Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Neuroznanost >Struktura i organizacija programa studija  
Struktura i organizacija programa studija

Studij je u punom vremenu, u potpunosti, orijentiran k istraživanju (research-oriented).

Studij traje 3 godine, a prema potrebi se četvrta godina koristi za dovršavanje doktorske radnje. Tijekom prve i druge godine, temelj za studij je 30 laboratorija, suvremeno opremljenih, s određenim voditeljima istraživačkih skupina koji su izabrani jer imaju projekte, uvjete za istraživanje, publikacije i dokazan uspjeh u vođenju doktorskih disertacija. Ukoliko mentor nije do sada vodio doktorande mora raditi u odjelu/laboratoriju koji ima publikacije u strogo referiranim časopisima i dokazane uspjehe u vođenju doktoranada.

Za svakog studenta određuje se posebno povjerenstvo od tri člana, od kojih je jedan obavezno voditelj laboratorija u kojem se izrađuje disertacija, koji prate savjetuju i surađuju s doktorandom sve do obrane disertacije.

Kandidat zajedno s mentorom bira istraživačku temu do kraja prve godine studija.

Organizacija je potpuno prilagođena istraživačkom radu: obveza studenta, za sadržaje osim istraživanja, je svega 8 sati nastave tjedno (tijekom 14 tjedana u semestru), što omogućuje da se 80 % ukupnog raspoloživog vremena usmjeri na istraživački rad. U slučaju studiranja uz rad (studij s dijelom radnog vremena) takav mali opseg obveza omogućuje studij.

Opća struktura je sljedeća:

Prva godina studija

30 ETSC bodova za obavezne predmete, 15 za granske predmete, a opterećenje je 4 sata tjedno kroz 14 tjedana u semestru. Za metodološke tečajeve i laboratorijske rotacije predviđa se 15 bodova uz maksimalno opterećenje od 4 sata tjedno kroz 14 tjedana u semestru. Prijedlog prijave teme je uvjet za prijelaz u drugu godinu studija.

Moguće je izabrati 30 % ECTS bodova (4,5 ECTS bodova za granske predmete i 3 ECTS boda za metodološke predmete) iz programa doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.

Druga godina studija

granski usmjereni predmeti po izboru iz svakog područja (od molekularne do kliničke neuroznanosti) donose sljedećih 30 ETSC bodova. Izravna nastava iznosi svega 20% sadržaja, a predavanja po predmetu iznose maksimalno 4 sata. Opet, sve skupa (zajedno sa rotacijama po laboratorijima), ne više od 8 sati tjedno 14 tjedana po semestru. Obavezna javna obrana teme pred Povjerenstvom koje prati studenta doktorskog studija donosi 15 ECTS bodova, a do 15 ETSC bodova se može zamijeniti s istraživačkim radom s time da je pokazatelj uspješnosti tog rada jedan objavljeni rad u Current Contentsu i dva objavljena rada u međunarodnim indeksiranim časopisima (što je i preduvjet za obranu doktorata). Kao zamjena za te radove mogu se uzeti i dva međunarodno recenzirana apstrakta. Kao recenzija apstrakta priznaje se i selektivni odabir prijava i prihvat apstrakta po načelu selektivnog članstva u vodećim znanstvenim društvima.

Moguće je izabrati 30 % ECTS bodova (9 ECTS bodova za granske predmete) iz programa doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.

Rad se može objaviti i u trećoj godini jer je ionako preduvjet za obranu doktorata.

Treća godina

obuhvaća 25 ECTS bodova aktivnosti iz granskih predmeta, 15 ECTS bodova iz ostalih sadržaja, koje čine rotacije po laboratorijima, seminari, vođeni praktikumi, journal klubovi i 20 ECTS sakuplja se temeljem istraživačkog rada iz područja doktorata kojeg je pokazatelj rad u časopisu citiranom u Current Contensu.

Moguće je izabrati 30 % ECTS bodova (7,5 ECTS bodova za granske predmete i 3 ECTS boda za metodološke predmete) iz programa doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo.