Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Biomedicina i zdravstvo >Natječaj  
Natječaj
 Natječaj za upis na doktorski studij Biomedicina i zdravstvo - ak.god. 2015/2016
 

  grb  

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2015./2016.
najmanje 25 do najviše 60 studenata

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2015. godine. Prima se najmanje 25 do najviše 60 studenata. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine ili drugi sveučilišni diplomski studij iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim sveučilišnim diplomskim studijima iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • i koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći postupak akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/nastava-i-studenti/akademsko-priznavanje-visokoskolskih-inozemnih-kvalifikacija/hrvatski/).

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine ili drugom diplomskom studiju iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 2. Ovjereni prosjek ocjena
 3. Obrazac za prijavu i bodovanje (u nastavku natječaja)
 4. Preporuka potencijalnog mentora (u nastavku natječaja)
 5. Prijedlog područja istraživanja (u nastavku natječaja)
 6. Izjava o načinu studiranja (u nastavku natječaja)
 7. Životopis s osobnom fotografijom (Europass - u nastavku natječaja)
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen, obavezno navesti OIB ustanove)

OSTALI UVJETI:

 • Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 • Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve kandidate 19. i 20. lipnja 2015. (petak i subota). Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja provjere znanja. Raspored održavanja provjere znanja bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Razgovori s kandidatima biti će održani 29. lipnja - 3. srpnja 2015. u uredovno vrijeme. Kandidati neće biti posebno obavještavani o mjestu i vremenu održavanja razgovora. Raspored održavanja razgovora bit će objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
 • Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnim stranicama studija, u nastavku ovog natječaja. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 • Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 • Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.
 • Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 12. lipnja 2015.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije
"Natječaj - doktorski studij Biomedicina i zdravstvo"
Šalata 3
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl. 8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na http://www.mef.unizg.hr/druga.php?grupa=030201220000

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, "Izjava o načinu studiranja" i "Životopis“.

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: anita.putric@mef.hr ili ingeborg.remich@mef.hr.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu:

Obrazac za prijavu i bodovanje

Preporuka potencijalnog mentora

Prijedlog područja istraživanja

Izjava o načinu studiranja

Životopis Europass (Upute; Europske jezične razine - tablica za samoprocjenu)

 


 
2015-05-09
Na vrh
11111111111