Naslovnica >O nama >Osnovni podaci >Vijesti >Arhiva (Oglasna ploča)  
Arhiva (Oglasna ploča)
 Nastupno predavanje dr.sc. Ivica Grgurević
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Ivica Grgurević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Portalna hipertenzija”.

Predavanje će se održati u utorak, 22. ožujka 2016. godine, s početkom u 09:00 sati, u Kliničkoj bolnici Dubrava, Seminarska sala br. 8., (II. kat), Avenija Gojka Šuška 6.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
– Prof. dr. sc. Branimir Anić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-03-14 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marina Boban
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marina Boban, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za neurologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Neurologija, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Alzheimerova bolest”.

Predavanje će se održati u utorak, 08. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:30 sati, u dvorani A. Hahn, Edukacijski centar, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva  12.

Članovi stručnog povjerenstva:
– Prof. dr. sc. Zdravka Poljaković
– Prof. dr. sc. Ervina Bilić
– Prof. dr. sc. Niko Zurak


 
2016-03-02 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Letilović
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Letilović, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Dijagnostički i terapijski pristup tahikardijama”.

Predavanje će se održati u utorak, 01. ožujka 2016. godine, s početkom u 08:30 sati, u predavaonici KB Merkur, Zagreb, Zajčeva 19.   

Članovi stručnog povjerenstva:
– Prof. dr. sc. Slobodanka Ostojić Kolonić
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Branimir Jakšić


 
2016-02-25 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Davor Hrabar
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Davor Hrabar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Ulkusna bolest”.

Predavanje će se održati u utorak ,01. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:45 sati,u Velikoj predavaonici (Multimedijski centar), Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Marko Duvnjak
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-02-17 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Lucija Virović Jukić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Lucija Virović Jukić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Kronični virusni hepatitis”.

Predavanje će se održati u utorak, 01. ožujka 2016. godine, s početkom u 11:00 sati,u Velikoj predavaonici (Multimedijski centar), Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof. dr. sc. Marko Duvnjak
– Prof. dr. sc. Diana Delić – Brkljačić
– Prof. dr. sc. Miroslava Katičić


 
2016-02-17 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Zoran Lončar
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Zoran Lončaru tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstvo u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti,održati javno nastupno predavanje pod naslovom: “Liječenje boli u bolesnika u palijativnoj skrbi”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 11:00 sati,u dvorani “G/I.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Milica Katić

– Prof.dr.sc. Vesna Jureša

– Prof.dr.sc. Sanja Blažeković-Milaković


 
2015-12-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Igor Petriček
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Igor Petričeku tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta uKatedri za oftalmologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Ultrazvučna dijagnostika traume oka”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u  predavaoni Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Branimir Cerovski

– Prof.dr.sc. Smiljka Popović-Suić

– Prof.dr.sc. Jakov Šikić


 
2015-12-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Vidović
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Vidoviću tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za oftalmologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Zjenice i zjenične nenormalnosti”.

Predavanje će se održati u srijedu,09. prosinca 2015. godine, s početkom u 12:00 sati,predavaoniKlinike za očnebolesti, Kliničkibolničkicentar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n: Prof.dr.sc. Marijan Klarica, v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Branimir Cerovski

– Prof.dr.sc. Smiljka Popović-Suić

– Prof.dr.sc. Jakov Šikić


 
2015-12-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Mirjana Balen Topić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mirjana Balen Topić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za infektologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Parazitološki dijagnostički postupci u osobe s eozinofilijom”.

Predavanje će se održati u četvrtak,26. studenoga 2015. godine, s početkom u 13:00 sati,u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti  “Dr. Fran Mihaljević”,Mirogojska 8.

Dekan:

Prof.dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Bruno Baršić

– Prof. dr. sc. Ilija Kuzman

– Prof. dr. sc. Miroslav Lisić


 
2015-11-19 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Krsto Dawidowsky
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Krsto Dawidowskyu tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Bellova pareza”.

Predavanje će se održati u četvrtak,26. studenoga 2015. godine, s početkom u 12:00 sati,upredavaonici Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Dekan:

Prof.dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Drago Prgomet

– Prof.dr.sc. Srećko Branica

– Doc. dr. sc. Davor Vagić


 
2015-11-19 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Morana Brkljačić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Morana Brkljačiću tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe Vijeća predmeta „Medicinska etika“, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska etika,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Medicinska etika – temelj liječničke profesije”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u nastavnom centru istok,dvorana  4, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12. 

Dekan:

Prof. dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Akademik Davor Miličić

– Prof. dr. sc. Niko Zurak

– Prof. dr. sc. Daniel Derežić


 
2015-11-19 Na vrh
 Dar u prigodi Dana sv. Nikole
 

Molimo roditelje – zaposlenike Medicinskog fakulteta čija su djeca rođena 2015 godine., a nisu osigurana zdravstveno niti prijavljena na poreznu karticu za olakšicu, da najkasnije do 11.11.2015. (srijeda) dostave presliku rodnog lista za dijete gosp. Mići Koraću, Kadrovska služba, Šalata 3/II kat, soba 211 ili isti pošalju putem Fax: 01/48 11 238 kako bi mogli dobiti Dar u prigodi Dana sv. Nikole.

 

 


 
2015-11-04 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 6. godinu
 

Studenti su obvezni prijaviti tri (3) izborna predmeta putem interneta, po jedan izborni za svaki blok. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.
Molimo da se prijavljujete vodeći brigu da izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 22.10.2015. završno sa 26.10.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 26.10.2015. do 10,00 sati 27.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Link na aplikaciju


 
2015-10-22 Na vrh
 Studenti 6 godine - počinje izbor dežurstava
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 6. GODINE STUDIJA

U ak. g. 2015./2016. Prema nastavnom planu studenti 6. godine studija dužni su odraditi
dežurstva i to:

Na klinikama za internu medicinu 2 dežurstva /12 sati ukupno/

Na klinikama za psihijatriju 1 dežurstvo /8 sati ukupno/

Na klinici za pedijatriju 2 dežurstva /10 sati ukupno/

Na klinici za ginekologiju 2 dežurstva /12 sati ukupno/

Na klinici za zarazne bolesti 1 dežurstvo /8 sati ukupno/

Na klinikama za kirurgiju 2 dežurstva /10 sati ukupno

Studenti mogu dežurati od ponedjeljka do nedjelje kada nema kirurgije
U razdoblju od
09.11.2015.- 20.11.2015.
18.01.-12.02.2016.
28.03.- 22.04.2016.
06.06. – 15.07.2016.

A kada je kirurgija onda petak, subota i nedjelja

U razdoblju
23.11.2015. – 15.01.2016.
15.02. - 25.03.2016.
25.04. – 03.06.2016.

Izbor klinika u kojima će se održavati dežurstva započet će u PONEDJELJAK 19. listopada
2015. Sva dežurstva odabrana prije tog datuma biti će pobrisana zbog promjena koje će se u međuvremenu napraviti na sustavu

Dežurstva započinju 23. listopada 2015.

Link na aplikaciju


 
2015-10-16 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Uzimanje kliničkog materijala i metode virološke dijagnostike”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani “A” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš
- Prof. dr. sc. Branka Bedenić
- Prof. dr. sc. Smilja Kalenić

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Uzimanje kliničkog materijala i metode virološke dijagnostike”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani “A”  Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš

- Prof. dr. sc. Branka Bedenić

- Prof. dr. sc. Smilja Kalenić


 
2015-10-06 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Krešimir Bulić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Krešimir Bulić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Prirođene anomalije ruku”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani 5., nastavni centar Istok, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Davor Mijatović
- Prof. dr. sc. Tomislav Luetić
- Prof. dr. sc. Aljoša Matejčić


 
2015-10-06 Na vrh
 Sistematski pregled
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Klasa: 503-01/15-01/-1
Broj:380-59-10102-15-4690
Zagreb, 29.09. 2015.

SISTEMATSKI PREGLED
Obavještavaju se zaposlenici Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu da se u skladu s člankom 74. Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama organizira sistematski pregled za 2015 godinu.
Molimo da se zainteresirani zaposlenici prijave najkasnije do 15. listopada 2015 godine, putem e-mail: mkorac@mef.hr ili putem fax. 459 02 73 odnosno na telefon 4566 969 Gosp. Mići Koraću.
Napomena : Prednost za sistematski pregled imaju zaposlenici koji to nisu obavili u 2013 i 2014 godini.

Sistematski pregledi za žene:
- Laboratorijske pretrage ( KKS, SE, GUK, Urea, Kreatinin, Urati, AST, ALT, GGT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, bilirubin, FE, URIN komp)
- TSH, T3, T4 hormoni za štitnjaču
- Pregled interniste
- EKG s očitanjem
- UZV abdomena
- Pregled okuliste (za žene iznad 45 god.)
- Pregled ginekologa +PAPA test + UZV
- UZV dojki ( za žene do 40 god. )
- Mamografija ( za žene iznad 40 god.)
- Denzitometrija ( za žene iznad 50 god.)
- RTG srca i pluća ( na indikaciju)
Zaključno mišljenje i razgovor sa svakom pregledanom pacijenticom.

 

Sistematski pregled za muškarce :
- Laboratorijske pretrage ( KKS, SE, GUK, Urea, Kreatinin, Urati, AST, ALT, GGT, kolesterol, trigliceridi, HDL, LDL, bilirubin, FE, URIN komp)
- TSH hormon za štitnjaču, PSA (tumorski marker za prostatu)
- Pregled interniste
- EKG s očitanjem
- UZV abdomena
- UZV prostate
- CD karotida i VB sliva ( za muškarce iznad 50 god.)
- Pregled okuliste (za muškarce iznad 45 god.)
- RTG srca i pluća ( na indikaciju )
- Ergometrija ( na indikaciju )
Zaključno mišljenje i razgovor sa svakim pregledanim pacijentom.

T a j n i k
Darko Bošnjak, v.r.

 


 
2015-10-02 Na vrh
 Izbor nastavnih baza za prvi turnus Interne medicine i propedeutike počinje 02.10.2015. u 13 sati
 

Izbor nastavnih baza za prvi turnus Interne medicine i propedeutike počinje 02.10.2015. u 13 sati i završava 06.10.2015. u 13 sati.

Broj studenata po nastavnim bazama za Internu

Rebro               81

Vinogradska      33

Merkur              24

Dubrava            19

 

Broj studenata po nastavnim bazama za Propedeutiku

Rebro               144

Vinogradska      58

Merkur              46

Dubrava            30

Sv. Duh              7
Poveznica na aplikaciju


 
2015-10-02 Na vrh
  Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 2. godinu
 

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet dodjeljuje se prema ponderiranom prosjeku.

Na izborne predmete: „Mehanizmi boli“, Razvitak i plastičnost mozga“, Stres i mozak“ i „Učenje i pamćenje“ mogu se prijaviti samo oni studenti koji u ponuđenom terminu slušaju TNZ.

Na ostale izborne predmete studenti se prijavljuju vodeći brigu da im izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 12,00 sati _02.10..2015. završno sa _05.10.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati _05.10.2015. do 10,00 sati _06.10.2015. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Link na aplikaciju


 
2015-10-02 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Frane Paić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Frane Paić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za medicinsku biologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Genom čovjeka”.
Predavanje će se održati u petak, 02. listopada 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u Biološkoj dvorani, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Florina Bulić-Jakuš
- Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus
- Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Frane Paić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za medicinsku biologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Genom čovjeka”.

Predavanje će se održati u petak, 02. listopada 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u Biološkoj dvorani, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3. 

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Florina Bulić-Jakuš

- Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

- Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin


 
2015-09-28 Na vrh
 Upis na sveučilišni diplomski studij sestrinstva
 

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva

Za upis na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva potrebno je sljedeće:
1. UPLATNICA NA 446,96,00 kn
- uplatiti na žiro_račun Medicinskog fakulteta: HR84 2340009-1110024619
- poziv na broj: 081-OIB pristupnika
- opis plaćanja: troškovi upisa u I. godinu studija Sestrinstva.
2. UPLATNICA NA 960,00 kn
- uplatiti na žiro_račun Medicinskog fakulteta: HR84 2340009-1110024619
- poziv na broj: 081- OIB pristupnika
- opis plaćanja: troškovi- razlikovni modul
*Napomena: oslobođeni su plaćanja razlikovnih modula samo pristupnici koji su završili sveučilišne preddiplomske studije sestrinstva (u slučaju nejasnoća pogledati uvjete natječaja).
3. DVIJE FOTOGRAFIJE, vel. 4x6 cm.
4. ADMINISTRATIVNA TAKSA, 20,00 kn (biljezi).
5. U referadi preuzeti INDEKS I OSTALE FORMULARE (Šalata 4).
6. DOMOVNICA (original).
7. RODNI LIST (original).
8. PRIJEPIS OCJENA I DIPLOMA ZAVRŠENOG STUDIJA (original ili ovjerene kopije).
- dokumente pod rednim brojem 5.,6. i 7., ako su priloženi u prijavi ne trebaju se ponovo predavati.

TIJEK UPISA NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

1. U REFERADI FAKULTETA (Šalata 4, Dvorana 3)
- preuzeti indeks i ostale formulare
- ispuniti prvu stranicu indeksa,
- nalijepiti sliku u indeks i na matični list
- ispuniti ostale formulare

2. PRISTUPNICI SU DUŽNI:
- predati indeks i ostale dokumente,
- predati uplatnicu na 446,96 kn,
- predati uplatnicu na 960,00 kn,
- potpisati Ugovor o studiranju.
RASPORED UPISA:

- na adresi: Šalata 4, Dvorana 3. 29.09.2015. (Utorak)
- mjesta na rang listi od 1-27 od 09,00 – 11,00 h
- mjesta na rang listi od 28-51 i 1-4 od 11,00 - 13,00 h


 
2015-09-25 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Višnja Ivančan
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Višnja Ivančan, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Hemodinamski monitoring”.

Predavanje će se održati u srijedu, 30. rujna 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani “Dogan”, Edukacijskog centra, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Mladen Perić
- Doc. dr. sc. Ante Sekulić
- Prof. dr. sc. Ino Husedžinović


 
2015-09-25 Na vrh
 Poziv za demonstratore na Medicinskoj mikrobiologiji i parazitologiji
 

Zagreb, 24.09.2015.

Pozivamo studente koji su položili ispit iz Medicinske mikrobiologije i parazitologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu zamolbe za demonstratore u ak.g. 2015./16.

Zamolba se predaje u tajništvo Katedre za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju (ŠNZ „A.Štampar“, Rockefellerova 4, IV kat, soba 409), najkasnije 02.10.2015. Zamolba mora sadržavati:

1. Ime i prezime, adresa, OIB
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Zamolba mora biti potpisana.

Pročelnica Katedre

Prof.dr.sc. Gordana Mlinarić-Galinović, dr.med.


 
2015-09-24 Na vrh
 Poziv na predavanje - How to get cited and be recognized?; 30. rujna (srijeda) u 13 sati, aula Rektorata Sveučilišta u Zagrebu
 

Poziv na predavanje How to get cited and be recognized? koje će održati gospodin Marko Zovko iz Thomson Reutersa u srijedu 30. rujna 2015. od 13 do 14.30 sati u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14.

 Presentation invitation

 30.09.2015.     13:00 – 14:30

Aula at the Rectorate of the University of Zagreb,

Trg marsala Tita 14, Zagreb

How to get cited and be recognized ?

 Navigation,  author and organization searching

Citation report, h-index and analyzing search results

Cited reference searching – find citations for articles not indexed in WOS

Publishing strategy and use of Journal and Highly Cited Data

Use of EndNote & Unique Author Identifiers

Training will be held in Croatian by: Marko Zovko

 

 

Regardless of whether you are using the Thomson Reuters Web of Science for the first time or you are an advanced user, we would like to offer you a hands-on session to facilitate your work with the platform and create a publication strategy.

By the end of 2015 Journal Citation Reports JCR will cease to exist. This product will be replaced by Journal And Highly Cited Data JHCD as the source of enhancing the impact of your published papers. Therefore, you will have access to new normalized indicators for Journals as well for Articles and Institutions.

The use of bibliographic software EndNoteis becoming pivotal in the publication workflow. We will show how to create a personal library of bibliographic references, which you can manage, share and export in a variety of formats, or add directly to a manuscript in a Word document by means of the Cite-while-you-write feature.

The session will address also the use be of author identifiers- for better author name disambiguation with the possibility to create a list of publications indexed in the Web of Science and import external ones. ResearcherID and ORCID ID, www.orcid.org, are conceived to create unique author identifiers that allow the precise search for all works by a particular author.

 


 
2015-09-22 Na vrh
 Natječaj za demonstratore iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.
 


Zagreb, 21.09.2015.

Natječaj za demonstratore
iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.

Molbe se primaju do 2. listopada 2015. godine.
Molbe se predaju Aniti Pokupec Bilić u studentskoj referadi KBC Zagreb - prizemlje Edukacijskog centra (za sve nastavne baze).

Rezultati će biti objavljeni 16. listopada 2015. godine.
Početak nastave iz propedeutike je 21. listopada 2015.

Molba treba sadržavati:

1. ime i prezime studenta, godinu studija, matični broj indeksa, broj mobilnog telefona;

2. ocjenu iz Interne medicine i ime ispitivača kod kojeg je ispit položen;

3. prosjek ocjena kroz sve godine studija;

4. ako je student već bio demonstrator – kod koga je bio;

5. gdje i kod koga bi želio biti demonstrator – baza i profesor.

Pročelnik Katedre
prof. dr. sc. Branimir Anić

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

Katedra za internu medicinu

Pročelnik: prof. dr. sc. Branimir Anić

 

 

Zagreb, 21.09.2015.

 

 

 

Natječaj za demonstratore

iz kliničke propedeutike u ak. Godini 2015./16.

 

 

 

 

Molbe se primaju do 2. listopada 2015. godine.

Molbe se predaju Aniti Pokupec Bilić u studentskoj referadi KBC Zagreb - prizemlje Edukacijskog centra (za sve nastavne baze).

 

Rezultati će biti objavljeni 16. listopada 2015. godine.

Početak nastave iz propedeutike je 21. listopada 2015.

 

 

 

Molba treba sadržavati:

 

1.     ime i prezime studenta, godinu studija, matični broj indeksa, broj mobilnog telefona;

 

2.     ocjenu iz Interne medicine i ime ispitivača kod kojeg je ispit položen;

 

3.     prosjek ocjena kroz sve godine studija;

 

4.     ako je student već bio demonstrator – kod koga je bio;

 

5.     gdje i kod koga bi želio biti demonstrator – baza i profesor.

 

           

 

 

Pročelnik Katedre

prof. dr. sc. Branimir Anić

 


 
2015-09-21 Na vrh
 Rezultati Razredbenog postupka za upis u I. semestar Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva
 

Rezultate Razredbenog postupka za upis u I. semestar Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva možete pogledati ovdje

Rezultati su objevleni 18.09.2015. u 9 sati


 
2015-09-18 Na vrh
 Medicinska biologija - poziv demonstratorima
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

MEDICINSKI FAKULTET

ZAVOD ZA BIOLOGIJU

ZAGREB, 14.09.2015.

 

Pozivamo studente medicine koji su položili ispit iz Medicinske biologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2015/16.

Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 25.09.2015. u tajništvo Zavoda ili na mail: tmartic@mef.hr sa slijedećim podacima:

 

1. Ime i prezime, adresa

2. Kontakt (mob. i e-mail)

3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

4. Kolegij na kojem žele biti demonstratori (studij na hrvatskom, engleskom ili oba)

 

Voditelj predmeta:

Prof.dr.sc. F. Bulić Jakuš

 

 


 
2015-09-14 Na vrh
 Raspored održavanja intervjua za pristupnike na sveucilišnom diplomskom studiju sestrinstva
 

Za sve pristupnike intervjui će se održavati u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb, Dvorana B, prema sljedećem rasporedu


 
2015-09-10 Na vrh
 Hitologija na engleskom jeziku - poziv demonstratorima
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU
ZAGREB, 26.08.2015.

Pozivamo studente medicine na engleskom jeziku koji su položili ispit iz Histologije i embriologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2015/16.
Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 11.09.2015. u tajništvo Zavoda ili na mail: vharcet@mef.hr sa slijedećim podacima:

1. Ime i prezime, adresa
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Voditelj predmeta:
Doc.dr.sc. D. Mitrečić


 
2015-09-01 Na vrh
 Histologija - poziv demonstratorima
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
ZAVOD ZA HISTOLOGIJU I EMBRIOLOGIJU
ZAGREB, 26.08.2015.

Pozivamo studente medicine na hrvatskom jeziku koji su položili ispit iz Histologije i embriologije i zainteresirani su za daljnje sudjelovanje u nastavi da podnesu molbe za demonstratore za ak.g. 2015/16.
Molba mora biti dostavljena što prije, a najkasnije do 20.10.2015. u tajništvo Zavoda ili na mail: vharcet@mef.hr sa slijedećim podacima:

1. Ime i prezime, adresa
2. Kontakt (mob. i e-mail)
3. Uspjeh na ispitu, te ime ispitivača

Voditelj predmeta:
Prof.dr.sc. S. Gajović


 
2015-09-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Željko Duić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Željko Duić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Ultrazvuk u praćenju napredovanja porođaja”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u Klinici za ženske bolesti i porode, KB Merkur, Zajčeva 19.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Vlastimir Kukura
- Prof. dr. sc. Srećko Ciglar


 
2015-07-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marko Banić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marko Banić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Upalne bolesti crijeva”.

Predavanje će se održati u petak, 10. srpnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
- Prof. dr. sc. Branimir Anić
- Doc. dr. sc. Ivo Rotkvić


 
2015-07-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Martin Jurlina
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1417.
Zagreb, 02. 07. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Martin Jurlina, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Tumori nosa i sinusa”.

Predavanje će se održati u utorak, 07. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:30 sati, u predavaonici Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Drago Prgomet
- Doc. dr. sc. Mario Bilić
- Doc. dr. sc. Davor Vagić


 
2015-07-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marija Renić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1325.
Zagreb, 29. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marija Renić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za fiziologiju i imunologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Neuroznanost, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Autonomni živčani sustav”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 06. srpnja 2015. godine, s početkom u 09:30 sati, u predavaonici Zavoda za fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić
- Prof. dr. sc. Marijan Klarica
- Akademik Ivica Kostović


 
2015-07-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc.Mario Ćorić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-590.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mario Ćorić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Laparoskopska operacija duboke zdjelične endometrioze”.

Predavanje će se održati u srijedu, 01. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Ante Ćorušić
- Prof. dr. sc. Srećko Ciglar


 
2015-06-24 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Mario Ćuk
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1309.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mario Ćuk, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za pedijatriju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Fenilketonurija”.

Predavanje će se održati u petak, 03. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u dvorani I. H. Botteri, Edukacijski centar, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Nina Barišić
- Prof. dr. sc. Ivo Barić
- Doc. dr. sc. Gordana Stipančić


 
2015-06-23 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Boris Ružić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1880.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Boris Ružić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za urologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Erektilna disfunkcija”.

Predavanje će se održati u srijedu, 08. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u velikoj predavaonici, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Željko Kaštelan
- Prof. dr. sc. Ivan Krhen
- Prof. dr. sc. Davor Trnski

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                                          

  MEDICINSKI  FAKULTET

        Zagreb,  Šalata 3

 

Klasa:  112-02/15-01/1.

Urbroj: 380-59-10102-15-1880.

Zagreb, 23. 06. 2015.

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Boris Ružić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za urologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Erektilna disfunkcija”.

Predavanje će se održati u srijedu, 08. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u velikoj predavaonici, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Željko Kaštelan

- Prof. dr. sc. Ivan Krhen

- Prof. dr. sc. Davor Trnski


 
2015-06-23 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Stanislava Stojanović-Špehar
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2408.
Zagreb, 19. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Stanislava Stojanović-Špehar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za obiteljsku medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Trendovi u psihijatriji: anksioznost ili depresija?”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u dvorani “E/II.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Milica Katić
- Doc. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić
- Prof. dr. sc. Sanja Blažeković-Milaković


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Venija Cerovečki Nekić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2430.
Zagreb, 19. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za obiteljsku medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Struktura praćenja napretka specijalizanta tijekom specijalističke izobrazbe iz obiteljske medicine ”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 10:30 sati, u dvorani “E/II.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Milica Katić
- Doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić
- Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Jozica Šikić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Broj: 380-59-10102-15-2679.
Zagreb, 19. 06. 2015.

P R I O P Ć E N J E

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Jozica Šikić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, te sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Akutni koronarni sindrom”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 06. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:30 sati, u predavaonici Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Akademik Davor Miličić
- Prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački
- Akademik Ivo Čikeš


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marija Santini
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2467.
Zagreb, 17. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marija Santini, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za infektologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Pristup akutno bolesnom febrilnom bolesniku”.

Predavanje će se održati u petak, 26. lipnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Bruno Baršić
- Prof. dr. sc. Ilija Kuzman
- Prof. dr. sc. Miroslav Lisić


 
2015-06-18 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Kuzman
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2744.
Zagreb, 10. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Kuzman, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za oftalmologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Senilna katarakta”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 18. lipnja 2015. godine, s početkom u 14:30 sati, u predavaonici Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Branimir Cerovski
- Prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić
- Prof. dr. sc. Jakov Šikić


 
2015-06-11 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Miro Kalauz
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1936.
Zagreb, 10. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Miro Kalauz, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za oftalmologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Eksplantacija i transplatacija rožnica”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Branimir Cerovski
- Prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić
- Prof. dr. sc. Jakov Šikić


 
2015-06-11 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Joško Bulum
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-460.
Zagreb, 08. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Joško Bulum, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Stabilna koronarna bolest”.

Predavanje će se održati u petak, 19. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Akademik Davor Miličić
- Prof. dr. sc. Branimir Anić
- Akademik Ivo Čikeš


 
2015-06-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Mladen Lončar
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1497.
Zagreb, 08. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mladen Lončar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, te sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, održati javno nastupno predavanje pod naslovom :

Seksualno zlostavljanje muškaraca u ratu”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine, s početkom u 11:00 sati, u dvorani “Hahn”, Edukacijskog centra, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Marijan Klarica
- Prof. dr. sc. Dražen Begić
- Akademik Ivica Kostović


 
2015-06-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Gordan Zlopaša
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1408.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Gordan Zlopaša, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Porođaj djeteta u stavu zatkom”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:45 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Marina Ivanišević
- Prof. dr. sc. Velimir Šimunić


 
2015-06-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Vito Starčević
 

MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1492.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Vito Starčević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Carski rez”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Marina Ivanišević
- Prof. dr. sc. Velimir Šimunić


 
2015-06-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Daniela Bandić Pavlović
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2441.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Reanimacija politraumatiziranog pacijenta”.

Predavanje će se održati u utorak, 09. lipnja 2015. godine, s početkom u 10:30 sati, u dvorani 4., nastavni centar Istok, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Mladen Perić
- Doc. dr. sc. Ante Sekulić
- Prof. dr. sc. Ino Husedžinović


 
2015-06-03 Na vrh
 NOVA OBAVIJEST STUDENTIMA 1.GOD. u ak.god. 2014/15.
 

Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta.
Studenti se rangiraju prema ponderiranom prosjeku izvađenog iz ISVU-a na dan 18.05.2015.

Zbog nepredviđenih poteškoća pri prijavi izbornih predmeta na 1.godini obavještavamo studente da ćemo produžiti prijavu na izborne predmete za jedan dan.

Studenti mogu prijavljivati predmete u prvom krugu od 21.05.2015. do 26.05.2015. do 10,00 sati.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati 26.05.2015. možete provjeriti da li ste dobili prijavljeni izborni predmet i ako niste izabrati između preostalih predmeta koji nisu popunjeni do 10,00 sati 27.05.2015.

Studenti kojima će se pojavljivati i dalje poteškoće pri prijavi (npr. nemogućnost promjene prijave izbornog predmeta dok traju prijave u prvom krugu itd.) molim da se jave doc.dr.sc. Ozrenu Gamulin odnosno neka mu na mail (ozren@mef.hr) pošalju podatke, ime, prezime i jmbag.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.


 
2015-05-22 Na vrh
 Zbog tehničke greške ponoviti će se prvi krug izbora izbornih predmeta za 1. godinu
 

Zbog tehničke pogreške poništiti će se izbori izbornih predmeta za 1. godinu i izbori će početi ispočetka. Studenti koji su prijavili izborne predmete morati će ih prijaviti ponovo. Prijavljuje se samo jedan izborni predmet, a zbog pogreške bila je omogućena prijava dva izborna predmeta. Ponovni izbor počine 22.05.2015. u 11 sati, a izbori će i dalje trajati do 25.05.2015. do 10 sati.


 
2015-05-22 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 1. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 1.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta.
Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 21.05.2015. završno sa 25.05.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili izborni predmet, ako ne u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 25.05.2015. do 10,00 sati 26.05.2015. možete izabrati između preostalih predmeta koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2015-05-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Milan Milošević
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2261.
Zagreb, 13. 05. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Milan Milošević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Medicina rada i sporta održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

Očuvanje osobnog zdravlja i radne sposobnosti zdravstvenih djelatnika”.

Predavanje će se održati u utorak, 19. svibnja 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani “A” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
- Prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić
- Prof. dr. sc. Josipa Kern


 
2015-05-14 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Maja Franceschi
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-797.
Zagreb, 11. 05. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Maja Franceschi, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za nuklearnu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

Ultrazvučna dijagnostika karcinoma štitnjače”.

Predavanje će se održati u utorak, 19. svibnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u predavaonici Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, soba br. 4, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Dražen Huić
- Prof. dr. sc. Mirjana Poropat
- Prof. dr. sc. Damir Dodig


 
2015-05-12 Na vrh
 Časopis mef.hr - poziv na suradnju
 

Zagreb, 20. travnja 2015.

 

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

Pripremamo prvi ovogodišnji broj mef.hr, a tema broja bit će Nove tehnologije u biomedicini. Želja nam je prikazati različite suvremene tehnologije i njihovu primjenu u biomedicini, od temeljnih do kliničkih istraživanja, od dijagnostike do liječenja. Pozivamo vas na sudjelovanje u oblikovanju srpanjskog broja fakultetskog glasila u kojem bi moderne i sofisticirane tehnologije i inovacije bile predstavljene upravo vašim prilozima.

Redoviti sadržaji uključuju sve oblike djelovanja našega fakulteta – nastavne i znanstvene aktivnosti, međunarodnu suradnju, studentske aktivnosti te pregled događaja u kojima su sudjelovali naši nastavnici.

U stvaranju novoga broja mef.hr svojim člankom možete po svom odabiru opisati neku od vaših nedavnih aktivnosti (novost iz rada Katedre, znanstveni ili stručni skup, predavanje nekoga gosta predavača, međunarodnu aktivnost, nagrade i priznanja i sl.). Članku, po mogućnosti, pridodajte i neku ilustraciju (fotografiju zbivanja, grafikon, shemu, dokument,…).

Rok za slanje Vaših priloga i traženih informacija je 1. lipnja 2015., a za sve upite smo Vam na raspolaganju ili g. Branko Šimat (kućni 2888, e-pošta: bsimat@mef.hr) ili ja osobno (kućni 6830, e-pošta: svjetla@mef.hr).

 

S poštovanjem

 

Prof. dr. Svjetlana Kalanj-Bognar,

glavna urednica mef.hr


 
2015-04-20 Na vrh
 IN MEMORIAM: Prof.dr.sc​. Draško Šerman (1936-2015​)
 

 

Prof.dr.sc. Draško Šerman rođen je u Zagrebu 17. listopada 1936. Maturirao je 1955. Od 1955-1957 studira Biologiju na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu. 1957-1959 radi kao asistent na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Johns Hopkins, SAD. 1958 ljeto provodi u Cold Spring Harbor Biological Laboratory, SAD, a 1959 ljeto provodi u Woods Hole Oceanografskog instituta, SAD. Od 1960-1962 radi kao demonstrator na Odjelu za biologiju, Sveučilišta u Zagrebu, 1962. diplomira na PMF-u, 1970. doktorira. 1974. postaje docent na Medicinskom fakultetu, 1981. izvanredni profesor, a od 1992. radi kao redoviti profesor do umirovljenja u rujnu 2002.

Prof.dr.sc. Draško Šerman prvo radi na pionirskim svetskim istraživanjima područja bakterijske genetike, na otkrivanju histidinskog operona Salmonellae typhimurium, na Odjelu za biologiju, Sveučilišta Johns Hopkins, Baltimore, SAD u laboratoriju Philip-a E. Hartman-a. Također proučava bakterijske viruse u laboratoriju Milislava Demereca vrhunskog znanstvenika hrvatskog porijekla i direktora Instituta Carnegie u Washingtonu, Cold Spring Harbor na Odjelu za genetiku, gdje uči i od nobelovca Franklina Stahla.
Nakon povratka u Zagreb, istraživački interes prof.dr.sc. Draška Šermana tijekom najplodnijeg razdoblja njegove karijere bio je u okviru Zagrebačke embriološke škole. Kao svoje učitelje navodi Nikolu Škreba, Petera Gruenwalda i Zdravka Lorkovića. Koristeći svoje znanje iz molekularne biologije bavio se reproduktivnom biologijom, razvojem sisavaca, embriologijom, teratogenezom, genetikom, mutagenezom, karcinogenezom. Pionirski se bavi elektoforetskim istraživanjima diferencijalne aktivnosti gena na proteinskog razini tijekom razvoja sisavaca, što je bila preteča današnjih proteomskih istraživanja.
Treba istaknuti da je velika ljubav prof.dr.sc. Draška Šermana, tijekom cijelog njegova života, bila biologija i ekologija Jadrana, posebno morski sisavci. Ljubav prema tim istraživanjima stječe već u ljeto 1959. posvećeno ekologiji, mikrobiologiji, ronjenju na dah u Woods Hole, Oceanografskog instituta SAD gdje mu je učitelj bio David Owen. Od1960 -1962 proučava fitobentos i bavi se ekološkim istraživanjima u Dubrovniku i Splitu, a učitelji su mu bili Zlatko Pavletić i Stjepan Horvat, Tomo Gamulin i Helena Gamulin Brida. Ljubav prema ekologiji ostaje mu kroz čitav život, pa je dio svoje znanstvene aktivnosti posvetio UNESCO-vim rezervatima biosfere Man and biosphere kao predsjednik Odbora MAB za Hrvatsku, a posebno su značajne njegove aktivnosti u SEMEP-u.

Prof.dr.sc. Draško Šerman bio je i vrhunski nastavnik Medicinskog fakulteta, neobično topla i optimistična osoba koju će zauvijek po dobrome pamtiti njegovi učenici i svi ostali koji su ga u životu upoznali.

 


 
2015-04-15 Na vrh
  Preminuo prof. dr.sc. Draško Šerman
 

S tugom u srcu javljamo da nas je 9. 4. 2015. u 79. godini napustio gospodin

prof. dr. sc. DRAŠKO ŠERMAN

redoviti profesor Medicinskog fakulteta u miru i naš dugogodišnji

predstojnik

Ispraćaj nezaboravnog učitelja i našeg predragog člana bit će u
utorak, 14. 4. 2015. u 12,50 sati u krematoriju na Mirogoju.

Zavod za biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Počivao u miru Božjem!

 

 

 

 

 

 


 
2015-04-13 Na vrh
 Počinje drugi krug izbora izbornih predmeta za 3. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 3.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta.
VAŽNO: studenti sudionici CROSS-a 2015. prijavljuju samo jedan (1) izborni.
Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga:

- prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 10.04.2015. završno sa 14.04.2015. u 10,00 sati

- nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta, (tj. jedan polaznici CROSS-a) ako ne

- u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 14.04.2015. do 10,00 sati 16.04.2015. trebate se ponovno prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

 Poveznica na aplikaciju


 
2015-04-10 Na vrh
 Počinje drugi krug izbora izbornih predmeta za 5. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 5.GOD. u ak.god. 2014/15.


Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta (ne prijavljuju se samo studenti polaznici CROSS-a 11).
Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 13,00 sati 19.03.2015. završno sa 23.03.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili izborni predmet, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 23.03.2015. do 10,00 sati 25.03.2015. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

 Poveznica na aplikaciju

 


 
2015-03-19 Na vrh
 Novi broj Gyrusa
 

Izašao je novi broj Gyrusa. Tema broja je Neuroznanost i umjetnost. U ovom broju donosimo Vam nekoliko tekstova o povezanosti glazbe, slike i pokreta s neuroznanosti. Koji se procesi odvijaju u samom umjetniku prilikom stvaranja? Može li se umjetnost naučiti?
U Gyrusu se bavimo se zrcalnim neuronima, amigdalama i strahom, objašnjavamo što je to budna kraniotomija, ali i povezanost vježbanja i simpatičke aktivnosti. Posebno se zahvaljujemo dr.Misroslavu Gjurašinu na nastavnom tekstu o neurokirurškom liječenu hidrocefalusa.
Gyrus je besplatan i u vijek će biti!

Link


Vaš urednički kolegij


 
2015-03-11 Na vrh
 Izbor nastavnih baza za drugi turnus Interne medicine počinje 15.01.2015. u 10 sati
 

Izbor nastavnih baza za prvi turnus Interne medicine i propedeutike počinje 02.10.2015. u 13 sati i završava 06.10.2015. u 13 sati.

Broj studenata po nastavnim bazama za Internu

Rebro               81

Vinogradska      33

Merkur              24

Dubrava            19

 

Broj studenata po nastavnim bazama za Propedeutiku

Rebro               144

Vinogradska      58

Merkur              46

Dubrava            30

Sv. Duh              7
Poveznica na aplikaciju


 
2015-01-15 Na vrh
  Sistematski pregled 2015 - raspored
 
Red.br. Ime i prezime     ŠALATA ( krv, urin) VUKOVARSKA  ( ostali pregledi )
1 Andabaka Damir 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
2 Anđal-Smola Silvija 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
3 Antolić Ljiljana 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
4 Antoljak Nataša 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
5 Aralica Gorana 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
6 Arambašić Katica 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
7 Babić Mira 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
8 Babuder Nadica 19.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
9 Bačani Hrvoje 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
10 Baković Marija 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
11 Balarin Maja 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
12 Balen Topić Mirjana 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
13 Banek Ljerka 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
14 Ban-Lugarić Valentina 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
15 Barać-Žutelija Jelena 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
16 Barbarić Marinka 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
17 Barbić Slavica 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
18 Bastalić Ivančica 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
19 Batelja Vuletić Lovorka 19.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
20 Batinjanin Petra 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
21 Bedenić Branka 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
22 Begić Dražen 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
23 Belanović Stanislava 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
24 Bešen Danijel 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
25 Bičanić Ivana 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
26 Bilić Ernest 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
27 Bilić Ervina 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
28 Bingula Filip Josip 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
29 Birek Ivana 19.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
30 Birger Kristina  PP Sudska 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
31 Bizečki Mirjana 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
32 Bizečki Stjepan 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
33 Blažan Niko 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
34 Blažek Romana 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
35 Blažević Boris 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
36 Boban Marina              19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
37 Bogner Goran 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
38 Borovečki Ana 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
39 Bošnjak Darko 19.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
40 Bošnjak Zrinka 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
41 Božikov Jadranka 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
42 Božina Tamara       19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
43 Božurić Marica 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
44 Brezovec Ankica 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
45 Brborović Hana                19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
46 Brborović Ognjen 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
47 Brčić Luka 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
48 Brkljačić Jelena          19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
49 Brodarac Darko 19.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
50 Brozović Andrea 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
51 Bubalo Pero 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
52 Bubić Špoljar Jadranka 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
53 Budanko Maja 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
54 Budimir Ana 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
55 Budinšćak Danica 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
56 Bukvić Jasenka 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
57 Car Đurđica 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
58 Cindrić Marina            19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
59 Crljen Vladiana 19.01.2015. u 8.45 sati Prema dogovoru
60 Cujan Sandra    19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
61 Cujan Siniša 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
62 Culak Adrijana 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
63 Cvek Mario 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
64 Cvijanović Danijela 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
65 Čačić Ana 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
66 Čipčić Paljetak Hana       19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
67 Čivljak Marta 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
68 Čivljak Rok 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
69 Čulina Marko 19.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
70 Čuljak Martina 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
71 Čurin Ilirija 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
72 Ćorić Marijana 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
73 Ćorić Mario 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
74 Ćuk Mario 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
75 Ćurlin Marija 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
76 Damjanović Vladimir 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
77 Darmopil Sanja    20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
78 Dazgić Ivana 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
79 Delaš Ivančica 20.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
80 Dobrivojević Marina 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
81 Doko Jelinić Jagoda 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
82 Dolanski Babić Sanja 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
83 Domjanić Miljenko 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
84 Došen Zorka 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
85 Dragojević Mariana 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
86 Drmić Ivan Domagoj 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
87 Drobne Željko 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
88 Duraković Nadira  20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
89 Duvnjak Branka 20.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
90 Džapo Maja 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
91 Džombeta Tihana           (ZN) 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
92 Elezović Iris 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
93 Filipović Nevenka 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
94 Firak Rončević Ivana 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
95 Fumić Iva 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
96 Furač Ivana            20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
97 Gačina Lorenta 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
98 Gajović Srećko 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
99 Galešić Krešimir 20.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
100 Galešić Ljubanović Danica 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
101 Gamulin Jasna 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
102 Gašparov Slavko 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
103 Gelo Biserka 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
104 Glibo Zore 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
105 Gorup Dunja 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
106 Gotovac Kristina  20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
107 Grbeša Đurđica 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
108 Grčević Danka 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
109 Grgić Sandra 20.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
110 Gusić Stjepan 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
111 Hafner Branka 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
112 Hajnšek-Čaklec Ariana 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
113 Halar Paula 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
114 Harapin Alenka 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
115 Harcet Višnjica 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
116 Hećej Nika 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
117 Hladnik Ana 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
118 Horvat Božić Maja 20.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
119 Horvat Drago 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
120 Hrabač Pero 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
121 Hrastinski Jadranka 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
122 Hren Vika 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
123 Hrg Diana 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
124 Hržan Božica 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
125 Hudeček Hanny 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
126 Ivančić Anđelka 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
127 Ivanković Anica 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
128 Ivčević Sanja 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
129 Ivkić Goran 20.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
130 Jagušt Ana 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
131 Jajić Zrinka 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
132 Jakuš Floriana 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
133 Jalšovec Dubravko 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
134 Jančetić Jasna 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
135 Janković Patricija 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
136 Ježek Davor 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
137 Josipović Dragana 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
138 Jovanov Milošević Nataša 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
139 Jukić Anđa 20.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
140 Jurić-Lekić Gordana 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
141 Jurkić Ana 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
142 Kafka Anja 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
143 Kalanj Bognar Svjetlana 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
144 Kaloper Lovreković Ivona 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
145 Kapović Ivana 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
146 Kapustić Goran 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
147 Karakaš Juraj 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
148 Karija Vlahović Monika  21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
149 Karmelić Ivana 21.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
150 Kašuba Lazić Đurđica 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
151 Katić Milica 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
152 Katušić Bojanec Ana 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
153 Kavaš Božica 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
154 Kelečić Vesna 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
155 Kereta Božica 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
156 Kežman Sandra 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
157 Klarica Marijan 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
158 Kleković Ivanka 21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
159 Knezović Ana          21.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
160 Kolenc Danijela 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
161 Kopač Milan 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
162 Korać Vedran 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
163 Kos Marina 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
164 Kosić Marija 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
165 Kosović Marin 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
166 Kovačić Nada 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
167 Kovačić Nataša 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
168 Kralj Ljiljana 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
169 Kranjčec Danijel 21.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
170 Krsnik Željka 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
171 Krznar Ljiljana 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
172 Kubat Milovan 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
173 Kufner Vera                21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
174 Kujundžić Tiljak Mirjana 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
175 Kukolja Taradi Sunčana 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
176 Kunić Beganović Melita  21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
177 Kuretić Nataša 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
178 Kušević Zorana 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
179 Kutleša Marko 21.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
180 Lacković Dubravka 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
181 Lacković Zdravko 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
182 Lamešić Petra 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
183 Lekić Ljiljana 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
184 Lenić Božica 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
185 Lovrić Jasna 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
186 Lovrić Benčić Martina 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
187 Lukić-Grlić Amarela 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
188 Lukinović-Škudar Vesna 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
189 Ljubin Sternak Sunčanica 21.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
190 Machala Poplašen Lovela 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
191 Magoš Sandra 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
192 Mahović Lakušić Darija 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
193 Majdak Stjepan 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
194 Majsec Dubravka 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
195 Manojlović Spomenka 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
196 Mareković Ivana 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
197 Marković Lidija 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
198 Marković Marko 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
199 Markulin Helena 21.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
200 Maslovara Sofija 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
201 Mastilica Miroslav 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
202 Mašić Marijana    21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
203 Mašina Tonči 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
204 Matak Ivica            21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
205 Matić Tomislav 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
206 Matijašić Mario    21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
207 Matun Branka 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
208 Mayer Davor 21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
209 Meljanac Salopek Kristina   21.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
210 Mihaljević-Peleš Alma 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
211 Mikek Jadranka 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
212 Mikuljan Ankica 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
213 Milić Romana 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
214 Milković Periša Marija    22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
215 Milković Vesna 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
216 Milošević Milan 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
217 Mirković Josip 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
218 Mišić Marija 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
219 Miter Bernardica 22.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
220 Mitrečić Dinko 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
221 Mitrović Marija 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
222 Mlinac Kristina  22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
223 Mokos Ivanka 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
224 Mokos Milan 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
225 Mujkić Aida 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
226 Nagy Nada 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
227 Nestić Marina 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
228 Nikuševa Martić Tamara 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
229 Nola Iskra Aleksandra 22.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
230 Osmanović Barilar Jelena 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
231 Ožvald Andreja 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
232 Paić Frane 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
233 Paladin-Pačić Gordana 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
234 Par Mara 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
235 Pauk Martina              22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
236 Paurović Ivona     22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
237 Pavlović Željka 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
238 Pecigoš Irena 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
239 Perić Kata 22.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
240 Perić Mihaela 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
241 Perko Anđelko 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
242 Peruško Nevenka 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
243 Petanjek Tomislav 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
244 Petanjek Zdravko 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
245 Petravić Damir 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
246 Petric Katarina 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
247 Petriček Goranka     22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
248 Petrić Ana 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
249 Petroci Zdenka-Helena 22.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
250 Petrovečki Vedrana 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
251 Picek Igor 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
252 Pintarić Elza 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
253 Plaščar Ronald 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
254 Pocrnić Manda 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
255 Polšek Dora 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
256 Poljan Đurđica 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
257 Popović Božica 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
258 Popović Tena 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
259 Potlaček Jadranka 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
260 Potočki Slavica 22.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
261 Prahin Esmina 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
262 Ptičar Andretić Maja 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
263 Pucarin Cvetković Jasna 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
264 Punčec Željka 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
265 Putrić Anita 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
266 Puzjak Blaženka 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
267 Radoš Josipa 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
268 Radoš Marija 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
269 Remisch Ingeborg 22.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
270 Renić Marija Mirjana 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
271 Reščić Stjepan 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
272 Ribić Suzana 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
273 Rinčić Martina          22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
274 Rodin Urelija 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
275 Romčević Nevenka 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
276 Rožman Barbara 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
277 Rubić Sunčana 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
278 Sablić Barica 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
279 Salihagić Kadić Aida 22.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
280 Santini Marija 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
281 Seginj Jasmina 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
282 Seitz Tanja 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
283 Seiwerth Sven 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
284 Senečić Čala Irena 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
285 Senta Marić Ankica 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
286 Serec Kristina 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
287 Sinčić Nino 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
288 Sinđić Aleksandra 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
289 Slade-Šilović Ljerka 23.01.2015 u 7.30 sati Prema dogovoru
290 Smrkulj Štefica 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
291 Sokač Grgec Martina 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
292 Stanešić Mirjana 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
293 Stipković Stankica 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
294 Straža Ozren 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
295 Strbad Diana 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
296 Strunjak Gordana 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
297 Studen Marija    23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
298 Svečnjak Josip 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
299 Svečnjak Ljiljana 23.01.2015 u 7.45 sati Prema dogovoru
300 Sviben Mario 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
301 Svibovec Mira 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
302 Šafranić Blaženka 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
303 Šagud Marina 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
304 Šalković-Petrišić Melita 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
305 Šember Marijan 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
306 Šepac Ana                         23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
307 Šerman Ljiljana 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
308 Šestak Marija 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
309 Šestan Jadranka 23.01.2015 u 8.00 sati Prema dogovoru
310 Šimat Branko 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
311 Šimunec-Jović Alma 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
312 Šipek Katica 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
313 Škavić Petar 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
314 Škriljak Josip 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
315 Škriljak Marija 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
316 Šnajdar Željko 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
317 Šogorić Selma 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
318 Štafa Jagoda 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
319 Štefanko Nikola 23.01.2015 u 8.15 sati Prema dogovoru
320 Štimac Jasmina 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
321 Štrbac Zorica 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
322 Šušković-Mihiček Ivan 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
323 Šušković-Mihiček Vesna 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
324 Šušković-Mihiček Željko 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
325 Tatić Željko 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
326 Tintor Boris 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
327 Tisaj Martina 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
328 Tješić-Drinković Dorjan 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
329 Tješić-Drinković Duška 23.01.2015 u 8.30 sati Prema dogovoru
330 Tomašec Sanja 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
331 Torbica Davor 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
332 Trkulja Vladimir 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
333 Tupek Sanja Božica 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
334 Tvrdeić Ante 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
335 Verbanac Donatella 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
336 Vikić-Topić Smiljka 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
337 Vitale Ksenija 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
338 Vlahović Maja 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
339 Vrančić Željka 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
340 Vranić Mirela 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
341 Vrkić Dina 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
342 Vučić Zvjezdana 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
343 Vukelić Željka 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
344 Vukoša Damir 23.01.2015 u 8.45 sati Prema dogovoru
345 Vukoša Silva 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
346 Vuković Slavica 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
347 Vukšić Mario 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
348 Zbil Tomislav 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
349 Zrinski Petrović Katerina 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
350 Žagar Marija 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
351 Žanić Sanja 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
352 Žarković Kamelija 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
353 Žinić Ljiljana 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
354 Žižak Mirza 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
355 Žmegač-Horvat Aleksandra 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
356 Župan Ksenija 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru
357 Župančić Kristina 23.01.2015 u 9.00 sati Prema dogovoru

 
2015-01-13 Na vrh
 Preminula prof. dr.sc. Božica Levak-Švajger
 

Javljamo tužnu vijest da nas je u četvrtak, 1. siječnja 2015.g. u 86. godini života napustila naša draga prof.dr.sc. Božica Levak-Švajger, umirovljena članica Zavoda i Katedre za medicinsku biologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ispraćaj drage pokojnice bit će u četvrtak 8. siječnja 2015. u 14:30 sati, u krematoriju na Mirogoju. Sveta misa zadušnica služit će se istoga dana u 18 sati u crkvi sv. Leopolda Mandića.

Prof. dr.sc. Božica Levak-Švajger, diplomirala je Biologiju i doktorirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojstvu postdoktoranda boravila je u laboratoriju Arona Arthura Moscone na Sveučilištu u Chicagu, SAD. Od 1955. godine  radi na Zavodu za biologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu, gdje je postala prvi suradnik prof. Nikole Škreba i započela svoju kontinuiranu istraživačku karijeru u eksperimentalnoj embriologiji sisavaca, s naglaskom na razvojni potencijal ranog postimplantacijskog zametka štakora  u različitim ektopičnim okruženjima in vivo, odnosno nakon transplantacije u izvanmaternični okoliš. Počevši s embrionalnim transplantatima u prednjoj komori oka ("Doprinos problemu izvanmaterničnog razvoja zametka sisavaca", doktorska disertacija, 1962), njezino istraživanje je kulminiralo u prvoj uspješnoj izotransplantaciji zametnih listića izoliranih prije i poslije gastrulacije pod čahuru bubrega koju je provela 1968. godine, sa svojim suprugom Antonom Švajgerom. Rezultati ovog eksperimentalnog pristupa, u kombinaciji s histološkom analizom teratoma proizašlih iz transplantata, dali su prvi uvjerljiv dokaz o porijeklu svih triju definitivnih zametnih listića iz epiblasta (primitivni ektoderm). Priznata i primjenjena u brojnim laboratorijima diljem svijeta, ova metoda je značajno pridonjela poznavanju embrionalnih i ekstraembionalnih staničnih linija u sisavaca. Rad prof.dr.sc. Božice Levak-Švajger svrstava je u pionire razvojne biologije sisavaca koji su ujedno začetnici Zagrebačke embriološke škole.


 
2015-01-07 Na vrh
  Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 4. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 4.GOD. u ak.god. 2014/15.
Studenti su obvezni prijaviti se na tri (3) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga:

- prvi krug prijava započet će 05.12.2014. u 11,30 sati završno sa 09.12.2014. u 10,00 sati.
Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne u

- drugom krugu 09.12.2014. s početkom u 12,00 sati do 10,00 sati 11.12.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

 Poveznica na aplikaciju


 
2014-12-05 Na vrh
  Časopis mef.hr - poziv na suradnju
 

Zagreb, 17. listopada 2014.

Poštovane kolegice i kolege,

Novi broj mef.hr u pripremi je za objavljivanje u prosincu ove godine.
Tema ovoga broja bit će djelovanje i značenje Medicinskog fakulteta kao sastavnice Sveučilišta u Zzagrebu. Uz nastavnike Fakulteta te sveučilišne dužnosnike Uredništvo poziva i ostale kolege da svojim prilozima pridonesu boljem prikazu ove važne teme.
Redoviti sadržaji uključuju sve oblike djelovanja našega fakulteta – nastavne i znanstvene aktivnosti, međunarodnu suradnju, studentske aktivnosti, te pregled događaja u kojima su sudjelovali naši nastavnici.
Pozivam Vas da sudjelujete u stvaranju novoga broja mef.hr svojim člankom u kojem ćete po svom odabiru opisati neku od vaših nedavnih aktivnosti (novost iz rada Katedre, znanstveni ili stručni skup, predavanje nekoga gosta predavača, međunarodnu aktivnost, nagrade i priznanja i sl.). Vašemu članku, po mogućnosti, pridodajte i neku ilustraciju (fotografiju zbivanja, grafikon, shemu, dokument,…).
Rok za slanje Vaših priloga i traženih informacija je 21. studenoga 2014., a za sve upite smo Vam na raspolaganju ili g. Branko Šimat (kućni 2888, e-pošta: bsimat@mef.hr) ili ja osobno (kućni 6830, e-pošta: svjetla@mef.hr).

S poštovanjem

Prof. dr. Svjetlana Kalanj-Bognar
glavna urednica mef.hr


 
2014-11-17 Na vrh
 Radno vrijeme raspored rada ambulante Centra za zdravstvenu djelatnost MEF-a tijekom STUDENOGA 2014.
 

Radno vrijeme raspored rada ambulante Centra za zdravstvenu djelatnost MEF-a tijekom STUDENOGA 2014. nalazi se ovdje.


 
2014-11-12 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 6. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 6.GOD. u ak.god. 2014/15.
Studenti su obvezni prijaviti tri (3) izborna predmeta putem interneta, po jedan izborni za svaki blok. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.
Molimo da se prijavljujete vodeći brigu da izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 11,00 sati 27.10.2014. završno sa 29.10.2014. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 29.10.2014. do 10,00 sati 31.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2014-10-27 Na vrh
 Predavanje- prof. Josef Hamacek
 

Centar za translacijska i klinička istraživanja Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb i Centar za međunarodnu suradnju Medicinskog fakulteta pozivaju vas na predavanje prof. Josefa Hamaceka, uglednog gosta sa Sveučilišta u Orléansu iz Francuske, koje će se održati


u ponedjeljak, 27. listopada 2014. u 13 sati, predavaonica  Zavoda za histologiju i embriologiju Medicinskog fakulteta, Šalata 3


prof. Josef Hamacek
Centre de biophysique moléculaire - CBM, CNRS (Centre National de la
Recherche Scientifique), Université d’Orléans, Francuska

Lanthanide probes for optical bioimaging

Josef Hamacek received his PhD from Masaryk University in Brno working on the electrophoretic separation and chemical equilibria. He pursued his formation as a Marie Curie postdoctoral fellow at the University of Strasbourg by studying thermodynamics and kinetics of bioinspired supramolecular systems. In 2003 he moved to Switzerland and worked as a post-doctoral co-worker at the University of Geneva, where he became lecturer and group leader in 2006. In 2012. he was appointed as a full professor of biochemistry at the University of Orléans. He is taking advantage of his broad international experiences for teaching biochemistry and chemistry related topics, especially bioimaging. His current research interests are focused on the development of new agents (polynuclear lanthanide complexes) for bioanalytics and molecular imaging by optical and magnetic resonance methods.

 


        Prof. dr.sc. Davor Ježek, v.r.


 
2014-10-21 Na vrh
 Natječaj za izbor nastavnika na Katedrama i ustrojstvenim jedinicama Medicinskog fakulteta (listopad)
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

1. U KATEDRI ZA FIZIKALNU MEDICINU I OPĆU REHABILITACIJU

a) u Klinici za reumatske bolesti i rehabilitaciju, Klinički bolnički centar Zagreb

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu docenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u kumulativnom radnom odnosu u području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Fizikalna medicina i rehabilitacija

2. U KATEDRI ZA MEDICINSKU STATISTIKU, EPIDEMIOLOGIJU I MEDICINSKU INFORMATIKU
a) u Školi narodnog zdravlja „A. Štampar“

- jednog nastavnika u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora u trajnom zvanju u području Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Javno zdravstvo

Uvjeti propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13) i Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 17.10.2014. godine, NN. br.: 122.
Natječaj se sukladno članku 101., stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N/N 94/13) objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, internetskoj stranici Medicinskog fakulteta u Zagrebu, te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

 


 
2014-10-20 Na vrh
 Natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova

Radnog mjesta I vrste – stručnog suradnika/ce za potrebe i na teret PP Zavoda za sudsku medicine i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do povratka zaposlenice s porodiljnog dopusta s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od od šest (6) mjeseci.

Uvjeti natječaja:
- sveučilišni diplomski studij kemijskog smjera
- dobro poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu,
- poželjno poznavanje računalnih programa
GC/MSD ChemStation, TurboMass i TotalChrom
Uz pisanu prijavu na natječaj treba priložiti:
- zamolbu,
- životopis
- dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izadnom u vrijeme trajanja ovog natječaj, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se Kadrovskoj službi Fakulteta u roku od 15 dana računajući od dana objave u Narodnim novinama, na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,Kadrovska služba,10000 Zagreb, Šalata3. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obavješteni u elektroničkom obliku.


 
2014-10-19 Na vrh
 SISTEMATSKI PREGLEDI STUDENATA MEDICINE 1. GODINE STUDIJA (2013./2014.) RASPORED PREGLEDA 14.10.-17.10.2014.‏
 

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA MEDICINE 1. GODINE STUDIJA (2013./2014.) provodi se u Odjelu za školsku i sveučilišnu medicinu - Zdravstvena stanica DUGAVE-TRAVNO (Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar")
Adresa: KAUZLARIĆEV PRILAZ 7, tel: 01/6414020

Liječnik: prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med., specijalist školske medicine.

Na pregled ponijeti indeks, cjepnu iskaznicu ili potvrdu o cijepljenju te recentnu medicinsku dokumentaciju.

Studenti koji su već obavili sistematski pregled na pregledu za smještaj u studentski dom ili na drugom namjenskom pregledu ne trebaju dolaziti ponovo.

Raspored se nalazi ovdje.


 
2014-10-13 Na vrh
 Izbor nastavnih baza za Kliničku propedeutiku
 

Raspored studenata po nastavnim bazama

Izbor nastavnih baza počinje 10.10 u 10 sai.-14.10.2010. u 10,00

Raspored 308 studenata po bazama:

KBC ZAGREB 160

KBC SESTRE MILOSRDNICE 68

KB MERKUR 48

KB DUBRAVA 32

Poveznica na aplikaciju


 
2014-10-09 Na vrh
 Studenti 6 godine - počinje izbor dežurstava
 

U ak. g. 2014./2015. Prema nastavnom planu studenti 6. godine studija dužni su odraditi dežurstva i to:

Na klinikama za internu medicinu 2 dežurstva /12 sati ukupno/

Na klinIama za psihijatriju 1 dežurstvo /8 sati ukupno/

Na klinici za pedijatriju 2 dežurstva /10 sati ukupno/

Na klinika za ginekologiju 2 dežurstva /12 sati ukupno/

Na klinici za zarazne bolesti 1 dežurstvo /8 sati ukupno/

Na klinikama za kirurgiju 2 dežurstva /10 sati ukupno/

Izbor klinika u kojima će se odrađivati dežurstva započet će u PONEDJELJAK 06. listopada 2014.

Dežurstva započinju 13. listopada. 2014.

Link na aplikaciju


 
2014-10-06 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 2. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 2.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet dodjeljuje se prema ponderiranom prosjeku.

Na izborne predmete: „Mehanizmi boli“, Razvitak i plastičnost mozga“, Stres i mozak“ i „Učenje i pamćenje“ mogu se prijaviti samo oni studenti koji u ponuđenom terminu slušaju TNZ.

Na ostale izborne predmete studenti se prijavljuju vodeći brigu da im izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 13,00 sati _01.10.2014. završno sa _03.10.2014. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati _03.10.2014. do 10,00 sati _06.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2014-10-01 Na vrh
 SISTEMATSKI PREGLEDI STUDENATA MEDICINE 1. GODINE STUDIJA (2013./2014.) RASPORED PREGLEDA 18.09.-3.10.2014.‏
 

SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA MEDICINE 1. GODINE STUDIJA (2013./2014.) provodi se u Odjelu za školsku i sveučilišnu medicinu - Zdravstvena stanica DUGAVE-TRAVNO (Zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar")
Adresa: KAUZLARIĆEV PRILAZ 7, tel: 01/6414020

Liječnik: prof. dr. sc. Vesna Jureša, dr. med., specijalist školske medicine.

Na pregled ponijeti indeks, cjepnu iskaznicu ili potvrdu o cijepljenju te recentnu medicinsku dokumentaciju.

Studenti koji su već obavili sistematski pregled na pregledu za smještaj u studentski dom ili na drugom namjenskom pregledu ne trebaju dolaziti ponovo.

Raspored se nalazi ovdje.


 
2014-09-17 Na vrh
 Obavijest o početku nastave za 1. godinu studija akademske godine 2014/2015
 

Popis studenata za Uvod i povijest medicine - grupa A i B 2014-2015

Popis studenata za Uvod i povijest medicine - grupe C I D 2014-2015

Izvedbeni plan Uvod i povijest medicine 2014-15


 
2014-09-09 Na vrh
 SISTEMATSKI PREGLED STUDENATA MEDICINE 1. GODINE STUDIJA (2013./2014.)
 

Raspored pregleda možete pronaći ovdje.


 
2014-09-08 Na vrh
 Poziv na predavanje - Professor Stephen Hargarten, MD, MPH
 

POZIV NA PREDAVANJE

Professor Stephen Hargarten, MD, MPH
Medical College of Wisconsin
Associate Dean for Global Health
The Science of Injury Prevention and Control

utorak, 9. rujna 2014. u 14,00 sati
Medicinski fakultet (dvorana Mašek)
Predavanje se održava u sklopu suradnje Medicinskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA

Prodekan za međunarodnu suradnju
Prof.dr.sc. Davor Ježek, v.r.


 
2014-09-04 Na vrh
 Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga mladih istraživača i poslijedoktoranada
 

Najava otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada


Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uskoro objavljuje otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja  Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada.

Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: OP Razvoj ljudskih potencijala
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: najava
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
Prijavitelji: visoka učilišta, znanstvene institucije

Sažetak: Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru natječaja Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada provodi se u okviru Prioriteta 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju.

U skladu s ciljevima Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala", mjera 3.2 Razvoj ljudskih potencijala u istraživanju i razvoju, je usmjerena prema povećanju  broja istraživača kojima je pružena potpora u profesionalnom  razvoju kako bi se osigurali preduvjeti za znanstvenu izvrsnost, međunarodnu vidljivost istraživanja te njihovu društvenu i gospodarsku relevantnost.  

Natječaj će biti objavljen na stranici Strukturnih i investicijskih fondova te na stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.


 
2014-07-30 Na vrh
 Ukupni rezultati upisa na Medicinski fakultet 2014
 

Ukupni rezultati upisa na Medicinski fakultet (zbroj bodova iz škole, mature i provjere znanja)(pdf)


 
2014-07-11 Na vrh
 Rezultati provjere znanja iz biologije fizike i kemije 2014
 

Lista pristupnika koji su na dodatnoj provjeri znanja prešli bodovni prag (pdf)


 
2014-07-11 Na vrh
 Centar za zdravstvenu djelatnost Medicinskog fakulteta - Grupa podrške za stres menadžment
 

Istina je da svi pričaju o stresu. Najćešće se za stres koristi izraz pritisak koji ljudi osjećaju zbog nečega što se događa oko njih ili njima. Na primjer, studenti pričaju o podloženosti stresu zbog ispita ili ispunjavanja roka za neke bitne zadatke.

U psihološkim knjigama je stres definiran kao neugodno emocionalno stanje i psihološko uzbuđenje s kojim se ljudi suočavaju u situacijama koje percepiraju opasnima ili prijetećima. Neki ljudi stres definiraju kao događaji ili situaciju koja uzrokuje tenziju i pritisak kod ljudi te negativne emocije poput tjeskobe i ljutnje.

Ima li studenta koji tijekom učenja nikada nije patio od akademskog stresa? Ponekad je stres uglavnom uzrokovan unutarnjom težnjom za savršenstvom kao i očekivanjima naše okoline.Međutim, studentski život zna biti vrlo stresan i izvor brojnih frustracija. Borba za ocjene, potreba za dobrim odnosima s vršnjacima, strah od neuspjeha, odabir karijere, i mnogi brojni aspekti studentskog okružja su pravi životni izazovi koji se manifestiraju kao stres.

Socijalna podrška se smatra jednim od najvažnijih načina nošenja sa akademskim stresom. Zato vam nudimo:

GRUPU PODRŠKE ZA STRES MENADŽMENT

Grupa podrške za stres management se definira kao zajednica pojedinaca (pacijenata), članova obitelji i prijatelja koji se zajedno posvećuju rješavanju zajedničkog ili sličnog stresa.

Ako ste zainteresirani za ovu vrstu podrške molimo pošaljite e-mail na: studamb@mef.hr

Predbilježbe za prvu grupu se primaju do 15. lipnja 2014. godine. Obavijest o početku rada grupe, dobite ćete na svoju e-mail adresu, najkasnije do 22.06.2014. godine.

Za individualne konzultacije posjetite nas u ambulanti na Šalati 4, prema rasporedu dostupnom ovdje.

Napomena: u grupu se mogu prijaviti i studenti s drugih fakulteta.

Dr. sc. Marta Čivljak, dr. med.

specijalist psihijatrije

Dr. sc. Vera Musil, dr. med.

specijalist školske medicine

 


 
2014-06-06 Na vrh
 Znanstvena tribina- Ilgi Ertem
 

POZIV NA ZNANSTVENU TRIBINU

Poštovane kolegice i kolege,
pozivamo Vas na predavanje pod naslovom:

"Early detection of developmental difficulties - Standardized Tools for Monitoring Child Development"

koje će održati

 Professor İlgi Ertem, MD
pediatrician

Ankara University School of Medicine,
Department of Social Padiatrics,
Developmental-Behavioral Pediatrics Unit

u srijedu, 04. lipnja 2014. u 14.00 sati
dvorana „Miroslav Čačković“, Medicinski fakultet

                                                                               
                                                                             Prodekan za znanost:
                                                                                      Prof.dr.sc. Miloš Judaš, v.r.


 
2014-05-26 Na vrh
 European pediatric neurology Society- research meeting
 

 European Pediatric Neurology Society (EPNS)- research meeting 

will be taking place on 12 and 13 September 2014 at the Intercontinental Hotel in Bucharest, Romania.
 
The EPNS research meeting is a forum for researchers in the area of Paediatric Neurology, where they can present their work, ideas, results, creating the possibility for good interaction between researchers and premises for networking, future collaborative research in Europe and beyond.
 
Main topics for talks:

Topic 1:  Dystonia
Topic 2:  European grants and networking
 
Research groups:

1.      ADHD
2.      Ataxia
3.      Autoimmune-inflammatory diseases
4.      Developmental Neurology
5.      Epilepsy
6.      Neonatal Neurology; Neurodegeneration and Neuroprotection
7.      Neurometabolic session (markers, networking, diagnosis)
8.      Neuromuscular diseases
9.      Movement diseases
 
Please visit this hyperlink research meeting or visit the meetings section of the EPNS website http://www.epns.info/index.php?c=3 , for more information about the:

•        provisional programme
•        EPNS Research Prize
•        bursaries
•        working groups and their topics
•        organising committee
•        booking form and how to register
•        registration fees and how to pay
•        accommodation and travel 
 


 
2014-04-17 Na vrh