Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Diplomski studij >Nastavni plan i program  
Nastavni plan i program
 
PREDMET P S V ukupno ECTS
             
1.god.
Fizika i biofizika  20 16 24 60 6
Medicinska biologija  40 17 43 100 10
Uvod u medicinu i povijest medicine  15 15 0 30 2
Socijalna medicina  8 18 4 30 2
Stručna praksa 0 0 40 40 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 30 30 0
           
Anatomija  50 50 120 220 24
Medicinska kemija i biokemija I  24 30 36 90 8
Medicinski engleski  0 20 0 20 0
Prva pomoć  4 0 21 25 1
Izborni predmet (2 izborna predmeta) 0 50 0 50 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 30 30 0
Temelji liječničkog umijeća 0 0 30 30 1
             
2. god.
Temelji neuroznanosti  24 27 49 100 9.0
Medicinska kemija i biokemija II  22 34 44 100 8.0
Imunologija  12 18 20 50 4.0
Uvod u znanstveni rad I 2 0 3 5 0
Medicinska sociologija  10 10 0 20 1.0
Medicinski engleski  0 20 0 20 0
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 30 30 0
           
           
Histologija i embriologija  20 30 85 135 10.0
Fiziologija  24 78 58 170 21
Temelji liječničkog umijeća 0 0 30 30 1
Izborni predmet (2 izborni predmet) 0 50 0 50 4.0
Tjelesna i zdravstvena kultura 0 0 30 30 0
Stručna praksa 0 0 40 40 2.0
           
3. god.
Patologija 30 75 115 220 16.0
Patofiziologija 32 50 53 135 11.0
Klinička propedeutika 48 0 72 120 6.0
Medicinski engleski 0 20 0 20 1.0
           
           
Medicinska mikrobiologija i parazitologija 4 22 64 90 8.0
Farmakologija 38 60 37 135 11.0
Psihološka medicina I+II 16 18 16 50 3.0
Izborni predmet (2 izborna predmeta) 0 50 0 50 4.0
Stručna praksa 0 0 40 40  
           
4. god.
Interna medicina  68 117 255 440 18.0
Neurologija  10 37 38 85 7.0
Neurokirurgija  0 7 8 15 1.0
Nuklearna medicina 11 7 12 30 2.0
Klinička biokemija  10 16 4 30 1.0
Medicinski engleski 0 20 0 20 1.0
           
           
Infektologija 12 26 82 120 6.0
Klinička mikrobiologija i parazitologija 6 8 16 30 2.0
Radiologija  15 15 40 70 4.0
Psihijatrija  40 30 50 120 5.0
Dermatovenerologija  9 24 37 70 4.0
Klinička onkologija 5 10 35 50 2.0
Fizika medicinske dijagnostike  10 6 4 20 1.0
Izborni predmet (3 izborna predmeta) 0 75 0 75 6.0
Stručna praksa 0 0 40 40 0
           
 
PREDMET P S V ukupno ECTS
5. god.
           
Pedijatrija  40 70 145 255 13
Fizikalna i rehabilitacijska medicina 15 10 20 45 2
Kirurgija 20 37 173 230 11
Kirurgija dječje dobi  5 5 5 15 1
Anesteziologija i reanimatologija  20 20 20 60 3
Urologija  10 0 30 40 2
Medicinski engleski 0 20 0 20 1
           
           
Otorinolaringologija  20 20 50 90 5
Ortopedija  8 16 36 60 4
Maksilofacijalna kirurgija sa stomatologijom  5 10 20 35 2
Ginekologija i opstetricija  61 49 140 250 12
Medicinska statistika 8 10 12 30 1
Medicinska informatika 8 4 18 30 1
Uvod u znanstveni rad 5 4 6 15 1
Izborni predmet (1 izborni predmet) 0 25 0 25 1
Stručna praksa 0 0 40 40 0
           
6. god.
           
Epidemiologija 15 12 33 60 4.0
Sudska medicina  20 14 16 50 3.0
Medicinska etika 4 41 0 45 2.0
Obiteljska medicina  20 40 80 140 6.0
Zdravstvena ekologija i medicina rada 10 35 30 75 5.0
Oftalmologija 28 15 17 60 4.0
Medicinska genetika 20 5 20 45 4.0
           
           
Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika 10 22 36 68 3.0
Modul I - Kliničko prosuđivanje 4 31 25 60 4.0
Modul II - Urgentna medicina 40 40 29 109 4.0
Modul III - Racionalna primjena lijekova  2 36 52 90 4.0
Zdravlje u zajednici 0 10 35 45 1.0
Školska medicina  3 3 19 25 1.0
Medicinski engleski 0 20 0 20 1.0
Izborni predmet (4 izborna predmeta, po 1,5 ects i po 25 sati) 0 100 0 100 6.0
Dežurstvo u hitnom prijemu 0 0 60 60 4.0
Diplomski rad 0 0 120 120 4.0
Završni ispit          
Diplomski ispit          
11111111111