Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Urologija >Diplomski studij  
 
Diplomski studij

Urologija je grana medicine koja je kao klinička medicinska specijalnost usmjerena prema dijagnostici i liječenju bolesnika sa bolestima mokraćnog sustava odraslih muškaraca i žena kao i djece oba spola te posebice muškog reproduktivnog sustava. Djelatnost Urologije uključuje liječenje kirurškim kao i nekirurškim metodama tako da se Urologija odlikuje multimodalnim pristupom u dijagnostici i liječenju bolesnika.

Urologija je kao samostalna medicinska specijalnost u Hrvatskoj priznata od 1926 godine a predaje se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od akademske 1927/1928 godine (Prof. dr. Aleksandar Blašković). Hrvatska liječnička komora izdaje liječničke licence iz Urologije onim liječnicima koji su završili specijalizaciju Urologije i položili specijalistički ispit. U Europi je Urologija priznata kao zasebna medicinska specijalnost praktički u svim državama, a program specijalizacije Urologije za područje Europske unije određen je direktivom Europske komisije na osnovu preporuka UEMS-a.

Katedra za urologiju djeluje na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu od 1981 godine.  Pročelnici Katedre za urologiju bili su:
Akademik  Ljubomir Čečuk        1981  - 1986
Prof. dr.sc. Vladimir Gabrić         1986  - 1990
Prof. dr.sc. Zvonimir Mareković   1990  - 2002 
Prof. dr.sc. Daniel Derežić           2002   -

Kao nastavna baza za predmet Urologija Klinika za urologiju Kliničkog bolničkog centra- Zagreb osnovana je 1970 godine a osamdesetih godina također i Klinika za urologiju u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“.

Uz kolegij Urologija koji se održava u petoj godini diplomskog studija, od 1982 godine provodi se za liječnike specijalizante i specijaliste urologe Poslijediplomski studij Urologija, odnosno Specijalistički studij Urologija, te nastava iz uroloških predmeta iz različitih područja Urologije na Poslijediplomskim studijima i u okviru Doktorskog studija na Medicinskom fakultetu.

11111111111