Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite >Diplomski studij >Socijalna medicina  
Socijalna medicina

SOCIJALNA MEDICINA

Akademska godina 2009/2010.

Voditelj predmeta: doc.dr.sc. Gordana Pavleković


OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE
Nastava predmeta Socijalna medicina održava se u Rockefellerovoj 4 na Školi narodnog zdravlja «Andrija Štampar» u tri turnusna bloka:

Prvi turnus: od  6. do 14. listopada 2009.
Drugi turnus: od 20. do 28. listopada 2009.


POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI:

Nastavnici:
Prof.dr.sc. Vesna Jureša, dr.med.
Doc.dr.sc. Gordana Pavleković, dr.med.
Doc. dr. sc. Selma Šogorić, dr.med.
Doc.dr.sc. Aida Mujkić, dr.med.

Znanstveni novaci-asistenti:
Ognjen Brborović, dr.med.
Aleksandar Džakula, dr.med.
Luka Vončina, dr. med., mag.
Adriana Juriša, dr. med.
Vera Musil, dr. med.


11111111111