Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Uvjeti upisa >ostali uvijeti  
ostali uvijeti


Pristupnici koji su u sustavu znanstvenih novaka moraju priložiti presliku ugovora o radu.

Kao dokaz znanstvene aktivnosti potrebno je priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te pripadajuće potvrde o recenziranosti časopisa, zbornika i kongresa.

Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.

Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.


11111111111