Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Uprava >Pročelnici katedri  
Pročelnici katedri
Katedra za anatomiju prof.dr.sc. Zdravko Petanjek
Katedra za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje prof.dr.sc. Mladen Perić
Katedra za dermatovenerologiju prof.dr.sc. Aleksandra Basta Juzbašić
Katedra za farmakologiju prof.dr.sc. Marijan Klarica
Katedra za fizikalnu medicinu i rehabiitaciju prof.dr.sc. Đurđica Babić Naglić
Katedra za fiziku i biofiziku doc. dr.sc. Ozren Gamulin
Katedra za fiziologiju i imunologiju prof.dr.sc. Hrvoje Banfić
Katedra za ginekologiju i opstetriciju prof.dr.sc. Slavko Orešković
Katedra za histologiju i embriologiju prof.dr.sc. Srećko Gajović
Katedra za infektologiju prof.dr.sc. Bruno Baršić
Katedra za internu medicinu prof.dr.sc. Branimir Anić
Katedra za kirurgiju prof.dr.sc. Tomislav Luetić
Katedra za maksilofacijalnu kirurgiju sa stomatologijom prof.dr.sc. Naranđa  Aljinović Ratković
Katedra za medicinsku biologiju prof.dr.sc. Floriana Bulić Jakuš
Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju prof.dr.sc. Jasna Lovrić
Katedra za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju prof.dr.sc. Gordana Mlinarić Galinović
Katedra za medicinsku sociologiju i ekonomiku zdravstva prof.dr.sc. Stjepan Orešković
Katedra za medicinsku statistiku,epidemiologiju i medicinsku informatiku prof.dr.sc. Mirjana Kujundžić Tiljak
Katedra za neurologiju prof.dr.sc. Zdravka Poljaković
Katedra za nuklearnu medicinu prof.dr.sc. Mirjana Poropat
Katedra za obiteljsku medicinu prof.dr.sc.Milica Katić
Katedra za oftalmologiju prof.dr.sc.Branimir Cerovski
Katedra za opću kliničku onkolgiju prof.dr.sc. Zvonko Kusić
Katedra za ortopediju prof.dr.sc. Domagoj Delimar
Katedra za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom prof.dr.sc. Drago Prgomet
Katedra za patofiziologiju prof.dr.sc. Zdenko Kovač
Katedra za patologiju prof.dr.sc. Sven Seiwerth
Katedra za pedijatriju prof.dr.sc. Nina Barišić
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu prof.dr.sc. Dražen Begić
Katedra za radiologiju prof.dr.sc. Ranka Štern Padovan
Katedra za socijalnu medicinu i organizaciju zdravstvene zaštite prof.dr.sc. Aida Mujkić
Katedra za sudsku medicinu i kriminalistiku prof.dr.sc. Davor Strinović
Katedra za urologiju prof.dr.sc. Željko Kaštelan
Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada prof.dr.sc. Jagoda Doko Jelinić
Vijeće predmeta "Temelji neuroznanosti" prof.dr.sc. Goran Šimić
11111111111