Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za poslijediplomsku nastavu  
 
 
 
 
Odsjek za poslijediplomsku nastavu

 

-

obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz prijedloge programa poslijediplomskih studija

-

obavlja stručne poslove za izradu izvedbenih nastavnih planova studija

-

sudjeluje u pripremi materijala za izradu priručnika za studente poslijediplomskih studija

-

vodi evidenciju o obavljenoj nastavi i ispitima

-

prikuplja svu potrebnu dokumentaciju o studentima i obavljenim ispitima te odlaže u dosje studenta

-

obavlja stručne poslove nadležnim odborima za magistarske radove, odboru za doktorate i znanstveno istraživačka zvanja

-

priprema stručne materijale za sjednice Fakultetskog vijeća

-

obavlja stručno administrativne poslove za razredbeni postupak

-

obavlja upise studenata na poslijediplomske studije

-

sudjeluje u pripremi materijala za tečajeve cijeloživotnog obrazovanja

-

sudjeluje u pripremi ugovora za studente poslijediplomskih studija i polaznike tečajeva cijeloživotnog obrazovanja u kontaktiranju svih zainteresiranih studenata i tijela za edukaciju na tečajevima cijelo životnog obrazovanja

-

obavlja stručne poslove promocije studenata te izdavanja potvrda i diploma

-

obavlja sve druge stručne i administrativne poslove važne za izvođenje poslijediplomskih studija, cijeloživotnog obrazovanja i specijalizacija

 

Medicinski fakultet
Šalata 3b,
10 000 Zagreb
Fax: 4590-256

Voditeljica Odsjeka za poslijediplomske studije i stalno medicinsko usavršavanje
Jasmina Štimac, prof.
soba 118                                                                    jasmina.stimac@mef.hr
Tel.: 4566-917
Fax: 4566-721

 

soba112

Mario Cvek, dipl. nov.
Referent za SMU

4566-966

mcvek@mef.hr

 

   

 

soba 114

Katarina Petric, prof. def.
Referentica za specijalističke studije

4566-716

kpetric@mef.hr

soba 115a

Ingeborg Remich, prof.
Tajnica doktorskog studija

4566-904

ingeborg.remich@mef.hr

soba 115b

Melita Kunić Beganović
Administratorica (doktorski studij, spec.studij, SMU)

4566-715

mkunic@mef.hr

soba 116

Anita Putrić, dipl. pol.
Referentica doktorskog studija

4566-987

anita.putric@mef.hr

soba 117

Jasmina Seginj, oec.
Referentica za završne specijalističke radove
Radno vrijeme od 8 - 12h

Željka Vrančić
Promocije-doktorati

Radno vrijeme od 12 - 16h

4566-916

jasmina.seginj@mef.hr

zeljka.vrancic@mef.hr

soba 119

Maja Budanko
Referentica za doktorate i znanstvena zvanja
Radno vrijeme od 7 - 15h

4566-971

maja.budanko@mef.hr

11111111111