Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Neuroznanost >Natječaj  
Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U SVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ „NEUROZNANOST“
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2014./2015.
za 7 nepopunjenih mjesta

PRIJAVA za upis u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2014. godine. Prima se najviše 7 studenata za nepopunjena mjesta na Studiju. PRAVO PRIJAVE imaju kandidati:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) ili srodna područja (biologija, psihologija, rehabilitacija, logopedija, biofizika)
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 8,00)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt  u jednom od raspoloživih kvalificiranih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika

Kandidati koji su završili studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije (detaljnije informacije na http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/akademsko-priznavanje-inozemnih-visokoskolskih-kvalifikacija/)

Pri upisu studenti sa stranim državljanstvom moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj i regulirano zdravstveno osiguranje unutar Republike Hrvatske.

 Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. Obrazac za prijavu i bodovanje
 2. Ovjerena preslika diplome o završenom medicinskom  fakultetu ili drugom fakultetu iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva i srodnog područja
 3. Ovjeren prijepis ocjena
 4. Dvije preporuke sveučilišnih profesora
 5. Preporuka budućeg mentora
 6. Prijedlog područja istraživanja
 7. Životopis (Europass) s osobnom fotografijom
 8. Preslika osobne iskaznice ili putovnice
 9. Biljeg u vrijednosti 20 kuna
 10. Izjava ustanove o plaćanju školarine uz obavezno navedeni OIB (ukoliko troškove školarine podmiruje ustanova u kojoj je kandidat zaposlen)
 11. Izjava o načinu studiranja

OSTALI UVJETI

 1. Na natječaj se prijavljuje isključivo na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija, www.hiim.hr Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir
 2. Preporučuje  se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa
 3. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade disertacije
 4. Svi kandidati moraju zadovoljiti na provjeri znanja i strukturiranom razgovoru.
 5. Razgovori s kandidatima, kao i provjera računalne pismenosti i znanja engleskog jezika biti će održani u listopadu 2014. u uredovno vrijeme. Kandidati će biti obavješteni o mjestu i vremenu održavanja razgovora putem e-maila
 6. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.

VISINA ŠKOLARINE: - 20.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra). Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa.

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE 7. listopada 2014.

Prijave se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Hrvatski institut za istraživanje mozga

Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost

"Natječaj - doktorski studij Neuroznanost"
Šalata 12
10000 Zagreb

ODABIR kandidata će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu koji se nalazi u nastavku ovog natječaja). Odluku o upisu donosi Fakultetsko vijeće. O odluci Fakultetskog vijeća kandidati će biti pismeno obaviješteni nakon sjednice Fakultetskog vijeća. Primljeni studenti dužni su upisati se i uplatiti školarinu studija prema upisnim rokovima objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta. Imena izabranih kandidata, njihove kvalifikacije, kao i imena preporučitelja javno se objavljuju na mrežnim stranicama studija nakon odluke Fakultetskog vijeća, sukladno čl.8, st.4 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.

Rezultati upisa na studij bit će objavljeni na web stranici www.hiim.hr

Propisani obrasci mogu se preuzeti u nastavku natječaja pod poveznicama „Obrazac za prijavu i bodovanje“, „Preporuka potencijalnog mentora“, „Prijedlog područja istraživanja“, „Izjava o načinu studiranja“ i „Europass životopis“, „Preporuka PhD (od dva sveučilišna profesora)“

Sve dodatne informacije dostupne su na e-mail: zorsag@hiim.hr ili tajnica@hiim.hr

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Propisani obrasci za prijavu: