Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Dan doktorata >Prijava  
Prijava

Sažetak se piše na engleskom jeziku i ograničen je na 2500 znakova. Može mu se naknadno pristupati, dodavati i ispravljati tekst zaključno do 24. travnja 2015. kada se zatvara pristup bazi sažetaka.

Sažetak za Dan doktorata možete unijeti ovdje.

Prijava se vrši upisom imena, prezimena i matičnog broja studenta.

Ime i prezime upisuju se s dijakritičkim znakovima.

Crticu između dva prezimena, ukoliko je imate, ne upisujte, ostavite samo jedan razmak između prezimena.

Matični broj studenta nalazi se u indeksu iznad fotografije.

Savjetujemo da sažetak prethodno sastavite u nekom uređivaču teksta (MS Word, Open Office, i sl.).

Web sučelje podržava kopiranje svih posebnih znakova (grčka slova, matematički znakovi i sl.) OSIM znaka točka-zarez;“ te superscripta: x2 i subscripta: x2.

Točku-zarez molim da izostavite iz teksta sažetka i da na neki drugi način odijelite smislene cjeline, a superscript i subcript zamijenite sljedećim znakovima: superscript: x^2, subscript: x_2.

Opcija "Print to .rtf" na dnu stranice može se koristiti i tijekom upisa sažetka (prethodno spremiti izmjene - "Save changes") da bi vidjeli prikazuju li se dobro posebni znakovi u tekstu.

 

OPĆENITO:

Sažetak je jasno napisan odlomak teksta, precizan u izričaju i razumljiv široj publici. Sažetak mora sadržavati dovoljno podataka koji će čitatelju približiti važnost teme i predmet istraživanja, primjerenost dizajna istraživanja, rezultate i zaključke. Sažetak može sadržavati najviše 2500 znakova, ne uključujući naslov, imena kandidata i mentora, ustanovu i ključne riječi. Sastoji se od sljedećih dijelova:

Poster title (Naslov postera – sve velikim slovima; može biti različito od naslova teme doktorskog rada)
Part of a Thesis: (naslov teme doktorskog rada - prva riječ velikim početnim slovom)
PhD candidate: (Ime i prezime kandidata, titule na engleskom)
Mentor(s): (Mentorovo ime i prezime, titule na engleskom)
Affiliation(s): (Institucija(e) u kojoj se provodi istraživanje, te mjesto zaposlenja ako je različito od institucije u kojoj se vrši istraživanje)
INTRODUCTION: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
MATERIALS AND METHODS: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi
RESULTS: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
DISCUSSION: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
Acknowledgements: ( zahvale i priznanja zbog financijske potpore, doprinosa; prema potrebi)MeSH / Keywords: (ključne riječi)

Doktorandi koji još nemaju rezultata prikazat će prijedlog istraživanja sažetkom na sljedeći način:

Poster title (Naslov postera – sve velikim slovima; može biti različito od naslova teme doktorskog rada)
Part of a Thesis: (naslov teme doktorskog rada - prva riječ velikim početnim slovom)
PhD candidate: (Ime i prezime kandidata, titule na engleskom)
Mentor(s): (Mentorovo ime i prezime, titule na engleskom)
Affiliation(s): (Institucija(e) u kojoj se provodi istraživanje, te mjesto zaposlenja ako je različito od institucije u kojoj se vrši istraživanje)
INTRODUCTION: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
HYPOTHESIS: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
AIMS: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
MATERIALS AND METHODS: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi
EXPECTED SCIENTIFIC CONTRIBUTION: (Velikim slovom samo početke rečenica i prema potrebi)
Acknowledgements: (zahvale i priznanja zbog financijske potpore, doprinosa; prema potrebi)
MeSH / Keywords: (ključne riječi)

Primjer izgleda sažetka:

LINCOLN’S SPARROW'S TERRITORY
Part of a Thesis: Territory size in Lincoln's Sparrows (Melospiza lincolnii)
PhD candidate: Darko Doktorović, MD
Mentor: Associate Professor Mentor Mentorović, MD, PhD
Affiliations: University of Zagreb School of Medicine, University Hospital Centre - Zagreb

INTRODUCTION: At the end of the 18th century the New World was still an Eden…
MATERIALS AND METHODS: We first visually reviewed the complete song sample of an individual using spectrograms produced on a Princeton Applied Research Real Time Spectrum Analyser (model 4512)…
RESULTS: Size of the aquatic habitat at Agua Caliente Canyon varied dramatically throughout the year…
DISCUSSION: Although these results were obtained under laboratory conditions, they still establish physiological limits in terms of EWL for efts and newts…

Acknowledgements: I would like to thank…
MeSH / Keywords: Lincoln's sparrow, territory, song spectrogram

 

 

11111111111