Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za poslijediplomsku nastavu >Odjel za stalno usavršavanje  
 
Odjel za stalno usavršavanje
Stalno medicinsko usavršavanje liječnika u ak. god. 2008/09.


Stalno medicinsko usavršavanje podrazumijeva sve oblike poslijediplomskog usavršavanja koji se organiziraju na Medicinskom fakultetu izvan redovitih poslijediplomskih studija.
s
Polaznici mogu biti doktori medicine i drugi stručnjaci koji obavljaju djelatnost zdravstvene zaštite.
Stalno medicinsko usavršavanje koje organizira naš Fakultet obuhvaća: tečajeve, predavanja, sastanke radnih grupa, seminare, individualno usavršavanje, konzultacije, kliničke vizite, i konferencije, tiskane, video i kompjuterske načine obrazovanja (primjena Interneta), kao i druge oblike prenošenja znanja i informacija.
"Stalno medicinsko usavršavanje je je potreba, te etička i moralna obaveza" (iz dokumenta Europskog udruženja medicinskih specijalista UEMS) Cjelovita knjižica (pdf) 2009/10.
ur. prof. dr. sc. Damir Nemet;
Mario Cvek, dipl. nov.

U Hrvatskoj je stalno medicinsko usavršavanje zakonski propisana obveza, budući da su liječnici dužni obnavljati i dopunjavati svoje znanje kako bi obnovili odobrenje za rad.
Svi oblici stalnog medicinskog usavršavanja podliježu kontroli kvalitete. Tu kontrolu organizira Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje, a potvrđuje Dekanski kolegij.
Tendencija je našeg fakulteta, da se u vremenu koje dolazi znatan dio stalnog medicinskog usavršavanja provodi putem Interneta.
Za informacije o upisima i potrebne obrasce (SMU1 i SMU2) možete kliknuti ovdje


Program
Program stalnog medicinskog usavršavanja na našem fakultetu je proizvod nastojanja da se unaprijedi poslijediplomsko medicinsko usavršavanje i učini ga dostupnim što većem broju polaznika.
Program stalnog medicinskog usavršavanja obuhvaća dvije skupine tečajeva. Jedno su tečajevi stalnog usavršavanja koje pojedinačno organiziraju klinike, zavodi ili katedre. Drugu skupinu čine izabrani kolegiji znanstvenog poslijediplomskog studija (magistarskog i doktorskog) tzv. granski usmjereni predmeti koje je fakultet odlučio otvoriti i slušačima koji nisu redoviti polaznici poslijediplomskog studija. To znači da svatko zainteresiran može pohađati izabrani kolegij pojedinačno kao tečaj trajnog usavršavanja, tj. priključiti se redovnim polazncima poslijediplomskog studija.
Program odvija se u ovim osnovnim oblicima:
1) Poslijediplomski tečaj I kategorije - tečaj stjecanja znanja s provjerom
2) Poslijediplomski tečaj II kategorije - obnova znanja
3) Individualno obrazovanje
4) Ostali oblici obrazovanja
Ispit
Tečajevi I kategorije i tečajevi individualnog obrazovanja obavezno završavaju ispitom, a po potrebi i ostali oblici obrazovanja završavaju ispitom. Ispit se provodi u obliku koji je predviđen Pravilnikom.
Ispit se polaže pred povjerenstvom od tri člana. Dva člana ispitnog povjerenstva imenuje voditelj, odnosno mentor, a jednog Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje.
Bodovi
Osim znanja, što je krajnji cilj pohađanja tečaja, polaznik stječe bodove koje dodjeljuje Hrvatska liječnička komora i koji služe za obnavljanje dozvole za rad prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Broj bodova određen je Pravilnikom i dodjeljuje ga Povjerenstvo za stalno medicinsko usavršavanje Komore.
Polaznik stječe i određeni broj bodova prema tzv. ECTS sustavu (engl. European Credit Transfer System). To se bodovanje primjenjuje u poslijediplomskom studiju za priznavanje odslušane nastave, odnosno ocjenu znanstvene i stručne aktivnosti izvan organizirane nastave poslijediplomskog studija. Drugim riječima, polaznik tečajeva trajnog usavršavanja ujedno stječe (sukladno kategoriji tečaja) i bodove koje može iskoristiti tijekom svog poslijediplomskog studija.
Financijski aspekt - za polaznike i voditelje tečajeva
Za svaki tečaj treba uplatiti određeni iznos kotizacije. Iznos kotizacije predlaže voditelj sa svojim suradnicima i Uprava Fakulteta najčešće prihvaća taj prijedlog uz pribavljeno mišljenje Povjerenstva za stalno usavršavanje. Voditelj predlaže iznos kotizacije sukladno trajanju tečaja (broju sati predavanja, seminara i vježbi), ali i prema drugim kriterijima, kao što su uporaba nastavnih pomagala, medicinske aparature i druge opreme.

Napomena: Informacije o upisi možete naći ovdje.

Mario Cvek

e-mail: mcvek@mef.hr
Tel.: 45 66 966
Fax: 45 90 270

Odjel za stalno medicinsko usavršavanje
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Šalata 3b, 10 000 Zagreb, Hrvatska


 

11111111111