2016. godine, s početkom u 09:00 sati, u Kliničkoj bolnici Dubrava, Seminarska sala br. 8., (II. kat), Avenija Gojka Šuška 6.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
– Prof. dr. sc. Branimir Anić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-03-14 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (ožujak)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA OPĆU KLINIČKU ONKOLOGIJU

 1. a) u Klinici za onkologiju, Klinički bolnički centar Zagreb
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Onkologija

 

U KATEDRI ZA KIRURGIJU

 1. a) u Klinici za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, KB Dubrava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

 

U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU

 • jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Epidemiologija u nastavnoj bazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
 • jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Epidemiologija u nastavnoj bazi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

 

U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrijau nastavnoj bazi Klinike za dječje bolesti Zagreb

 

U KATEDRI ZA RADIOLOGIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, KB Dubrava
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Radiologija u nastavnoj bazi Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

 

U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija u nastavnoj bazi Klinike zaginekologiju i porodništvo, KB „Sveti Duh“

 

U KATEDRI ZA MIKROBIOLOGIJU I PARAZITOLOGIJU

 • dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija u nastavnoj bazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odluku o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 02. 03. 2016. godine, Narodne novine br.: 19.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-03-04 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marina Boban
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marina Boban, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za neurologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Alzheimerova bolest”.

Predavanje će se održati u utorak, 08. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:30 sati, u dvorani A. Hahn, Edukacijski centar, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva  12.

Članovi stručnog povjerenstva:
– Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković
– Prof. dr. sc. Ervina Bilić
– Prof. dr. sc. Niko Zurak


 
2016-03-02 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Letilović
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Letilović, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Dijagnostički i terapijski pristup tahikardijama”.

Predavanje će se održati u utorak, 01. ožujka 2016. godine, s početkom u 08:30 sati, u predavaonici KB Merkur, Zagreb, Zajčeva 19.   

Članovi stručnog povjerenstva:
– Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Branimir Jakšić


 
2016-02-25 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Davor Hrabar
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Davor Hrabar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Ulkusna bolest”.

Predavanje će se održati u utorak ,01. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:45 sati,u Velikoj predavaonici (Multimedijski centar), Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Marko Duvnjak
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-02-17 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Lucija Virović Jukić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Lucija Virović Jukić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Kronični virusni hepatitis”.

Predavanje će se održati u utorak, 01. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:00 sati,u Velikoj predavaonici (Multimedijski centar), Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Marko Duvnjak
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-02-17 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika u Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (veljača)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje N A T J E Č A J za izbor:

U KATEDRI ZA FARMAKOLOGIJU

 1. a) u Zavodu za farmakologiju na Šalati
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Farmakologija

ZA VIJEĆE PREDMETA „TEMELJI NEUROZNANOSTI“

 1. u Zavodu za neuroznanost, Hrvatski institut za istraživanje mozga na Šalati
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

 1. a) u Klinici za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
 • jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 12. 02. 2016. godine, Narodne novine br.: 14.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3


 
2016-02-15 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (siječanj)
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor:
 
1.    U KATEDRI ZA INFEKTOLOGIJU
 
-       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija
 
2.    U KATEDRI ZA MEDICINSKU BIOLOGIJU
 
a)    u Zavodu za biologiju na Šalati
 
-       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti  
 
3.    U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU  ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 
-       jednog nastavnika  u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Povijest medicine i biomedicinskih znanosti
 
a)  u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“
 
-       jednog nastavnika  u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Javnom zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Socijalna medicina
 
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakultetaZagreb, Šalata 3.
 
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
 
Natječaj je objavljen 15. 01. 2016. godine, Narodne novine br.: 5.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2016-01-18 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (prosinac)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

 1. U KATEDRI ZA PSIHIJATRIJU I PSIHOLOŠKU MEDICINU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija u nastavnoj bazi Klinike za psihološku medicinu, Klinički bolnički centar Zagreb

a) u Klinici za psihijatriju Vrapče

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija

 1. U KATEDRI ZA KIRURGIJU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za traumatologiju, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–      jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija u nastavnoj bazi Klinike za kirurgiju, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a) u Klinici za kirurgiju, KB Dubrava

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija

 1. U KATEDRI ZA PEDIJATRIJU

a) u Klinici za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija

 1. U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU

–       tri suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za plućne bolesti Jordanovac, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

–       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“

a)  u Klinici za  unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

b) u Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KB Merkur

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina

 1. U KATEDRI ZA NEUROLOGIJU

a) u Klinici za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija

 1. U KATEDRI ZA MEDICINSKU SOCIOLOGIJU I EKONOMIKU ZDRAVSTVA

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

 1. U KATEDRI ZA OBITELJSKU MEDICINU

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina

 1. U KATEDRI ZA SOCIJALNU MEDICINU I ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

a) u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“

–       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda u  području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

 1. U KATEDRI ZA SUDSKU MEDICINU

a) u Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, Šalata

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Sudska medicina

–       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Sudska medicina

 1. U HRVATSKOM INSTITUTU ZA ISTRAŽIVANJE  MOZGA, ŠALATA

–       dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Neuroznanost

 1. U KATEDRI ZA OFTALMOLOGIJU

–       jednog suradnika u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktorand u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija u nastavnoj bazi Klinički bolnički centar Zagreb.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.

Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».

Natječaj je objavljen 04. 12. 2015. godine, Narodne novine br.: 132.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

(Urudžbeni zapisnik)

Zagreb, Šalata 3


 
2015-12-07 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Zoran Lončar
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Zoran Lončaru tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstvo u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,održati javno nastupno predavanje pod naslovom: “Liječenje boli u bolesnika u palijativnoj skrbi”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 11:00 sati,u dvorani “G/I.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Milica Katić

– Prof.dr.sc. Vesna Jureša

– Prof.dr.sc. Sanja Blažeković-Milaković


 
2015-12-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Igor Petriček
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Igor Petričeku tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta uKatedri za oftalmologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Ultrazvučna dijagnostika traume oka”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u  predavaoni Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Branimir Cerovski

– Prof.dr.sc. Smiljka Popović-Suić

– Prof.dr.sc. Jakov Šikić


 
2015-12-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Vidović
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Vidoviću tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za oftalmologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Zjenice i zjenične nenormalnosti”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 12:00 sati,predavaoniKlinike za očnebolesti, Kliničkibolničkicentar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica, v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Branimir Cerovski

– Prof.dr.sc. Smiljka Popović-Suić

– Prof.dr.sc. Jakov Šikić


 
2015-12-01 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (studeni)
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
 
N A T J E Č A J
za izbor:
 
1.    U KATEDRI ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU
 
a)    u  Zavodu za histologiju i embriologiju na Šalati
 
-       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Citologija, histologija i embriologija
 
2.    U KATEDRI ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU
   
a)    u Klinici za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb
 
-       jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktorand u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija
 
3.    U KATEDRI ZA INTERNU MEDICINU
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog izvanrednog profesora u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb
 
-       dva nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Dubrava
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi KB Sveti Duh
 
-       jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju naslovnog docenta u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina u nastavnoj bazi Klinike za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice“
 
 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane  zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja  na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenomzapisniku Medicinskog fakultetaZagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 11. 11. 2015. godine, Narodne novine br.: 123.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu)  dostavljaju se  na adresu:
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 
2015-11-13 Na vrh
 Dar u prigodi Dana sv. Nikole
 

Molimo roditelje – zaposlenike Medicinskog fakulteta čija su djeca rođena 2015 godine., a nisu osigurana zdravstveno niti prijavljena na poreznu karticu za olakšicu, da najkasnije do 11.11.2015. (srijeda) dostave presliku rodnog lista za dijete gosp. Mići Koraću, Kadrovska služba, Šalata 3/II kat, soba 211 ili isti pošalju putem Fax: 01/48 11 238 kako bi mogli dobiti Dar u prigodi Dana sv. Nikole.

 

 


 
2015-11-04 Na vrh
 Sistematski pregled
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 503-01/15-01/-1
Broj:380-59-10102-15-4690
Zagreb, 29.09. 2015.

SISTEMATSKI PREGLED
Obavještavaju se zaposlenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se u skladu s člankom 74. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama organizira sistematski pregled za 2015 godinu.
Molimo da se zainteresirani zaposlenici prijave najkasnije do 15. listopada 2015 godine, putem e-mail: mkorac@mef.hr ili putem fax. 459 02 73 odnosno na telefon 4566 969 Gosp. Mići Koraću.
Napomena : Prednost za sistematski pregled imaju zaposlenici koji to nisu obavili u 2013 i 2014 godini.

Sistematski pregledi za žene:
- Laboratorijske pretrage ( KKS, SE, GUK, Urea, Kreatinin, Urati, AST, ALT, GGT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, bilirubin, FE, URIN komp)
- TSH, T3, T4 hormoni za štitnjaču
- Pregled interniste
- EKG s očitanjem
- UZV abdomena
- Pregled okuliste (za žene iznad 45 god.)
- Pregled ginekologa +PAPA test + UZV
- UZV dojki ( za žene do 40 god. )
- Mamografija ( za žene iznad 40 god.)
- Denzitometrija ( za žene iznad 50 god.)
- RTG srca i pluća ( na indikaciju)
Zaključno mišljenje i razgovor sa svakom pregledanom pacijenticom.

 

Sistematski pregled za muškarce :
- Laboratorijske pretrage ( KKS, SE, GUK, Urea, Kreatinin, Urati, AST, ALT, GGT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, bilirubin, FE, URIN komp)
- TSH hormon za štitnjaču, PSA (tumorski marker za prostatu)
- Pregled interniste
- EKG s očitanjem
- UZV abdomena
- UZV prostate
- CD karotida i VB sliva ( za muškarce iznad 50 god.)
- Pregled okuliste (za muškarce iznad 45 god.)
- RTG srca i pluća ( na indikaciju )
- Ergometrija ( na indikaciju )
Zaključno mišljenje i razgovor sa svakim pregledanim pacijentom.

T a j n i k
Darko Bošnjak, v.r.

 


 
2015-10-02 Na vrh
 POZIV NA PREDAVANJA Prof.dr. Joachim Kirsch "Nova anatomija u starom institutu" i "Building principles of inhibitory synapses", 5.10. (ponedjeljak)
 
Prof.dr. Joachim Kirsch, direktor Instituta za anatomiju i staničnu biologiju i dugogodišnji prodekan za znanost Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Heidelbergu održati će u ponedjeljak 5.10. u 9h u predavaonici Zavoda za anatomiju u okviru uvodnog predavanja na predmetu Anatomija održati kratku prezentaciju s temom: „Nova anatomija u starom institutu“.
 
U okviru suradnje na projektu HRZZ5943 prof. Kirsch će u 16h na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga održati predavanje na temu „Building principles of inhibitory synapses“.

 
2015-10-01 Na vrh
 "Novel genes for old and diseased hearts", Dr.sc. Serena Zacchigna, 29.9. u 19 sati (KBV Zagreb)
 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Klinika za bolesti srca i krvnih žila KBC Zagreb

pozivaju Vas na predavanje

„Novel genes for old and diseased hearts“

koje će održati

 Dr. sc. Serena Zacchigna, dr. med.

Odjel za srčanu biologiju,

 International Center for Genetic Engineering and Biotechnology

 u utorak 29. rujna 2015. s početkom u 19 sati

 

Klinika za bolesti srca i krvnih žila

Predavaonica - KBC Zagreb


 
2015-09-27 Na vrh
 Poziv na GlowBrain RegMed radionicu "Knowledge Landscapes"; 28. i 29.9. na HIIM-u od 09:00 do 16:00 sati
 
U ponedjeljak i utorak, 28. i 29. rujna 2015. od 09:00 do 16:00 sati na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Šalata 12, održat će se skup predavanja na temu "Knowledge landscapes" u organizaciji projekta GlowBrain.
 
Više informacija o ovoj temi možete naći na poveznici: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945464/
RegMed mreža je nastala na inicijativu projekta GlowBrain, kako bi se okupili stručnjaci iz različitih područja, kao što su znanstvena istraživanja, transfer tehnologije, intelektualno vlasništvo, velike i male industrije itd, koji imaju zajednički interes u regenerativnoj medicini. Predavanja i diskusije su otvorene za javnost I sve zainteresirane sudionike.
 
Predavači će biti Anna Lydia Svalastog (Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University, Uppsala, Sweden), Joachim Allgaier (Independent Scholar, Aachen, Germany) i Lucia Martinelli (MUSE – Science museum, Trento, Italy).
 
Informacije o predavačima dostupne su na poveznicama:
 
Nadamo se Vašem dolasku.
 
 

 
2015-09-26 Na vrh
 Poziv na predavanje - How to get cited and be recognized?; 30. rujna (srijeda) u 13 sati, aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
 

Poziv na predavanje How to get cited and be recognized? koje će održati gospodin Marko Zovko iz Thomson Reutersa u srijedu 30. rujna 2015. od 13 do 14.30 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

 Presentation invitation

 30.09.2015.     13:00 – 14:30

Aula at the Rectorate of the University of Zagreb,

Trg marsala Tita 14, Zagreb

How to get cited and be recognized ?

 Navigation,  author and organization searching

Citation report, h-index and analyzing search results

Cited reference searching – find citations for articles not indexed in WOS

Publishing strategy and use of Journal and Highly Cited Data

Use of EndNote & Unique Author Identifiers

Training will be held in Croatian by: Marko Zovko

 

 

Regardless of whether you are using the Thomson Reuters Web of Science for the first time or you are an advanced user, we would like to offer you a hands-on session to facilitate your work with the platform and create a publication strategy.

By the end of 2015 Journal Citation Reports JCR will cease to exist. This product will be replaced by Journal And Highly Cited Data JHCD as the source of enhancing the impact of your published papers. Therefore, you will have access to new normalized indicators for Journals as well for Articles and Institutions.

The use of bibliographic software EndNoteis becoming pivotal in the publication workflow. We will show how to create a personal library of bibliographic references, which you can manage, share and export in a variety of formats, or add directly to a manuscript in a Word document by means of the Cite-while-you-write feature.

The session will address also the use be of author identifiers- for better author name disambiguation with the possibility to create a list of publications indexed in the Web of Science and import external ones. ResearcherID and ORCID ID, www.orcid.org, are conceived to create unique author identifiers that allow the precise search for all works by a particular author.

 


 
2015-09-22 Na vrh
 Natječaj za demonstratore iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.
 


Zagreb, 21.09.2015.

Natječaj za demonstratore
iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.

Molbe se primaju do 2. listopada 2015. godine.
Molbe se predaju Aniti Pokupec Bilić u studentskoj referadi KBC Zagreb - prizemlje Edukacijskog centra (za sve nastavne baze).

Rezultati će biti objavljeni 16. listopada 2015. godine.
Početak nastave iz propedeutike je 21. listopada 2015.

Molba treba sadržavati:

1. ime i prezime studenta, godinu studija, matični broj indeksa, broj mobilnog telefona;

2. ocjenu iz Interne medicine i ime ispitivača kod kojeg je ispit položen;

3. prosjek ocjena kroz sve godine studija;

4. ako je student već bio demonstrator – kod koga je bio;

5. gdje i kod koga bi želio biti demonstrator – baza i profesor.

Pročelnik Katedre
prof. dr. sc. Branimir Anić

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za internu medicinu

Pročelnik: prof. dr. sc. Branimir Anić

 

 

Zagreb, 21.09.2015.

 

 

 

Natječaj za demonstratore

iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.

 

 

 

 

Molbe se primaju do 2. listopada 2015. godine.

Molbe se predaju Aniti Pokupec Bilić u studentskoj referadi KBC Zagreb - prizemlje Edukacijskog centra (za sve nastavne baze).

 

Rezultati će biti objavljeni 16. listopada 2015. godine.

Početak nastave iz propedeutike je 21. listopada 2015.

 

 

 

Molba treba sadržavati:

 

1.     ime i prezime studenta, godinu studija, matični broj indeksa, broj mobilnog telefona;

 

2.     ocjenu iz Interne medicine i ime ispitivača kod kojeg je ispit položen;

 

3.     prosjek ocjena kroz sve godine studija;

 

4.     ako je student već bio demonstrator – kod koga je bio;

 

5.     gdje i kod koga bi želio biti demonstrator – baza i profesor.

 

           

 

 

Pročelnik Katedre

prof. dr. sc. Branimir Anić

 


 
2015-09-21 Na vrh
 Izvanredna skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja Medicinskog fakulteta
 

Društvo bivših studenata, nastavnika i prijatelja Zagreb, 15.rujan.2015.
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
AMAMUZ
Almae matris alumni Medicinae Universitatis zagrebiensis

Izvanredna skupština Društva bivših studenata, nastavnika i prijatelja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (AMAMUZ - Almae matris alumni Medicinae Universitatis zagrebiensis) održat će se
22. Rujna 2015. u 18.00 sati

na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b

u dvorani Čačković

po završetku Znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta.

Na dnevnom redu bit će promjene uvjetovan novim Zakonom o udrugama: usvajanje Statuta Društva, promjene u strukturi i organizaciji društva, kao što su: obvezatva članarina, izbor tajnika, rizničara i likvidatora Društva te još neke.

Molim bivše studenate, nastavnike i prijatelje Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da prisustvuju skupštini, kako bi se Društvo moglo prilagoditi novom Zaknu o udrugama.

Prof.dr.sc. Zvonko Šošić
Predsjednik Društva


 
2015-09-15 Na vrh
 Prof.dr.sc. Philippe Kourilsky "Human immunity and natural defenses: A game of chance and complexity", 17.9. u 14 sati - Šalata 4
 

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

RENDEZ-VOUS, festival Francuske u Hrvatskoj

pozivaju Vas na

predavanje koje ce održati

prof. dr. sc. Philippe Kourilsky

Odjel za molekularnu imunologiju,Collège de France

u četvrtak 17. rujna  2015. s početkom u 14 sati

u dvorani 1, ŠALATA 4

Medicinskog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Human immunity and natural defenses: A game of chance and complexity

The human body, as any other living organism, has to face and fight all sorts of dangers. To protect itself against various environmental and internal hazards, it devotes as much as 20% of its total resources to a large and diverse set of natural defenses, which provide him with a robust, though imperfect immunity. Human beings live in an ocean of microbes, and are preys for many infectious agents. The latter are a major source of environmental hazards. As for internal hazards, they derive mostly from the large number of errors which take place restlessly and inexorably during the physiological functioning of cells and organs. Most cancers are due to the accumulation of such mistakes. Environmental and internal hazards both occur mostly by chance. They are controlled by the same surveillance and correction mechanisms. The latter are highly complex, often exploit chance to cope with chance, and are highly integrated in the human body. This unified view of infectious diseases and cancers leads to decipher a number of rules of the game of chance and complexity which largely frames the logics of life.

Događanje organizirano u okviru manifestacije Rendez-vous, festival Francuske u Hrvatskoj - www.rendez-vous.hr

Prof.dr.sc. Philippe Kourilsky


 
2015-09-15 Na vrh
 Medicinska biologija - poziv demonstratorima
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

ZAVOD ZA BIOLOGIJU

ZAGREB, 14.09.2015.

 

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit iz Medicinske biologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2015/16.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 25.09.2015. u tajništvo Zavoda ili na mail: tmartic@mef.hr sa slijedećim podacima:

 

1. Ime i prezime, adresa

2. Kontakt (mob. i e-mail)

3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

4. Kolegij na kojem žele biti demonstratori (studij na hrvatskom, engleskom ili oba)

 

Voditelj predmeta:

Prof.dr.sc. F. Bulić Jakuš

 

 


 
2015-09-14 Na vrh
 Izašao je novi broj Gyrusa
 

Poštovani,

čast nam obavijestiti Vas da je objavljen novi broj Gyrusa. Ovoga puta tema broja je 25.godina HIIM-a. Uz temu broja u Gyrusu možete pročitati niz članaka koji Vam donose najnovije spoznaje iz područja neuroznanosti i neurologije. 

Uživajmo čitajući ovdje !

Urednički kolegij


 
2015-09-12 Na vrh
 Obilježavanje 25 godina Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (HIIM) - 10. i 11. rujna
 

U petak 11. rujna 2015. u 9 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (dvorana Čačković, Šalata 3b) obilježit će se 25 godina Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga (HIIM). Svečani dio programa s prikazom povijesti, dosadašnjih rezultata i perspektive HIIM-a nastavit će se radnim dijelom i prezentacijom zajedničkoga projekta neuroimaginga Medicinskoga fakulteta i Poliklinike Neuron te početkom rada novog uređaja za slikovni prikaz mozga. U 13 sati slijedi mini-simpozij Trends in current neuroscience, na kojem će istaknuti svjetski znanstvenici prikazati najnovija dostignuća u neuroznanosti. Razna popratna događanja koja započinju dan ranije uključuju predavanje Croatian neuroscientists abroad (četvrtak, 10. rujna), cjelodnevnu izložbu Slike mozga (petak, 11. rujna) te prezentaciju u okviru EU-ova projekta GLOWBRAIN (ponedjeljak, 14. rujna).

Detaljan raspored možete pronaći ovdje.

Institut je znanstveno-nastavna ustrojbena jedinica (podružnica) Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, osnovana 1990. s ciljem razvijanja značajnoga i dinamičnoga polja suvremene znanosti –neuroznanosti te uspostavljanja suradnje između temeljnih i kliničkih neuroznanosti. Osnivanje Hrvatskoga instituta za istraživanje mozga podudara se s početkom Desetljeća mozga (proglašenoga u svijetu 1990.), kada je Medicinski fakultet, na temelju poticaja i jasno obrazloženoga prijedloga akademika Ivice Kostovića, pokrenuo inicijativu za osnivanje. Za taj projekt Medicinski fakultet dobio je potporu Vlade RH i osobno pokroviteljstvo tadašnjega predsjednika Tuđmana. Od samoga početka rada HIIM-a razvija znanstvene programe iz područja razvojne neurobiologije čovjeka, kao i istraživanja biološke osnove psihijatrijskih i neuroloških bolesti i kognitivnih poremećaja.

Dobro razvijena infrastruktura omogućuje istraživačkim skupinama sa svih temeljnih zavoda Medicinskoga fakulteta izvođenje međunarodno ocijenjenih projekata (EU, UKF, HRZZ, Adris), suradnju s kliničkim nastavnim bazama i suradnju s vodećim međunarodnim znanstvenim institucijama (Yale University, The Johns Hopkins University, McGill University, INSERM, University of Geneva, University of Amsterdam, Université Libre de Bruxelles).

Osigurana je izobrazba za doktorande (doktorski studij Neuroznanost), uspješan razvoj znanstvenih karijera mladih istraživača u vodećim svjetskim centrima te njihov povratak u Hrvatsku. Osim istraživačkoga rada i objavljivanja radova u vodećim svjetskim časopisima, znanstvenici HIIM-a aktivni su u popularizaciji i širenju spoznaja o mozgu (Tjedan mozga). Međunarodni znanstveni savjet HIIM-a, sastavljen od istaknutih američkih i europskih znanstvenika, periodički ocjenjuje program HIIM-a.

Više o ustroju, povijesti, znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti HIIM-a možete pronaći na www.hiim.unizg.hr

Knjižicu pripremljenu povodom 25. obljetnice moguće je preuzeti ovdje.

 

 


 
2015-09-09 Na vrh
 Prijave za program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence
 
Otvorene su prijave za program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence u organizaciji British Councila, koji će se održati u Zagrebu od 21. do 25. rujna 2015. godine.  
 
Program je namijenjen stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji predaju (ili planiraju predavati) svoj predmet na engleskom jeziku, a razvijen je suradnji s Odsjekom za obrazovanje Sveučilišta u Oxfordu.
 
Sve informacije o programu Academic Teaching Excellence potražite poveznici

 
2015-09-07 Na vrh
 Bavarske godišnje stipendije za poslijediplomske studije u akademskoj godini 2016./2017.
 

Slobodna Država Bavarska preko Bavarskoga visokoškolskog centra za srednju, istočnu i jugoistočnu Europu (BAYHOST - Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) nudi u akademskoj godini 2016./2017. kandidatima iz Hrvatske godišnje stipendije za poslijediplomske ili doktorske studije na bavarskim visokim učilištima. Moguće je financiranje jednogodišnjega studijskog boravka u Bavarskoj kao dijela doktorskoga studija u matičnoj zemlji. Jednogodišnje stipendije mogu se produljiti dva puta do najviše tri godine.

Detaljnije ovdje.


 
2015-09-03 Na vrh
 Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017.
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2016./2017. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja:

 1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
 2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
 3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima doktorat nije stariji od pet godina;
 4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti.

Detaljnije ovdje.


 
2015-09-03 Na vrh