Naslovnica >Studiji >Diplomski studij >Prva godina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prva godina

UVODNO PREDAVANJE ZA BRUCOŠE ODRŽATI ĆE SE 21.09.2015. U 13,00 SATI U DVORANI ČAČKOVIĆ, ŠALATA 3.

Obavijest brucošima o obaveznom fotografiranju i predavanju o LMS sustavu planiranim za 17.09. i 18.09.2015.

 Medicinski fakultet za potrebe edukacije i za komunikaciju sa studentima koristi LMS sustav (sustav za upravljanje nastavnim sadržajima) putem kojeg se studentima šalju informacije o studiju, o predmetima, o rasporedu, o ispitima i ispitnim rokovima. Isto tako, studentima je preko LMSa omogućen pristup različitim nastavnim materijalima, priručnicima, zadacima i testovima za provjeru znanja. Za prva dva tjedna nastave svi se nastavni materijali nalaze na LMSu. Da bi mogli pristupiti i koristiti LMS sustav studenti se moraju obavezno fotografirati u organizaciji Medicinskog fakulteta.

 U četvrtak 17.09.2015 organizira se obavezno fotografiranje studenata I. godine studija ak. god. 2015./2016. za potrebe fakulteta prema slijedećem rasporedu:

 grupa A                8,00-9,15

 grupa B                9,15-10,30

 grupa C                10,30-11,45

 grupa D                11,45-12,30

 U okviru fotografiranja svaki će student dobiti svoj AAI korisnički račun pomoću kojeg će moći ući u LMS sustav kao i u sva javna računala na fakultetu.

 U petak, 18.09.2015. održat će se predavanje o LMS sustavu u okviru kojeg će se studenti upoznati s LMS sustavom, njegovim mogućnostima i pravilima korištenja. U isto vrijeme studenti će se moći registrirati u novi LMS sustav za akademsku godinu 2015./16.    

  • svi se studenti pozivaju da za predavanje ponesu sa sobom laptop, tablet i/ili pametne telefone kako bi se mogli registrirati u LMS sustav i upoznati se s njim
  • kako bi aktivirali svoju službenu fakultetsku studentsku email adresu

 SVE DODATNE INFORMACIJE O FOTOGRAFIRANJU I PREDAVANJU O LMSu MOŽETE PRONAĆI NA http://www.mef.unizg.hr/studmef/

 

Uvjet za upis u II godinu studija je ostvarenih 55 ects bodova .

Student koji upisuje višu godinu studija, a nije položio ispit iz upisano i odslušanog predmeta u prethodnoj nastavnoj i akademskoj godini, NE MORA predmet ponovno upisati. Upisom nove akademske godine bez obzira na broj izlazak na ispit do tada, na raspolaganju ima samo 4 izlaska na ispit (3+komisija).

 

 

Predmet ECTS Status
Fizika i biofizika 6 Plan zakljucen
Medicinska biologija 10 Plan zakljucen
Socijalna medicina 2 Plan zakljucen
Uvod u medicinu i povijest medicine 2 Plan zakljucen
Stručna praksa 2
Tjelesna i zdravstvena kultura (1/4) 0
Anatomija 24 Plan zakljucen
Medicinska kemija i biokemija I 8 Plan zakljucen
Prva pomoć 1 Plan zakljucen
Medicinski engleski I 0 Plan zakljucen
Temelji liječničkog umijeća 1
Ukupno 60