Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Diplomski studij >Šesta godina >Izborni predmet VI g.  
Izborni predmet VI g.
 1. Akutna bol u trbuhu (prof.dr.sc. Leonardo Patrlj)
 2. Anksiozni poremećaji (prof.dr.sc. Alma Mihaljević-Peleš)
 3. AV fistula za hemodijalizu kod zatajenja bubrežne funkcije (prof.dr.sc. Ivo Lovričević)
 4. Boli me glava, što ću? (doc.dr.sc. Darija Mahović Lakušić, doc.dr.sc. Damir Petravić)
 5. Dijagnostika i liječenje bolesti perifernog živčanog sustava (doc.dr.sc. Ervina Bilić, prof.dr.sc. Marija Žagar )
 6. Dijagnostika i liječenje funkcijskih bolesti probavnog sustava (prof.dr.sc. Žarko Babić)
 7. Hitna stanja u ORL (prof.dr.sc. Tomislav Baudoin, prof.dr.sc. Livije Kalogjera)
 8. Infekcija probavnog sustava u djece (doc.dr.sc. Amarela Lukić-Grlić)
 9. Invazivna kardiološka dijagnostika i perkutane kardiovaskularne intervencije (prof.dr.sc. Aleksander Ernst)
 10. Kirurgija šake (prof.dr.sc. Rado Žic)
 11. Kirurško liječenje ekstrakranijalnih cerebrovaskularnih bolesti (prof.dr.sc. Željko Sutlić)
 12.  Kirurško liječenje malignih tumora glave i vrata – kliničke smjernice i kontroverze (doc. dr. sc. Ivica Lukšić)
 13.  Kirurško liječenje tumora glave i vrata (prof.dr.sc. Mirko Ivkić, prof.dr.sc. Vladimir Bedeković)
 14. Kliničke vještine (doc.dr.sc. Đurđica Kašuba Lazić)
 15.   Komunikacija u medicini (Prof.dr.sc. Veljko Đorđević, prof.dr.sc., doc.dr.sc. Marijana Braš )
 16. Križobolja – najčešći problem lokomotornog sustava u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (prof. dr. sc. Simeon Grazio, prof.dr.sc. Đurđica Babić Naglić)
 17. Liaison psihijatrija (psihički problemi tjelesnih bolesnika) (prof.dr.sc. Rudolf Gregurek)
 18. Liječenje aritmija i kardiomiopatija ugradnjom srčanih elektrostimulatora, defibrilatora i resinkronizacijskih uredjaja (Prof.dr.sc. Martina Lovrić Benčić,  prof.dr.sc. Jadranka Šeparović Hanževački
 19. Liječenje prijeloma kostiju  (prof.dr.sc. Božidar Šebečić)
 20. Medicinsko pravo (prof. dr. sc. Sanja Babić-Bosanac)
 21. Mrtvozorništvo  (doc.dr.sc. Vedrana Petrovečki, prof.dr.sc.Davor Strinović)
 22. Nasljedne metaboličke bolesti (prof.dr.sc. Ivo Barić)
 23. Osobitosti kirurških postupaka u estetskoj kirurgiji (doc.dr.sc. Sanda Stanec)
 24. P4 u medicini: preventivna, prediktivna, personalizirana i participatorna medicina (doc.dr.sc. Donatella Verbanac, doc.dr.sc. Sanja Popović-Grle)
 25. Prehrana i dijetoterapija u kliničkoj praksi (prof.dr.sc. Željko Krznarić, prof.dr.sc. Sanja Kolaček)
 26. Prepoznavanje i liječenje ozljede glave i vrata (prof. dr. sc. Naranđa Aljinović Ratković)
 27. Promjene kože lica (prof.dr.sc. Aleksandra Basta-Juzbašić, doc.dr.sc. Zrinka Bukvić Mokos)
 28. Regionalna anestezija u liječenju boli (prof.dr.sc. Dinko Tonković, doc.dr.sc. Branko Tripković
 29. Transplantacija bubrega (doc.dr.sc. Nikolina Bašić-Jukić)
 30. Transplantacija jetre (prof.dr.sc. Vesna Čolić-Cvrlje, doc.dr.sc. Tajana Filipec Kanižaj)
 31.  Transplantacija tkiva i rekonstrukcijski postupci u plastičnoj kirurgiji (doc.dr.sc. Srećko Budi, prof.dr.sc. Zdenko Stanec)
 32. Varikozne vene nogu i klasično kirurško i endoluminalno liječenje (prof. dr. sc. Željko Sutlić)
 33.  Zaštita zdravlja mladih (prof.dr.sc. Vesna Jureša)  
 34.  Žarišne bolesti jetre – dijagnostika i liječenje (prof.dr.sc. Leonardo Patrlj) 
11111111111