Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Anatomija i klinička anatomija >Diplomski studij >Anatomija  
 
Anatomija

ANATOMIJA

Cilj nastave anatomije jest da studentu pruži znanje o građi čovjekova tijela i tako ga osposobi za razumijevanje normalne i patološke makromorfologije čovjeka, odnosa između površinskih oblika i dubljih struktura te dubljih struktura međusobno kao okvir u kojima se odvijaju životni procesi. Zadaci nastave jesu da studenta osposobi da građu čovjekova tijela shvati kao cjelinu sastavljenu od pojedinih međusobno povezanih sustava, te da na temelju vlastitog iskustva sekcijom mrtvog tijela i proučavanjem anatomskih preparata stekne sigurnost u prepoznavanju za medicinu važnih organa, sustava i regija čovjekova tijela.

 
 
Opće informacije o kolegiju

Nastava se  anatomije održava u 2 nastavna bloka u I i II semestru studija u ukupnom  trajanju od 210 sati.

Sadržaj nastave obuhvaća građu iz sistemske i topografske anatomije čovječjeg tijela s težištem na praktičnim kliničkim aspektima pojedinih elemenata, teoretsko i praktično obrađivanje nauke o kostima, zglobovima i mišićima, nauka o utrobnim organima, srce i krvožilni sustav, središnji i periferni živčani sustav, te nauka o osjetilima. Ustrojstvo središnjeg živčanog sustava kao osnova njegove funkcije obrađuje se u okviru predmeta "Organizacija i funkcija središnjeg živčanog sustava" u sastavu longitudinalno povezivane nastave.

Teme se pojedinih predavanja, seminara i vježbi, uz naznaku  propisanoga gradiva, objavljuju na početku nastavnog bloka.

Pohađanje svih oblika nastave (osim konzultacija) je obavezno, a studenti moraju propisano gradivo seminara i vježbi proučiti unaprijed iz propisanih udžbenika.

Za svaki seminar/vježbu studenti moraju unaprijed prostudirati propisano gradivo. 

Trajanje bloka: 11 tjedana

 

Nastavni plan predmeta Anatomija možete preuzeti ovdje 

 

Izostanci
 
Pohađanje svih oblika nastave (osim konzultacija) je obavezno. S nastave student može izostati samo iz  opravdanih razloga i to uz vjerodostojnu potvrdu.Vježbe i seminare koje je izostao student je dužan nadoknaditi.
11111111111