Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove >Dokumenti i obrasci  
Dokumenti i obrasci
ďťż
Naslov Datum Link
Obrazac za pokretanje izbora u ZNANSTVENO zvanje 2012-03-29 doc
OBRAZAC za prijavu na natječaj za izbor u ZNANSTVENO NASTAVNA ZVANJA. 2012-04-03 doc
Obrazac za izbor u ZNANSTVENO-NASTAVNA zvanja 2011-06-10 doc
Obrazac za prijavu na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistent - viši asistent 2015-03-11 doc
Obrazac za izbor u NASTAVNA zvanja 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za redovitog profesora - trajno 2011-06-10 doc
Obrazac za izbor u SURADNIČKA zvanja 2011-06-10 doc
Obrazac za izbor u ZNANSTVENA zvanja 2011-06-10 doc
Zahtjev za pokretanje postupka izbora 2011-06-10 docx
Sažetak izvješća za izbor u zvanje DOCENTA 2011-06-10 doc
Sažetak izvješća za izbor u zvanje IZVANREDNOG PROFESORA 2011-06-10 doc
Sažetak izvješća za izbor u zvanje REDOVITOG PROFESORA 2011-06-10 doc
Sažetak izvješća za izbor u SURADNIČKA zvanja 2011-06-10 doc
Sažetak izvješća za izbor u NASTAVNIČKA zvanja 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za docenta 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne aktivnosti u postupku reizbora docenta 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za izvanrednog profesora 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne aktivnosti u postupku reizbora izvanrednog profesora 2011-06-10 doc
Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za redovitog profesora - 1. izbor 2011-06-10 doc
Ocjena nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje predavača 2011-06-10 docx
Ocjena nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavno zvanje višeg predavača 2011-06-10 docx
Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u suradničko zvanje 2011-06-10 doc
Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno zvanje 2013-10-03 doc
Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u znanstveno-nastavno zvanje 2012-04-10 pdf
Upute za pisanje izvješća za izbor pristupnika u nastavno zvanje 2011-06-10 doc
Obrazac o samoevaluaciji pristupnika u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja 2012-03-20 doc
Tablica procjene nastavnih aktivnosti 2011-06-10 doc
Sažetak izvješća povjerenstva za predlaganje izbora u ZNANSTVENO zvanje 2012-09-19 doc
Tablica kategorizacije radova za izbor u znanstveno zvanje 2012-09-19 doc
11111111111