Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Uvjeti upisa >studij na engleskom jeziku  
studij na engleskom jeziku

Uvjeti upisa u prvu godinu doktorskog studija na engleskom jeziku

Prima se najmanje 5, a najviše do 10 polaznika. Pravo prijave za upis imaju:

Kandidati koji su strani državljani.

Kandidati koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva ili srodnog područja.

Kandidati koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00).

Kandidati koji su proveli akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Zagrebu. Pri upisu polaznici moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj (detaljnije upute na jasmina.stimac@mef.hr). 


 Svi pristupnici moraju priložiti prijedlog područja istraživanja i preporuku potencijalnog mentora na propisanim obrascima.

PROVJERA ZNANJA
Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike. Raspored održavanja provjere znanja nalazit će se na web stranici studija, pod obavijestima i pristupnici neće posebno biti obavještavani o mjestu i vremenu održavanja.
Pristupnici koji su zadovoljili na provjeri znanja organiziranoj u posljednje dvije godine ne trebaju ići na ponovnu provjeru.

Pristupnici će pristupiti provjeri znanja koja će se sastojati od sljedećih praktičnih sadržaja:

- služenje PC računalom u okruženju Windows;
- korištenje pretraživača Netscape ili Explorer;
- traženje zadanih WEB adresa na Internetu;
- pisanje teksta na računalu na engleskom jeziku, s opisom neke web stranice;
- korištenje e-mail sa slanjem napisanog teksta uz funkciju Attachment na zadanu adresu.

RAZGOVOR S PRISTUPNIKOM
Sa svim pristupnicima koji su zadovoljili na provjeri znanja vodit će se strukturirani razgovor o njihovom motivima za studij, zanimanju za znanstveno istraživanje, planiranom području istraživanja i vezi struke i mogućnosti znanstvenog rada. Pitanja po kojima se vodi strukturirani razgovor nalaze se ovdje.

Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Vijeća pristupnici će pismeno biti obaviješteni nakon sjednice. Primljeni studenti su dužni upisati se i uplatiti školarinu studija u jesen nove akademske godine, o čemu će biti posebno obaviješteni. Imena izabranih pristupnika, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na internetskoj stranici studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st. 4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

11111111111