Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Zavretak studija  
Zavretak studija

Studij završava uspješnom obranom doktorskog rada.

Uvjeti za pristupanje obrani doktorskog rada jesu odslušana i poloena sva nastava propisana planom i programom studija, pozitivno ocijenjen doktorski rad i pozitivno ocijenjena znanstvena aktivnost doktoranda, prema Pravilniku o doktorskim studijima.

Odjel za doktorate: ga Maja Budanko (maja.budanko@mef.hr ili 4566-971)


Slikovni prikaz postupka stjecanja ak. stupnja doktora znanosti od prijave prijedloga disertacije do promocije:

 
hrv  

 


Obrasci za prijavu prijedloga disertacije koja e se pisati na hrvatskom jeziku:

VANO! Prije predaje prijedloga disertacije obavezno se javiti u Ured za doktorate gi. Maji Budanko radi izdavanja rauna za uslugu pokretanja postupka stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti

Obrazac DR.SC.-01A - Prva prijava prijedloga disertacije

Obrazac DR.SC.-01B - Ispravljeni prijedlog disertacije

Obrazac DR.SC.-02 - Ocjena prijedloga disertacije

 

Upute Povjerenstvima za ocjenu i obranu disertacije

OCJENA:

Upute za pisanje izvješa Povjerenstva za ocjenu disertacije

Obrazac saetka izvješa Povjerenstva za ocjenu disertacije

OBRANA:

Izvješe o obrani disertacije

Report on Thesis defence

 

Upute za tehniku opremu i izradu disertacije

Naputak za tehniku obradu disertacije

Naputak za izradu korica i naslovnice

Doktorat - hrbat

Doktorat - izgled

Grb

Naslovnica - uzorak

11111111111