Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Uvjeti upisa >kriteriji bodovanja pri prijavi  
kriteriji bodovanja pri prijavi

Kriteriji za određivanje redoslijeda prvenstva:

 1. Prosjek ocjena u dodiplomskoj nastavi - za svaku desetinku između 3,5 i 4,0 upisati po 2 boda; za svaku desetinku iznad 4,0 upisati po 3 boda; (priložiti prosjek ocjena)
 2. Diplomski rad - za obranjen istraživački diplomski rad upisati 2,5 boda,
 3. Stručna i znanstvena aktivnost:
  1. Obranjen stručni ili znanstveni magistarski rad - za stručni rad upisati 10 bodova, za znanstveni 20 bodova (priložiti diplomu ili potvrdu o obranjenom magisteriju)
  2. Članci indeksirani u CC - za svaki rad kao prvi autor upisati po 20 bodova, za koautorstvo po 15 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i dokaz indeksiranosti časopisa)
  3. Članci indeksirani u drugim međunarodnim indeksima - za svaki rad kao prvi autor upisati po 15 bodova, za koautorstvo po 10 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i dokaz indeksiranosti časopisa)
  4. Članci u recenziranom časopisu, knjizi ili zborniku - za svaki rad kao prvi autor upisati po 10 bodova, za koautorstvo po 5 bodova (priložiti: popis radova, preslike radova i naslovne stranice knjiga ili zbornika iz kojih je vidljivo da se radi o recenziranom djelu)
  5. Aktivno sudjeolovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima - aktivo sudjelovanje kao prvi autor 6 bodova, kao koautor 3 boda; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis sažetaka, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika sažetaka odnosno programi skupova iz kojih je vidljivo da se radi o skupu koji je organiziran od svjetske(eng. International) ili europske udruge (organizacije) ili od najmanje tri zemlje)
  6. Aktivno sudjelovanje na domaćim znanstvenim skupovima- aktivo sudjelovanje kao prvi autor 4 boda, kao koautor 2 bod; ne boduje se broj sažetaka, već broj skupova (priložiti: popis radova, preslike sažetaka i naslovne stranice zbornika)

 

11111111111