Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Histologija i embriologija >Diplomski studij >Histologija i embriologija  
Histologija i embriologija

PREDMET: HISTOLOGIJA I EMBRIOLOGIJA

Sadržaj predmeta:

Histologija je jedna od temeljnih medicinskih znanosti koja proučava građu čovječjeg tijela, koja se može vidjeti tek pomoću optičkih i drugih pomagala. Histologija obuhvaća još i nauku o stanici (citologija) i nauku o finoj građi pojedinih organa (mikroskopska anatomija) tj. histologija proučava cjelokupni mikroskopski i submikroskopski sastav organizma. Današnja histologija (citofiziologija, histofiziologija) se više ne može zamisliti bez istodobnog topo-kemijskog istraživanja (citokemija i histokemija). Tako se stvaraju spoznaje o kemijskim sastojcima stanice odnosno mjestu gdje se u stanici nalaze, te kako i gdje se njihove molekule sintetiziraju. Upotrebom elektronskog mikroskopa ulazimo u područje istraživanja makromolekula koje je zajedničko cito i histo-morfologiji, kemiji i biokemiji te fiziologiji. Primjena radioaktivnih izotopa, mikrospektrografija, flurescentna mikroskopija, molekulska genetika itd. pomažu da dopunimo podatke uobičajene svjetlosne mikroskopije i uz podatke ultrastrukture sve šire obuhvatimo spoznaje opće histologije. Embriologija čovjeka, u užem smislu, još je uvijek deskriptivna, ali primjena rezultata komparativne i eksperimentalne embriologije mnogo je pridonijela uzročnom shvaćanju složenih zbivanja tijekom razvoja čovječjeg zametka.

Opće i specifične kompetencije za predmet:

Upoznati studente pomoću klasičnih i suvremenih metoda izučavanja mikroskopske građe i embrionalnog razvitka s građom i razvojem čovječjeg tijela te omogućiti savladavanje vještine mikroskopiranja karakterističnih stanica, tkiva, i organa na histološkim preparatima. Tako će student primjenom stečenih znanja fizike, kemije, biokemije, biologije i anatomije usvojiti znanje o normalnoj svjetlosnomikroskopskoj i elektronskomikroskopskoj građi ljudskog tijela.

Embriologija proučava razvoj zametka te omogućuje razumijevanje složenih odnosa u građi čovječjeg tijela. Osim toga ima veliko praktično medicinsko značenje, jer tumači na koji način nastaju anomalije razvitka pojedinih organa.

Oblici provođenja nastave: Predavanja, seminari, vježbe

ECTS: 10

Popis literature potrebne za studij i za polaganje ispita:

1. L.C. Junqueira, J. Carnerio, RO Kelley: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb 2005. X. izdanje

2. B.Durst-Živković: Praktikum histologije, Školska knjiga, Zagreb 2007.

3. Sadler: Langmanova medicinska embriologija, Školska knjiga 2008., X. izdanje

Popis preporučene dopunske literature:

1. Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, I dio 2001.

2..Bradamante Ž., Švajger A.: Vježbe iz histologije, fotografije histoloških preparata, II dio 2002.

OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE:

Broj sati predavanja : 20

Broj sati seminara : 30

Broj sati vježbi: 85

Ukupan broj sati: 135

POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI

Prof.dr.sc. Želimir Bradamante, redovni profesorProf.dr.sc. Ljerka Banek, izvanredni profesorProf.dr.sc. Đurđica Grbeša, izvanredni profesor, pročelnik Katedre i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologijuProf.dr.sc. Gordana Jurić-Lekić, izvanredni profesorProf.dr.sc. Srećko Gajović, redovni profesorProf.dr.sc. Davor Ježek, redovni profesorDoc.dr.sc. Dinko Mitrečić, docentDr.sc. Marija Ćurlin, viši asistentViviana Kozina, prof.biol. – znanstvena novakinjaKatarina Kapuralin, dipl.ing.biol. – znanstvena novakinjaDr.med. Ivan Bohaček, znanstveni novak

Dr.med. Dunja Gorup, asistentMarina Dobrivojević. prof. biol. i kemije, asistentDr.med. Nina Kosi – stručni suradnik

NASTAVNICI U NASLOVNIM ZVANJIMA:

Prof.dr.sc. Želimir Bradamante, redovni profesor,Prof.dr.sc. Ljerka Banek, izvanredni profesorProf.dr.sc. Đurđica Grbeša, izvanredni profesor, pročelnik Katedre i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologijuProf.dr.sc. Gordana Jurić-Lekić, izvanredni profesorProf.dr.sc. Srećko Gajović, redovni profesorProf.dr.sc. Davor Ježek, redovni profesorDoc.dr.sc. Dinko Mitrečić, docentDr.sc. Marija Ćurlin, viši asistentDr.med. Dunja Gorup, asistentMarina Dobrivojević. prof. biol. i kemije, asistent

POPIS ISPITIVAČA

Prof.dr.sc. Želimir Bradamante, redovni profesor,Prof.dr.sc. Ljerka Banek, izvanredni profesorProf.dr.sc. Đurđica Grbeša, izvanredni profesor, pročelnik Katedre i predstojnik Zavoda za histologiju i embriologijuProf.dr.sc. Gordana Jurić-Lekić, izvanredni profesorProf.dr.sc. Srećko Gajović, redovni profesorProf..dr.sc. Davor Ježek, redovni profesorDoc.dr.sc. Dinko Mitrečić, docent

11111111111