Naslovnica >Ustroj >Stručne službe >Odsjek za informatičku djelatnost >FileSender  
FileSender

FileSender je web usluga koja korisnicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja omogućava jednostavno i sigurno slanje proizvoljno velikih datoteka. Usluga je zasnovana na projektu FileSender. Korisnici pristupaju usluzi uporabom svog identiteta u sustavu AAI@EduHr. Korisnici koji se nalaze izvan federacije AAI@EduHr mogu uslugu koristiti preuzimanjem vaučera poslanog od strane autenticiranog korisnika.

Trenutna ograničenja pri korištenju usluge su:

  - veličina pojedine datoteke koju korisnik može poslati je 10 GB

  - pohrana pojedine datoteke vremenski je ograničena na najviše 5 dana

  - poruku o dostupnosti datoteke moguće je poslati na najviše 10 primatelja

Poveznica na uslugu

Poveznica na video upute