Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove  
 
 
 
Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

 

Pravna služba:

 - daje mišljenje i savjete po pravnim pitanjima iz djelatnosti Fakulteta,
 - daju se mišljenja i stručni savjeti,
 - pripremaju se i kompletiraju predmeti za odvjetnike,
 - obavljaju se stručni, administrativni poslovi za sudbena mišljenja,
 - izrađuju se autorski ugovori i ugovori o djelu te svi ostali pravni poslovi.

Kadrovska služba:    

 - provodi postupke izbora u znanstvena zvanja, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja,
 - zapošljava nove radnike,
 - izrađuje planove, evidencije i izvješća o kadrovima za pojedina razdoblja,
 - priprema i provodi sklapanje ugovora o radu,
 - izrađuje odluke o otkazima ugovora o radu,
 - prikuplja i obrađuje podatke o radnicima,
 - izrađuje prijedloge obrazaca odluke rješenja iz područja radnog odnosa,
 - evidentira sve oblike obrazovanja i usavršavanja,
 - obavlja provođenje zdravstvenog i mirovinskog osiguranja radnika,
 - obavlja i druge pomoćne poslove u funkciji službe.

Služba općih poslova: 

 -  obavlja uredsko poslovanje za Fakultet,
 -  poslove pisarnice,
 -  organizacije urudžbiranja, dopreme i otpreme pisama u Fakultet i izvan Fakulteta,
 -  umnožavanje i fotokopiranje, sortiranje, uvezivanje materijala,
 -  arhivira i izlučuje arhivsku građu.

 

 

 

Djelatnici Odsjeka:

 

 
Darko Bošnjak, dipl.iur
Voditelj Odsjeka
tel: 385 1 4566 930
e-mail: darko@mef.hr
 
Sandra Kežman, dipl.ing.
Tajnica prodekana i glavnog tajnika
tel: 385 1 4590 005
fax: 385 1 4566 277
 
e-mail: sandra.kezman@mef.hr
 
 
 Katica Arambašić
Tajnica dekana
tel: 385 1 4566 909
fax: 385 1 4566 724
 
e-mail: katica.arambasic@mef.hr
 
Ljiljana Žinić, dipl.iur.
Viša stručna savjetnica za pravne poslove
tel: 385 1 4566 914
e-mail: ljiljana.zinic@agram.mef.hr
 
Martina Tisaj, prof.
Arhiva
tel: 385 1 4566 713
e-mail: martina.tisaj@mef.hr
 
Damir Vukoša
Fotokopiraona
tel: 385 1 4566 770
 
 

Odjel za kadrovske poslove

 
Jasna Popović
Voditeljica odjela za kadrovske poslove za nastavno osoblje
tel: 385 1 4566 968
fax: 385 1 4590 273
e-mail: jasna.popovic@agram.mef.hr
 
Mićo Korać
Voditelj odjela za kadrovske poslove za nenastavno osoblje
tel: 385 1 4566 969
e-mail: mico.korac@mef.hr
 
Marijo Hrupački
tel: 385 1 4566 887
e-mail: mhrupac@mef.hr
 
 
 

Prijemna služba

 

 
Škriljak Marija
Voditeljica prijemne službe
tel: 385 1 4566 700
fax: 385 1 4920 053
e-mail: marija.skriljak@mef.hr
 
Milan Mokos
Dostava
e-mail: mmokos@mef.hr
 
Nikola Štefanko
Dostava
 
 
 
 
11111111111