Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Neuroznanost >Popis svih predmeta  
Popis svih predmeta

GLAVNI PREDMETI:

 

 1. Lacković Zdravko: Neurotransmitori
 2. Krnjević Krešimir: Molekularni mehanizmi sinaptičke signalizacije
 3. Petanjek Zdravko i Esclapez Monique: Uvod u neurobiologiju
 4. Dikšić Mirko: Uvod u neurokemiju
 5. Kostović Ivica & Judaš Miloš: Neuroanatomija
 6. Kostović Ivica: Razvojna neurobiologija
 7. Šestan Nenad: Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore
 8. Krušlin Božo: Uvod u razvojnu neuropatologiju
 9. Judaš Miloš: Evolucijska neurobiologija čovjeka
 10. Judaš Miloš: Povijest neuroznanosti
 11. Šimić Goran: Neurobiologija starenja
 12. Štefulj Jasminka: Sinapsa: od gena do proteina
 13. Neubauer David i Paro-Panjan Darja: Neonatalna neurologija i neurofiziologija
 14. Banfić Hrvoje: Stanična signalizacija
 15. Kalanj Bognar Svjetlana: Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji
 16. Zarevski: Memorija, metakognicija, inteligencijaMETODOLOŠKI KURSEVI I VOĐENI PRAKTIKUMI:

 

 1. Gajović Srećko: Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti
 2. Gajović Srećko: Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga
 3. Vukšić Mario: Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija
 4. Petanjek Zdravko: Metode rekonstrukcije neurona i stereologija
 5. Petanjek Zdravko: Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo
 6. Jovanov-Milošević Nataša: Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu
 7. Jovanov-Milošević Nataša: Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva
 8. Kalanj Bognar Svjetlana: Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva
 9. Gajović Srećko : Amplifikacija genomske DNA metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)
 10. Canki-Klain Nina: Analiza polimorfizma ljudskih gena
 11. Brečević Lukrecija: Analiza ekspresije gena u neuronima
 12. Šimić Goran: Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću elisa postupka
 13. Judaš Miloš & Radoš Marko: In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi
 14. Ljubešić Marta: Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece
 15. Orešković Darko: Određivanje neurotransmitera i njihovih metabolita u tkivu mozga (HPLC i SPF metode)
 16. Hranilović Dubravka: Genski polimorfizmi
 17. Višnjić Dora: Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom
 18. Lipa Čičin-Šain: Kinetika zasićenja sinaptičkih enzima (MAO), transportera  (5HTT) i receptora (5HT1A)
 19. Nataša Jovanov-Milošević: Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

DRUGA BODOVNA SKUPINA

(GRANSKIUSMJERENIPREDMETI, KLINIČKIPREDMETIIPREDMETIIZDRUGIHSVEUČILIŠNIHPROGRAMA)

 

GRANSKIUSMJERENIIKLINIČKIPREDMETI:

 

Stanična i molekularna neurobiologija:

 1. Sopta Mary: Regulacija transkripcije u mozgu
 2. Gajović Srećko: Ciljana promjena gena u sisavaca
 3. Pochet Roland: Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu
 4. Villaz Michel: Neuronska komunikacija: ionski kanali i sinapse
 5. Heffer-Lauc Marija & Schnaar Ronald L.: Molekularna biologija mijelina
 6. Šalković-Petrišić Melita: Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu
 7. Ježek Davor: Svojstva difuznog neuroendokrinog sustava
 8. Miroslav Plohl: Humani genom i živčani sustav
 9. Marina Ilakovac-Kveder: Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina

 

Stanična i sistemska neurofiziologija:

 1. Randić Mirjana: Stanična neurofiziologija
 2. Huck Sigismund: Uvod u Patch-clamp metode
 3. Padjen Ante L.: Neurofiziologija centralnih neuronskih krugova
 4. ŽJovanov-Milošević Nataša: Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka
 5. Petanjek Zdravko: Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore - promjena voditelja u tijeku
 6. Janigro Damir: Fiziologija cerebralne cirkulacije
 7. Klarica Marijan: Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine
 8. Grubič Zoran: Živčanomišićni spoj i njegova sinaptogeneza
 9. Aleksandra Sinđić: Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

 

Razvojna neuroznanost, oštećenja mozga i plastičnost:

 1. Gajović Srećko: Kako postati živčana stanica?
 2. Škrablin Snježana: Perinatalno razdoblje u novorođenčadi s neurološkim poremećajima
 3. Mejaški-Bošnjak Vlatka i Hadders-Algra Mijna: Razvojna (pedijatrijska) neurologija
 4. Barišić Nina: Pedijatrijska epileptologija
 5. Barić Ivo: Nasljedne metaboličke bolesti središnjeg živčanog sustava
 6. Neubauer David: Rijetke neurometaboličke i neurodegenerativne bolest
 7. Vukšić: Plastičnost hipokampusa nakon lezije
 8. Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju bolesti živčanog sustava

 

Bihevioralna neuroznanost i «neuroimaging»:

 1. Radoš Marko: Moderno kliničko oslikavanje mozga
 2. Prayer Daniela i Radoš Marko: Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga
 3. Tadinac Meri  i Judaš Miloš: Uvod u evolucijsku psihologiju
 4. Radoš Milan: MRI prikaz kralježnične moždine
 5. Jakovljević Miro: Klinička psihofarmakologija
 6. Henigsberg Neven i McGuffin Peter: Psihijatrijska farmakogenomika
 7. Čičin-Šain Lipa: Animalni modeli u biološkoj psihijatriji
 8. Selma Supek: Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora
 9. Uylings Harry B.M.: Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora
 10. Bajrovič Fajko i Neubauer David: Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi
 11. Neubauer David i Derganc Metka: Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija
 12. Maja Bresjanac i Marko Živin: Kvantitativne metode animalnih modela moždanih bolest
 13. Zoran Tadić: Uvod u ponašanje životinja

 

Neurobiološke osnove neuroloških bolesti i duševnih bolesti

 1. Bogdanović Nenad: Banke moždanog tkiva i «European Brain Bank Network»
 2. Relja Maja: Poremećaji pokreta
 3. Relja Maja: Klinička neurofarmakologija
 4. Demarin Vida: Neurosonologija
 5. Demarin Vida: Moždani krvotok-klinički pristup
 6. Canki-Klain Nina: Genetička podloga i novi dijagnostički pristupi monogenskim neuromišićnim bolestima
 7. Henigsberg Neven: Neurobiologija liječenja psihijatrijskih poremećaja
 8. Folnegović-Šmalc Vera: Etiologija i klasifikacija psihoza
 9. Julien Jean-Pierre: Molekularna neuropatologija
 10. Žarković Neven: Eksperimentalna neuropatologija: oksidativni stres središnjeg živčanog sustava
 11. Osmak Maja: Neuronalne stanice: od oštećenja do stanične smrti
 12. Pećina-Šlaus Nives: Genske osnove tumora mozga
 13. Darko Chudy: Neurotransplantacija, restorativna neurokirurgija i duboka stimulacija mozga– predlaganje predmeta u tijeku*

PREDMETI IZ DRUGIH SVEUČILIŠNIH PROGRAMA :

Svi navedeni predmeti su već recenzirani i odobreni u sklopu sveučilišnog poslijediplomskog studija  «Jezična komunikacija i kognitivna znanost» i poslijediplomskog doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“.

 

 1. Klarica Marijan: Lijekovi, droge i mozak
 2. Lončarić Sven: Analiza i razumijevanje slika
 3. Ljubešić Marta: Rana komunikacija
 4. Zarevski Predrag: Memorija, metakognicija i inteligencija (uvršten u glavne predmete)