Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stručne službe

Tajništvo Medicinskog fakulteta obavlja:

stručno-administrativne poslove vezani uz obavljanje znanstvenoistraživačkog rada, evidencije, pripreme i koordinacije izvođenja diplomske, poslijediplomske nastave te cijeloživotnog obrazovanja

pravno, kadrovske i opće poslove za Fakultet

financijsko-knjigovodstvene poslove i materijalno poslovanje Fakulteta

poslove izgradnje i održavanja

poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava Fakulteta

temeljno obrazovanje i poznavanje rada na računalu po programu ECDL-a

druge poslove potrebne za uspješan rad Fakulteta utvrđene Statutom i drugim općim aktima Fakulteta

11111111111