Naslovnica >Ustroj  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustroj
O ustrojstvu Medicinskog fakulteta
           
 
Medicinski fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Zagrebu koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području biomedicine, kliničke medicine i javnog zdravstva. Osnivač fakulteta je Sveučilište u Zagrebu.
 
Fakultet je ustrojen sa sljedećim ustrojstvenim jedinicama:
  Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar",
  Hrvatski institut za istraživanje mozga
  Nastavne ustrojbene jedinice:
   

KATEDRE link na stare stranice

   

KLINIKE

   

KLINIČKI ZAVODI

   

NASTAVNE BAZE

  Znanstvene ustrojbene jedinice:  
   

ZAVODI

   

CENTRI

   

laboratoriji

   

odsjeci

  Stručno - administrativna ustrojbena jedinica Tajništvo
  Knjižnice