Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za poslijediplomsku nastavu >Odjel za specijalističke studije  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odjel za specijalističke studije

http://stariweb.mef.hr/meddb/slike/pisac40/file6416p40.docPoslijediplomski specijalistički studij provodi se u tijeku stručnog usavršavanja i najčešće je uključen u program specijalizacije iz određenog područja.

Specijalistički poslijediplomski studij traje jednu godinu i završava polaganjem svih ispita i polaganjem završnog ispita te izradom i obranom završnog stručnog rada.

Fakultet provodi organiziranu poslijediplomsku nastavu iz 30 područja i to u svakoj školskoj godini iz svih za koje se prijavi potreban broj polaznika.

Zbog zanimanja stranih studenata, neki se studiji po potrebi održavaju i na engleskom jeziku.

Pravilnik o poslijediplomskim specijalističkim studijima

 Pravilnik o dopuni pravilnika o poslijediplomskim specijalističkim studijima

 

Kontakt e-mail: specijalisticki.studiji@mef.hr

 Kontakt: Katarina Petric, prof.def.                      kpetric@mef.hr             45 66 716

 

Voditelji i pomoćnici voditelja specijalističkih poslijediplomskih studija

Popis voditelja

 Natječaji

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ "DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA"

  NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AK.GOD. 2015./2016., S POČETKOM U ZIMSKOM SEMESTRU

 

  Obavijest za strane studente: Studenti koji su diplomu stekli izvan Republike Hrvatske (iznimka su kandidati koji su diplomu stekli na teritoriju bivše Jugoslavije prije lipnja 1991.godine), dužni su proći postupak akademskog priznavanja. Informacije dostupne u Uredu za akademsko priznavanje.

 

 Dokumenti o specijalističkom poslijediplomskom studiju

 OBRAZAC ZA PRIJAVU NA SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ

Upute za studente - postupak upisa na specijalistički poslijediplomski studij

 

OPĆE KOMPETENCIJE LIJEČNIKA SPECIJALISTA-program

 

Završni specijalistički rad na specijalističkim pds studijima

 

Pri prijavi završnog specijalističkog rada studenti su dužni priložiti prijavu teme na propisanim obrascima (UNIV.SPEC1 i UNIV.SPEC2), kopiju indeksa i potvrdu o plaćanju.Prijava teme predaje se u 2 kopije vlastoručno potpisane od strane kandidata i mentora, te se šalje propisno nazvana u elektroničkom obliku.

 

Opseg završnog specijalističkog rada:

 

  1. Završni specijalistički rad treba imati formu stručnog rada u časopisu (Uvod, Materijali i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak, Sažetak, Literatura). Po veličini također može odgovarati radu za objavljivanje u časopisu. Student je jedini ili prvi autor, ako je mentor drugi autor.
  2. Po sadržaju završni specijalistički rad može biti pregledni rad, stručni rad ili izvorno istraživanje.
  3. Prema odluci Fakultetskog vijeća sa sjednice održane 23.travnja 2013., kao ekvivalent završnog rada priznaje se jedan objavljeni rad u recenziranom časopisu, pri čemu kandidat mora biti prvi autor, a mentor koautor rada. Kandidat također mora pristupiti obrani rada pred izabranim povjerenstvom na isti način kao što je propisano za završni specijalistički rad.

 

Ukupni troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose 2000,00 kn. Račun za troškove kandidati trebaju osobno zatražiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje.

 

Kontakt: Jasmina Seginj, oec.                         jasmina.seginj@mef.hr                     45 66 916 

 

HODOGRAM

 

UNIV.SPEC1

 

UNIV.SPEC2

 

UNIV.SPEC3-IZVJEŠTAJ POVJERENSTVA ZA OCJENU ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

 

Formular za pokretanje postupka ocjene završnog specijalističkog rada

 

Akademski naziv i kratica utvrđuje se Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, članak 6, točka 3 i 4 vidi ovdje

 

 

11111111111