Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >O nama >Osnovni podaci >Izbor izbornih predmeta >Obavijesti  
Obavijesti
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 6. godinu
 

Studenti su obvezni prijaviti tri (3) izborna predmeta putem interneta, po jedan izborni za svaki blok. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.
Molimo da se prijavljujete vodeći brigu da izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 22.10.2015. završno sa 26.10.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 26.10.2015. do 10,00 sati 27.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Link na aplikaciju


 
2015-10-22 Na vrh
  Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 2. godinu
 

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet dodjeljuje se prema ponderiranom prosjeku.

Na izborne predmete: „Mehanizmi boli“, Razvitak i plastičnost mozga“, Stres i mozak“ i „Učenje i pamćenje“ mogu se prijaviti samo oni studenti koji u ponuđenom terminu slušaju TNZ.

Na ostale izborne predmete studenti se prijavljuju vodeći brigu da im izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 12,00 sati _02.10..2015. završno sa _05.10.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati _05.10.2015. do 10,00 sati _06.10.2015. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Link na aplikaciju


 
2015-10-02 Na vrh
 NOVA OBAVIJEST STUDENTIMA 1.GOD. u ak.god. 2014/15.
 

Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta.
Studenti se rangiraju prema ponderiranom prosjeku izvađenog iz ISVU-a na dan 18.05.2015.

Zbog nepredviđenih poteškoća pri prijavi izbornih predmeta na 1.godini obavještavamo studente da ćemo produžiti prijavu na izborne predmete za jedan dan.

Studenti mogu prijavljivati predmete u prvom krugu od 21.05.2015. do 26.05.2015. do 10,00 sati.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati 26.05.2015. možete provjeriti da li ste dobili prijavljeni izborni predmet i ako niste izabrati između preostalih predmeta koji nisu popunjeni do 10,00 sati 27.05.2015.

Studenti kojima će se pojavljivati i dalje poteškoće pri prijavi (npr. nemogućnost promjene prijave izbornog predmeta dok traju prijave u prvom krugu itd.) molim da se jave doc.dr.sc. Ozrenu Gamulin odnosno neka mu na mail (ozren@mef.hr) pošalju podatke, ime, prezime i jmbag.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.


 
2015-05-22 Na vrh
 Zbog tehničke greške ponoviti će se prvi krug izbora izbornih predmeta za 1. godinu
 

Zbog tehničke pogreške poništiti će se izbori izbornih predmeta za 1. godinu i izbori će početi ispočetka. Studenti koji su prijavili izborne predmete morati će ih prijaviti ponovo. Prijavljuje se samo jedan izborni predmet, a zbog pogreške bila je omogućena prijava dva izborna predmeta. Ponovni izbor počine 22.05.2015. u 11 sati, a izbori će i dalje trajati do 25.05.2015. do 10 sati.


 
2015-05-22 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 1. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 1.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta.
Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 21.05.2015. završno sa 25.05.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili izborni predmet, ako ne u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 25.05.2015. do 10,00 sati 26.05.2015. možete izabrati između preostalih predmeta koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2015-05-22 Na vrh
 Počinje drugi krug izbora izbornih predmeta za 3. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 3.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta.
VAŽNO: studenti sudionici CROSS-a 2015. prijavljuju samo jedan (1) izborni.
Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga:

- prvi krug prijava započet će u 10,00 sati 10.04.2015. završno sa 14.04.2015. u 10,00 sati

- nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta, (tj. jedan polaznici CROSS-a) ako ne

- u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 14.04.2015. do 10,00 sati 16.04.2015. trebate se ponovno prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

 Poveznica na aplikaciju


 
2015-04-10 Na vrh
 Počinje drugi krug izbora izbornih predmeta za 5. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 5.GOD. u ak.god. 2014/15.


Studenti su obvezni prijaviti jedan (1) izborni predmet putem interneta (ne prijavljuju se samo studenti polaznici CROSS-a 11).
Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 13,00 sati 19.03.2015. završno sa 23.03.2015. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili izborni predmet, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 23.03.2015. do 10,00 sati 25.03.2015. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

 Poveznica na aplikaciju

 


 
2015-03-19 Na vrh
  Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 4. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 4.GOD. u ak.god. 2014/15.
Studenti su obvezni prijaviti se na tri (3) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.

Prijave će se održati u dva kruga:

- prvi krug prijava započet će 05.12.2014. u 11,30 sati završno sa 09.12.2014. u 10,00 sati.
Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne u

- drugom krugu 09.12.2014. s početkom u 12,00 sati do 10,00 sati 11.12.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

 Poveznica na aplikaciju


 
2014-12-05 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 6. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 6.GOD. u ak.god. 2014/15.
Studenti su obvezni prijaviti tri (3) izborna predmeta putem interneta, po jedan izborni za svaki blok. Izborni predmet se dodjeljuje prema ponderiranom prosjeku.
Molimo da se prijavljujete vodeći brigu da izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom.

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 11,00 sati 27.10.2014. završno sa 29.10.2014. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 3 izborna predmeta, ako ne

u drugom krugu s početkom u 12,00 sati 29.10.2014. do 10,00 sati 31.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2014-10-27 Na vrh
 Počinje prvi krug izbora izbornih predmeta za 2. godinu
 

OBAVIJEST STUDENTIMA 2.GOD. u ak.god. 2014/15.

Studenti su obvezni prijaviti dva (2) izborna predmeta putem interneta. Izborni predmet dodjeljuje se prema ponderiranom prosjeku.

Na izborne predmete: „Mehanizmi boli“, Razvitak i plastičnost mozga“, Stres i mozak“ i „Učenje i pamćenje“ mogu se prijaviti samo oni studenti koji u ponuđenom terminu slušaju TNZ.

Na ostale izborne predmete studenti se prijavljuju vodeći brigu da im izborna nastava ne kolidira sa redovnom nastavom

Prijave će se održati u dva kruga.

Prvi krug prijava započet će u 13,00 sati _01.10.2014. završno sa _03.10.2014. u 10,00 sati.

Nakon prvog kruga provjerite da li ste dobili 2 izborna predmeta.

U drugom krugu s početkom u 12,00 sati _03.10.2014. do 10,00 sati _06.10.2014. možete se prijaviti na preostale predmete koji nisu popunjeni.

Studenti koji nemaju „rešetku“ u indeksu za izborne predmete neka istu zatraže u referadi.

Poveznica na aplikaciju


 
2014-10-01 Na vrh
11111111111