Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Medicinska sociologija i ekonomika zdravstva >Diplomski studij >Medicinska sociologija  
Medicinska sociologija

Medicinska sociologija

Prof. dr. sc. Stjepan Orešković

Prof. dr. sc. Miroslav Mastilica

Prof. dr. sc. Sanja Babić
e-mail: sbabic@snz.hr

Doc. dr. sc. Ivana Božičević, dr. med.

Dr. sc. Marta Čivljak, dr. med.
e-mail: mcivljak@snz.hr


Dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, dr. med.

Tanja Seitz
e-mail: tseitz@snz.hr


Za opis kolegija najbolje će poslužiti Vodič kroz studij kolegija Medicinska sociologija. To je dokument koji na sažet način, prilagođen studentskom interesu i praktičnim potrebama za praćenjem programa nastave, govori o sadržajima i načinima izvođenja nastave. Studentima daje informacije o sadržaju kolegija i načinima izvođenja pojedinih nastavnih cjelina te služi kao orijentacijski izvor za pripremu polaganja testova i usmenih ispita.
Vodič je namijenjen i nastavnicima, asistentima te znanstvenim novacima koji sudjeluju u nastavi. Daje detaljne opise nastavnih jedinca, njihove sadržaje, metode i vrijeme potrebno za njihovo izvođenje. To je ujedno i način standardizacije nastavnog procesa, koji omogućuje da nastava bude izvedena u jednakom opsegu i na jednaki način svim grupama studenata.
U dokumentu su prikazane osnovne karakteristike kolegija i naveden je sažetak izvedbenog programa nastave s popisom tema predavanja, seminara, načinima evaluacije nastave, i imenima nastavnika izvođača nastave. Prikazana je definicija struke «medicinski sociolog» s općim edukativnim ciljevima. Specifični edukativni ciljevi su razrađeni prema pojedinim nastavnim jedinicama obuhvaćenim predavanjima ili seminarima. Na kraju je dat primjer jednog seta ispitnih pitanja.
Ovako priređen vodič i izvedbeni program može poslužiti kao instrument koji pomaže u praćenju, evaluaciji i kontroli kvalitete nastavnih sadržaja, te interakcije studenta i nastavnika u procesu profesionalne socijalizacije studenata medicine.

 

11111111111