Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Dan doktorata >Aktualno  
Aktualno

Akademske godine 2014./2015. Dan doktorata održava se 22. svibnja 2015.

Sudjelovanje na Danu doktorata obavezno je studentima druge i treće godine i sastoji se od tri dijela: slanja pisanog sažetka, izrade postera i izlaganja postera.

Preliminarni program Dana doktorata 2015

 

SAŽETAK

Sučelje za elektronsku predaju sažetaka za Dan doktorata 2015. otvoreno je na adresi http://stariweb.mef.hr/dandokt/. Više o unosu sažetka može se naći na stranici Prijava.

Sažetak se piše na engleskom jeziku i ograničen je na 2500 znakova. Može mu se naknadno pristupati, dodavati i ispravljati tekst zaključno do 24. travnja 2015. kada se zatvara pristup bazi sažetaka. Sažetak je moguće prijaviti isključivo elektronski, putem web sučelja. Sažeci svih sudionika Dana doktorata bit će objavljeni u tiskanom i elektronskom obliku na stranicama Medicinskog fakulteta.

Sam Dan doktorata održava se 22. svibnja 2015. na kojem studenti sudjeluju svojim posterom, a nekoliko najboljih sažetaka bit će odabrano i za usmeno izlaganje.

 

 


 

POSTER

 

 Poster, napisan na engleskom jeziku, treba biti širine 90 cm i visine 120 cm te sadržavati cjeline:

 1. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 2. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora
 3. Uvod
 4. Ciljevi
 5. Materijali i metode
 6. Rezultati
 7. Zaključak / Diskusija

Doktorandi koji još nemaju rezultata prikazat će prijedlog istraživanja posterom na sljedeći način:

 1. Naslov prijedloga doktorskog rada (teme)
 2. Ime i prezime kandidata, ime i prezime mentora
 3. Uvod
 4. Hipoteza
 5. Ciljevi
 6. Materijal, ispitanici, metodologija i plan istraživanja
 7. Očekivani znanstveni doprinos predloženog istraživanja

 


 

Korisni linkovi:

MeSH/keywords: http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html

http://www.acponline.org/residents_fellows/competitions/abstract/prepare/pos_pres.htm

http://ppop.stanford.edu/posters.html

http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint-help/create-effective-posters-for-medical-presentations-HA001227642.aspx

http://chestjournal.chestpubs.org/content/134/2/457.long

http://colinpurrington.com/tips/academic/posterdesign i http://the-scientist.com/2011/09/01/poster-perfect/

 

11111111111