Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Ustroj >Katedre >Urologija >Diplomski studij >Urologija >Literatura  
Literatura

NASTAVNO ŠTIVO1.  Urologija (Poglavlje 34: Ur. Pasini J.)  U: Šoša T i sur. KIRURGIJA, Naklada Ljevak d.o.o. , Zagreb 2007. str. 1153 -1183. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu),
(Katalog NSB 645564)

2.  VIII Urogenitalni sustav, XXV Kateterizacija mokračnog mjehura, XXVI Neurogeni mjehur, Akutno zatajenje bubrega (str 521) i ostala za urologiju relevantna materija  U: Bradić I, ( Ur. ). KIRURGIJA  (udžbenik – monografija ) Zagreb : Medicinski fakultet u Zagrebu, Medicinska naklada, 1995

3. Mareković Z. Tumori urogenitalnog sustava (Pogl XII s. 457) U: Turić M. i sur. Klinička onkologija. Zagreb: Klinika za tumore i Hrvatska liga za borbu protiv raka. NZ Globus Zagreb 1996.

4.  Vidović  M. Urologija. Priručnik za medicinare. Zagreb: Školska knjiga Zagreb 1992.

11111111111