Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Psihijatrija i psihološka medicina >Diplomski studij >Psihološka medicina  
Psihološka medicina

16 sati predavanja, 16 sati seminara i 18 sati vježbi, ukupno: 50 sati;  3. godina studija

Cilj predmeta Psihološka medicina je edukacija studenata medicine u stjecanju znanja o psihološkim proživljavanjima bolesnika, ali isto tako nužno je studentima pružiti odgovarajuća znanja i vještine u odnosu liječnika i bolesnika. U okviru navedenog predmeta studenti se po prvi puta izravno susreću s bolesnikom u bolnici, a način na koji će uspostaviti i održavati odnos s bolesnikom ne može bit prepušten studentu u obliku na koji se sada to provodi, odnosno “imitaciji” nastavnika.

Liječenje je u svijetlu psihološke medicine proces uspostavljanja cjelovitosti, tjelesne i psihološke, a zadatak liječenja je usmjeravanje bolesnikovih snaga na održavanje nade, motiviranosti, ali istovremeno i priprema za pojavu osjećaja gubitka, izolacije, osamljenosti kao i razumijevanju patnje, boli i ovisnosti. Liječenje je umjetnost i kreativni proces koji uključuje liječnikovo znanje i emocionalnu gorljivost i angažiranost s jedne strane, a s druge strane bolesnikov entuzijazam i aktivnu uključenost kao subjekta, a ne samo objekta liječenja.Uspješno liječenje uključuje ne samo strategije za rješavanje tjelesnih problema, već isto tako i psihološke strategije za pretvaranje velikih problema u prihvatljive – ili čak virtualne.

11111111111