Naslovnica >Studiji >Diplomski studij >Treća godina  
 
 
 
 
 
 
 
 
Treća godina

Shema nastave za III. godinu studija u ak. godini 2015./2016.  (pdf)

UVJETI UPISA U AK. GODINI 2013./2014.

Uvjet za upis u IV godinu studija je ostvarenih 55 ects bodova .

Student koji upisuje višu godinu studija, a nije položio ispit iz upisano i odslušanog predmeta u prethodnoj nastavnoj i akademskoj godini, NE MORA predmet ponovno upisati. Upisom nove akademske godine bez obzira na broj izlazak na ispit do tada, na raspolaganju ima samo 4 izlaska na ispit (3+komisija).

 

 

Predmet ECTS Status
Patologija 16 Plan zakljucen
Patofiziologija 11 Plan zakljucen
Klinička propedeutika 6
Medicinski engleski III 0 Plan zakljucen
Farmakologija 11 Plan zakljucen
Medicinska mikrobiologija i parazitologija 8 Plan zakljucen
Psihološka medicina I i II 3 Plan zakljucen
Temelji liječničkog umijeća III 1
Stručna praksa III 0
Ukupno 60