Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za informatičku djelatnost >Prijave kvarova i pomoć  
Prijave kvarova i pomoć

Prijave

Potrebe - prijava potreba za nabavku informatičke opreme
Kvarovi - prijava tehničkih poteškoća na informatičkoj opremi

Kvarove i probleme sa računalom možete prijaviti na mail adresu: helpdesk@mef.hr

 

 

 

 

 

 

11111111111