Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove >Nastupna predavanja  
Nastupna predavanja
 Nastupno predavanje dr.sc. Mirjana Balen Topić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mirjana Balen Topić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za infektologiju,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Parazitološki dijagnostički postupci u osobe s eozinofilijom”.

Predavanje će se održati u četvrtak,26. studenoga 2015. godine, s početkom u 13:00 sati,u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti  “Dr. Fran Mihaljević”,Mirogojska 8.

Dekan:

Prof.dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Bruno Baršić

– Prof. dr. sc. Ilija Kuzman

– Prof. dr. sc. Miroslav Lisić


 
2015-11-19 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Krsto Dawidowsky
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Krsto Dawidowskyu tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom,za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Bellova pareza”.

Predavanje će se održati u četvrtak,26. studenoga 2015. godine, s početkom u 12:00 sati,upredavaonici Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Dekan:

Prof.dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Prof.dr.sc. Drago Prgomet

– Prof.dr.sc. Srećko Branica

– Doc. dr. sc. Davor Vagić


 
2015-11-19 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Morana Brkljačić
 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Morana Brkljačiću tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe Vijeća predmeta „Medicinska etika“, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska etika,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Medicinska etika – temelj liječničke profesije”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 30. studenoga 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u nastavnom centru istok,dvorana  4, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12. 

Dekan:

Prof. dr.sc. Marijan  Klarica,v.r.

Članovi stručnog povjerenstva:

– Akademik Davor Miličić

– Prof. dr. sc. Niko Zurak

– Prof. dr. sc. Daniel Derežić


 
2015-11-19 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tatjana Vilibić-Čavlek
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Uzimanje kliničkog materijala i metode virološke dijagnostike”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani “A” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš
- Prof. dr. sc. Branka Bedenić
- Prof. dr. sc. Smilja Kalenić

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tatjana Vilibić-Čavlek, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Medicinska mikrobiologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Uzimanje kliničkog materijala i metode virološke dijagnostike”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani “A”  Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš

- Prof. dr. sc. Branka Bedenić

- Prof. dr. sc. Smilja Kalenić


 
2015-10-06 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Krešimir Bulić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Krešimir Bulić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za kirurgiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Kirurgija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Prirođene anomalije ruku”.

Predavanje će se održati u utorak, 13. listopada 2015. godine, s početkom u 08:30 sati, u dvorani 5., nastavni centar Istok, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Davor Mijatović
- Prof. dr. sc. Tomislav Luetić
- Prof. dr. sc. Aljoša Matejčić


 
2015-10-06 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Frane Paić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Frane Paić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za medicinsku biologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka, održati nastupno predavanje pod naslovom: “Genom čovjeka”.
Predavanje će se održati u petak, 02. listopada 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u Biološkoj dvorani, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Florina Bulić-Jakuš
- Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus
- Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Frane Paić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za medicinsku biologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grana Genetika, genomika i proteomika čovjeka,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Genom čovjeka”.

Predavanje će se održati u petak, 02. listopada 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u Biološkoj dvorani, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3. 

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Florina Bulić-Jakuš

- Prof. dr. sc. Nives Pećina-Šlaus

- Prof. dr. sc. Gordana Lacković-Venturin


 
2015-09-28 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Višnja Ivančan
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Višnja Ivančan, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Hemodinamski monitoring”.

Predavanje će se održati u srijedu, 30. rujna 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani “Dogan”, Edukacijskog centra, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Mladen Perić
- Doc. dr. sc. Ante Sekulić
- Prof. dr. sc. Ino Husedžinović


 
2015-09-25 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Željko Duić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Željko Duić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Ultrazvuk u praćenju napredovanja porođaja”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 13. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u Klinici za ženske bolesti i porode, KB Merkur, Zajčeva 19.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Vlastimir Kukura
- Prof. dr. sc. Srećko Ciglar


 
2015-07-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marko Banić
 

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marko Banić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u kumulativnom radnom odnosu u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Upalne bolesti crijeva”.

Predavanje će se održati u petak, 10. srpnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u predavaonici Klinike za unutarnje bolesti, KB Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jadranka Morović-Vergles
- Prof. dr. sc. Branimir Anić
- Doc. dr. sc. Ivo Rotkvić


 
2015-07-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Martin Jurlina
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1417.
Zagreb, 02. 07. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Martin Jurlina, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za otorinolaringologiju s audiologijom i fonijatrijom, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Otorinolaringologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Tumori nosa i sinusa”.

Predavanje će se održati u utorak, 07. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:30 sati, u predavaonici Klinike za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Drago Prgomet
- Doc. dr. sc. Mario Bilić
- Doc. dr. sc. Davor Vagić


 
2015-07-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marija Renić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1325.
Zagreb, 29. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marija Renić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u Katedri za fiziologiju i imunologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Temeljne medicinske znanosti, grane Fiziologija čovjeka i Neuroznanost, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Autonomni živčani sustav”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 06. srpnja 2015. godine, s početkom u 09:30 sati, u predavaonici Zavoda za fiziologiju, Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Šalata 3.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Hrvoje Banfić
- Prof. dr. sc. Marijan Klarica
- Akademik Ivica Kostović


 
2015-07-01 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc.Mario Ćorić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-590.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mario Ćorić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Laparoskopska operacija duboke zdjelične endometrioze”.

Predavanje će se održati u srijedu, 01. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Kliničkog bolničkog centra Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Ante Ćorušić
- Prof. dr. sc. Srećko Ciglar


 
2015-06-24 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Mario Ćuk
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1309.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mario Ćuk, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za pedijatriju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Fenilketonurija”.

Predavanje će se održati u petak, 03. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u dvorani I. H. Botteri, Edukacijski centar, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Nina Barišić
- Prof. dr. sc. Ivo Barić
- Doc. dr. sc. Gordana Stipančić


 
2015-06-23 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Boris Ružić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1880.
Zagreb, 23. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Boris Ružić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za urologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Erektilna disfunkcija”.

Predavanje će se održati u srijedu, 08. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u velikoj predavaonici, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Željko Kaštelan
- Prof. dr. sc. Ivan Krhen
- Prof. dr. sc. Davor Trnski

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                                          

  MEDICINSKI  FAKULTET

        Zagreb,  Šalata 3

 

Klasa:  112-02/15-01/1.

Urbroj: 380-59-10102-15-1880.

Zagreb, 23. 06. 2015.

 

 

 

 

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Boris Ružić, u tijeku postupka izborau znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za urologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Urologija,održati nastupno predavanje pod naslovom: “Erektilna disfunkcija”.

Predavanje će se održati u srijedu, 08. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u velikoj predavaonici, Klinički bolnički centar “Sestre milosrdnice”, Vinogradska 29.

 

 

 

 

                                                          D e k a n:

 

                                                                                             Akademik Davor Miličić, v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

·Članovi stručnog povjerenstva:

- Prof. dr. sc. Željko Kaštelan

- Prof. dr. sc. Ivan Krhen

- Prof. dr. sc. Davor Trnski


 
2015-06-23 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Stanislava Stojanović-Špehar
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2408.
Zagreb, 19. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Stanislava Stojanović-Špehar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za obiteljsku medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Trendovi u psihijatriji: anksioznost ili depresija?”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u dvorani “E/II.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Milica Katić
- Doc. dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić
- Prof. dr. sc. Sanja Blažeković-Milaković


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Venija Cerovečki Nekić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2430.
Zagreb, 19. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za obiteljsku medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Obiteljska medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Struktura praćenja napretka specijalizanta tijekom specijalističke izobrazbe iz obiteljske medicine ”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 29. lipnja 2015. godine, s početkom u 10:30 sati, u dvorani “E/II.kat” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Zagreb, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Milica Katić
- Doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić
- Prof. dr. sc. Mladenka Vrcić-Keglević


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Jozica Šikić
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Broj: 380-59-10102-15-2679.
Zagreb, 19. 06. 2015.

P R I O P Ć E N J E

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Jozica Šikić, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, te sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Akutni koronarni sindrom”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak 06. srpnja 2015. godine, s početkom u 13:30 sati, u predavaonici Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Akademik Davor Miličić
- Prof. dr. sc. Jadranka Šeparović Hanževački
- Akademik Ivo Čikeš


 
2015-06-22 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Marija Santini
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2467.
Zagreb, 17. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Marija Santini, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za infektologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Infektologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Pristup akutno bolesnom febrilnom bolesniku”.

Predavanje će se održati u petak, 26. lipnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u velikoj predavaonici Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Bruno Baršić
- Prof. dr. sc. Ilija Kuzman
- Prof. dr. sc. Miroslav Lisić


 
2015-06-18 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Tomislav Kuzman
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2744.
Zagreb, 10. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Tomislav Kuzman, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za oftalmologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Senilna katarakta”.

Predavanje će se održati u četvrtak, 18. lipnja 2015. godine, s početkom u 14:30 sati, u predavaonici Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Branimir Cerovski
- Prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić
- Prof. dr. sc. Jakov Šikić


 
2015-06-11 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Miro Kalauz
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1936.
Zagreb, 10. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Miro Kalauz, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za oftalmologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Oftalmologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Eksplantacija i transplatacija rožnica”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici Klinike za očne bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.


·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Branimir Cerovski
- Prof. dr. sc. Smiljka Popović-Suić
- Prof. dr. sc. Jakov Šikić


 
2015-06-11 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Joško Bulum
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-460.
Zagreb, 08. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Joško Bulum, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za internu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Interna medicina, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Stabilna koronarna bolest”.

Predavanje će se održati u petak, 19. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici Klinike za bolesti srca i krvnih žila, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Akademik Davor Miličić
- Prof. dr. sc. Branimir Anić
- Akademik Ivo Čikeš


 
2015-06-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Mladen Lončar
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1497.
Zagreb, 08. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Mladen Lončar, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta za potrebe sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija, te sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih studija u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Psihijatrija, održati javno nastupno predavanje pod naslovom :

Seksualno zlostavljanje muškaraca u ratu”.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine, s početkom u 11:00 sati, u dvorani “Hahn”, Edukacijskog centra, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Marijan Klarica
- Prof. dr. sc. Dražen Begić
- Akademik Ivica Kostović


 
2015-06-09 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Gordan Zlopaša
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1408.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Gordan Zlopaša, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Porođaj djeteta u stavu zatkom”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:45 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Marina Ivanišević
- Prof. dr. sc. Velimir Šimunić


 
2015-06-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Vito Starčević
 

MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-1492.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Vito Starčević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Ginekologija i opstetricija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Carski rez”.

Predavanje će se održati u utorak, 16. lipnja 2015. godine, s početkom u 13:00 sati, u predavaonici “Franjo Durst”, Klinike za ženske bolesti i porode, Klinički bolnički centar Zagreb, Petrova 13.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Slavko Orešković
- Prof. dr. sc. Marina Ivanišević
- Prof. dr. sc. Velimir Šimunić


 
2015-06-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Daniela Bandić Pavlović
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2441.
Zagreb, 02. 06. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za anesteziologiju i reanimatologiju, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija, održati nastupno predavanje pod naslovom:

Reanimacija politraumatiziranog pacijenta”.

Predavanje će se održati u utorak, 09. lipnja 2015. godine, s početkom u 10:30 sati, u dvorani 4., nastavni centar Istok, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

Prodekan za upravu i poslovanje:

Prof.dr.sc. Marijan Klarica,v.r.

·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Mladen Perić
- Doc. dr. sc. Ante Sekulić
- Prof. dr. sc. Ino Husedžinović


 
2015-06-03 Na vrh
 Nastupno predavanje dr.sc. Milan Milošević
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-2261.
Zagreb, 13. 05. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Milan Milošević, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta u Katedri za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana Medicina rada i sporta održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

Očuvanje osobnog zdravlja i radne sposobnosti zdravstvenih djelatnika”.

Predavanje će se održati u utorak, 19. svibnja 2015. godine, s početkom u 10:00 sati, u dvorani “A” Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”, Rockefellerova 4.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović
- Prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić
- Prof. dr. sc. Josipa Kern


 
2015-05-14 Na vrh
 Nastupno predavanje dr. sc. Maja Franceschi
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
Zagreb, Šalata 3

Klasa: 112-02/15-01/1.
Urbroj: 380-59-10102-15-797.
Zagreb, 11. 05. 2015.

O B A V I J E S T

Obavještavamo Vas da će dr. sc. Maja Franceschi, u tijeku postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog docenta u Katedri za nuklearnu medicinu, za znanstveno područje Biomedicine i zdravstva, polje Kliničke medicinske znanosti, grana Nuklearna medicina održati javno nastupno predavanje pod naslovom:

Ultrazvučna dijagnostika karcinoma štitnjače”.

Predavanje će se održati u utorak, 19. svibnja 2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u predavaonici Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja, soba br. 4, Klinički bolnički centar Zagreb, Kišpatićeva 12.

D e k a n:

Akademik Davor Miličić, v.r.

Dostaviti:
·Članovi stručnog povjerenstva:
- Prof. dr. sc. Dražen Huić
- Prof. dr. sc. Mirjana Poropat
- Prof. dr. sc. Damir Dodig


 
2015-05-12 Na vrh
11111111111