Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Smjerovi  
Smjerovi

Iako je osnovna ideja Studija interdisciplinarnost i mogućnost da svaki polaznik u dogovoru s mentorom izabire unutar doktorskog poslijediplomskog studija sadržaje koje želi, trajno postoji mogućnost osnivanja neobveznih smjerova organiziranih na osnovi:

  1. velikih organskih sustava,
  2. drugih velikih cjelina ako nisu u suprotnosti s točkom 1. ili se u nju ne mogu uključiti            
  3. iznimno na osnovi osebujnih i važnih metodologija koje se ne mogu uvrstiti pod točke 1. ili 2.

Uvjet za osnivanje smjerova jest da je ukupnu nastavu granski usmjerenih predmeta (dakle nastavu II. i III. godine, moguće organizirati unutar tog smjera, tj. potrebno je da smjer ima najmanje 40 bodova iz granski usmjerenih predmeta povezanih s tim smjerom (prema sadašnjem bodovanju oko 250 sati nastave). Ako je to svrsishodno, jedan predmet može biti dio više različitih smjerova. Smjerovi se upisuju u II. godini studija.

Smjerovi mogu preporučiti ili čak obvezati polaznike da odslušaju i polože pojedine granski usmjerene predmete (ali ti predmeti ne ulaze u potrebnu satnicu za osnutak smjera). Niti jedan student nije dužan upisati predložene smjerove.Polaznici koji upišu pojedini smjer zadržavaju pravo da 30% predmeta, prema svojim interesima, temi istraživanja i u dogovoru s mentorom, mogu upisati izvan upisanog smjera. Pojedinačne predmete mogu upisati svi polaznici bez obzira na to jesu li se odlučili za upis pojedinog smjera ili nisu (ograničenja upisa pojedinih predmeta pa i smjerova postoje samo za studente koji nisu završili medicinski fakultet).

Zbog interdisciplinarnosti i obogaćenja sadržaja Medicinski fakultet može smjerove osnivati i u suradnji s drugim fakultetima (sveučilištima) i znanstvenim ustanovama, o čemu se sklapa poseban dogovor o suradnji. 

  • MOLEKULARNA MEDICINA, voditelji: prof. dr. sc. Krešimir Pavelić i dr. sc. Neven Žarković 
  • NEUROZNANOST, voditelj: prof. dr. sc. Ivica Kostović
  • ENDOKRINOLOGIJA, DIJABETES I BOLESTI METABOLIZMA, voditelji: prof. dr. sc. Željko Metelko, prof. dr sc. Mirko Koršić i prof. dr. sc. Marina Ivanišević
  • JAVNO ZDRAVSTVO, voditelj: prof. dr. sc. Luka Kovačić
  • MANAGEMENT U ZDRAVSTVU, voditelj: prof. dr. sc. Stipe Orešković
  • TRANSPLANTACIJSKA MEDICINA, voditelj: prof. dr. sc. Boris Labar

11111111111