Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Uvjeti upisa >I. godina  
I. godina

Uvjeti upisa za studente koji upisuju I. godinu

Prima se najviše do 60 polaznika.

Završen medicinski fakultet ili drugi fakultet iz biomedicinskog i srodnih područja. Pojedinačne predmete mogu upisati i studenti drugih poslijediplomskih studija, a uvjete upisa određuje voditelj predmeta. U pravilu, kliničke predmete internističke skupine mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz područja biomedicine i zdravstva, a kliničke predmete kirurške skupine u pravilu mogu upisati samo studenti koji su završili medicinski ili stomatološki fakultet;

Uspjeh u dodiplomskoj nastavi: prosjek ocjena najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00);

Poznavanje engleskog jezika do razine koje omogućava komunikaciju i praćenje stručne literature; osnovna znanja o primjeni računala (Windows, web, e-mail);

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije: http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/hrvatski/;

Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

PROVJERA ZNANJA 
Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike. Raspored održavanja provjere znanja nalazit će se na web stranici studija, pod obavijestima i pristupnici neće posebno biti obavještavani o mjestu i vremenu održavanja.
Pristupnici koji su zadovoljili na provjeri znanja organiziranoj u posljednje dvije godine ne trebaju ići na ponovnu provjeru.

Pristupnici će pristupiti provjeri znanja koja će se sastojati od sljedećih praktičnih sadržaja:

- služenje PC računalom u okruženju Windows;
- korištenje pretraživača Netscape ili Explorer;
- traženje zadanih WEB adresa na Internetu;
- pisanje teksta na računalu na engleskom jeziku, s opisom neke web stranice;
- korištenje e-mail sa slanjem napisanog teksta uz funkciju Attachment na zadanu adresu.

Pristupnici koji smatraju da im je potrebna vježba u informatičkom dijelu ovog ispita mogu se prijaviti na informatički tečaj koji će se organizirati na Medicinskom fakultetu. Sve obavijesti o tečaju mogu se dobiti na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu.

RAZGOVOR S PRISTUPNIKOM
Sa svim pristupnicima koji su zadovoljili na provjeri znanja vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada. Pitanja po kojima se vodi strukturirani razgovor nalaze se ovdje.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

11111111111