Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Vođeni praktikum  
 
Vođeni praktikum

VOĐENI PRAKTIKUMI, tj. mali metodološki predmeti, imaju za cilj polaznike kojima je to potrebno za izradu doktorata upoznati s konkretnim postupkom istraživanja, sakupljanja ili obrade podataka. Riječ je o praktičnom radu tako da polaznici stečena iskustva mogu prenijeti u sredinu u kojoj izrađuju doktorat. U vođenim praktikumima teoretska nastava treba biti što manja. Za razliku od metodoloških predmeta, praktikumi su u pravilu (1-2 puna dana, najčešće 6-8 sati, od čega najviše 2 sata može biti teorijsko upoznavanje s problemom) i obrađuju u pravilu jednu istraživačku metodu ili postupak i sastoje se od praktičnog rada. Polaznici, u pravilu, u vođenim praktikumima rade s materijalom koji su sami sakupili. Uvjete upisa i potrebna predznanja određuju voditelji praktikuma. Za praktikume se ne objavljuje raspored održavanja. On se rješava dogovorom studenta i voditelja praktikuma (uz preporuku mentora ili njegovo izravno sudjelovanje u dogovoru).

Upute za prijavu vođenih praktikuma

Popis praktikuma

 

11111111111