Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Neuroznanost >Uvjeti upisa  
Uvjeti upisa

- UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ -

Kandidati koji imaju diplomu nakon 3+2, odnosno 6+0 (za biomedicinske studije), prema Bolonjskoj deklaraciji, u jednom od sljedećih područja; medicina, stomatologija, veterina, framacija, biologija, biofizika, psihologija i rehabilitacija-edukacija.Za studente koji su završili studij prije 2005. godine, uvjeti su završeni fakulteti iz navedenih područja.Prosjek ocjena, najmanje 3,51 na ljestvici 1-5 (ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)Prijelaz iz drugog doktorskog studija: 50 % potrebnih ECTS bodova u prvoj godini sa srodnih doktorskih programa iz gore navedenih područja. Studenti doktorskih studija koji nemaju smjer Neuroznanost polažu blok ispit čiji sadržaj određuje Stručno vijeće

- KRITERIJI I POSTUPCI -

Kriteriji za upis su, osim prosjeka ocjena, osnovne komunikacijske vještine u engleskom jeziku, osnovna kompjuterska pismenost, dosadašnje sudjelovanje u znanstvenom radu i preporuka dva profesora.Prije upisa potrebno je postići dogovor s mentorom za određeni projekt istraživanja.Izrada doktorata je moguća samo u jednom od raspoloživih laboratorija i s predviđenim mentorima koje kandidat unaprijed ima na uvidu, što omogućuje dogovor.