Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Uprava >Dekan  
Dekan

Dekan Medicinskog fakulteta


 

  Akademik Davor Miličić


 

 DEKAN
 

 predstavlja i zastupa Fakultet,

 

 

 organizira i usklađuje proces rada,

 

 

 donosi poslovne odluke sukladno propisima,

 

 

 predsjedava Fakultetskom vijeću, te predlaže dnevni red sjednica Fakultetskog vijeća,

 

 

 po položaju je član Vijeća područja Biomedicine i zdravstva,

 

 

 predlaže Fakultetskom vijeću mjere za unapređenje rada Fakulteta,

 

 

 provodi odluke Fakultetskog vijeća, te odluke Senata i vijeća područja koje se odnose na Fakultet,

 

 

donosi odluke u svezi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, te drugostupanjske odluke iz radnih odnosa te drugostupanjska rješenja u upravnim postupcima u kojima se na temelju javnih ovlasti odlučuje o pravima i obvezama građana,

 

daje pismena upozorenja zaposlenicima na obveze iz radnog odnosa i ukazuje na mogućnost otkaza za slučaj nastavka kršenja tih obaveza,

 

donosi odluke o otkazu ugovora o radu,

 

izdaje naloge pojedinim djelatnicima ili skupinama djelatnika za izvršenje određenih poslova,

 

donosi odluke koje se tiču diplomske i poslijediplomske nastave izvan nadležnosti Fakultetskog vijeća,

 

 

rješava žalbe pristupnika na rezultat razredbenog postupka,

 

rješava žalbe studenata izjavljene na prvostupanjska rješenja,

 

obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Sveučilišta i ovim Statutom.

 

 

 
     
     

 

11111111111