Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Urologija >Diplomski studij >Urologija  
 
Urologija

Urologija je grana medicine koja je kao klinička medicinska specijalnost usmjerena prema dijagnostici i liječenju bolesnika sa bolestima mokraćnog sustava odraslih muškaraca, žena i djece oba spola kao i posebice muškog reproduktivnog sustava. Djelatnost Urologije uključuje liječenje kirurškim kao i nekirurškim metodama tako da se Urologija odlikuje multimodalnim pristupom u dijagnostici i liječenju bolesnika. Urologija je kao samostalna medicinska specijalnost u Hrvatskoj priznata od 1926 godine a predaje se na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od akademske 1927/1928 godine. Hrvatska liječnička komora izdaje liječničke licence iz Urologije onim liječnicima koji su završili specijalizaciju Urologije i položili specijalistički ispit. U Europi je Urologija priznata kao zasebna medicinska specijalnost praktički u svim državama, a program specijalizacije Urologije za područje Europske unije određen je direktivom Europske komisije na osnovu preporuka UEMS-a.

 

Katedra za urologiju djeluje na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu od 1981 godine.  Pročelnici Katedre za urologiju bili su:

Akademik  Ljubomir Čečuk        1981  - 1986

Prof. dr.sc. Vladimir Gabrić        1986  - 1990

Prof. dr.sc. Zvonimir Mareković   1990  - 2002  

Prof. dr.sc. Daniel Derežić         2002   -

 

Kao nastavna baza za predmet Urologija Klinika za urologiju Kliničkog bolničkog centra- Zagreb osnovana je 1970 godine a osamdesetih godina također i Klinika za urologiju u Kliničkoj bolnici „Sestre milosrdnice“.

 

Uz kolegij Urologija ja petoj godini diplomskog studija od 1982 godine provodi se Poslijediplomski studij Urologija, odnosno Specijalistički studij Urologija, te nastava iz uroloških predmeta iz različitih područja Urologije na Poslijediplomskim studijima i u okviru Doktorskog studija na Medicinskom fakultetu.

11111111111