Naslovnica >Studiji >Diplomski studij >Peta godina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peta godina

Shema nastave za V. godinu studija u ak. godini 2015./2016. (pdf)

UVJETI UPISA U AK. GODINI 2013./2014.

Uvjet za upis u VI godinu studija je ostvarenih 55 ects bodova .

Student koji upisuje višu godinu studija, a nije položio ispit iz upisano i odslušanog predmeta u prethodnoj nastavnoj i akademskoj godini, NE MORA predmet ponovno upisati. Upisom nove akademske godine bez obzira na broj izlazak na ispit do tada, na raspolaganju ima samo 4 izlaska na ispit (3+komisija).

 

Predmet ECTS Status
Pedijatrija 13 Plan zakljucen
Kirurgija 11 Plan zakljucen
Kirurgija dječje dobi 1 Plan zakljucen
Anesteziologija i reanimatologija 3 Plan zakljucen
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 2 Plan zakljucen
Urologija 2 Plan zakljucen
Medicinski engleski V 0 Plan zakljucen
Temelji liječničkog umijeća V 1
Ginekologija i opstetricija 12 Plan zakljucen
Otorinolaringologija 5
Ortopedija 4 Plan zakljucen
Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom 2 Plan zakljucen
Medicinska statistika 1 Plan zakljucen
Medicinska informatika 1 Plan zakljucen
Uvod u znanstveni rad 1 Plan zakljucen
Stručna praksa V 0
Ukupno 60