Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Doktorski studij - Neuroznanost >Popis predmeta po godinama  
Popis predmeta po godinama

 

I GODINA STUDIJA

P = Predavanja; S = Seminari; V = vježbe; U = Ukupno

GLAVNI PREDMETI

Sati (h):

Bodovi:

Semestar

 

 

P

S

V

U

 

 

Zdravko Lacković: Neurotransmitori

3

6

3

12

3

I

Krešimir Krnjević: Molekularni mehanizmi sinaptičke signalizacije

2

6

2

10

2,5

I

Zdravko Petanjek i Monique Esclapez: Uvod u neurobiologiju

4

8

 

12

3

I

Mirko Dikšić: Uvod u neurokemiju

6

6

 

12

3

I

Ivica Kostović i Miloš Judaš: Neuroanatomija

6

 

8

14

3,5

I

Ivica Kostović: Razvojna neurobiologija

4

6

4

14

3,5

I

Nenad Šestan: Molekularna neurobiologija razvitka moždane kore

3

6

3

12

3

I

Božo Krušlin: Uvod u razvojnu neuropatologiju

3

6

3

12

3

I

Miloš Judaš: Evolucijska neurobiologija čovjeka

2

8

 

12

2,5

I

MIloš Judaš: Povijest neuroznanosti

4

6

 

12

3

II

Goran Šimić: Neurobiologija starenja

3

6

3

12

3

II

Jasminka Štefulj: Sinapsa: od gena do proteina

5

5

2

12

3

II

David Neubauer i Darja Paro-Panjan: Neonatalna neurologija i neurofiziologija

4

4

2

10

2,5

II

Hrvoje Banfić: Stanična signalizacija

4

4

4

12

3

II

Svjetlana Kalanj Bognar: Uloga membranskih lipida u neurodegeneraciji

3

7

 

10

2,5

II

Predrag Zarevski: Memorija, metakognicija, inteligencija

4

6

 

10

2,5

II

 

Metodološki predmeti/Vođeni praktikumi

Sati (h):

Bodovi

Semestar

 

P

S

V

U

 

 

Srećko Gajović: Elektronska mikroskopija fetalnog ljudskog mozga

1

2

3

6

1

I

Mario Vukšić:  Prikaz fluorescentnih struktura konfokalnim laserskim mikroskopom i njihova trodimenzionalna rekonstrukcija

4

 

6

10

2

I

Nataša Jovanov-Milošević: Temelji i primjena neurohistoloških istraživačkih metoda: prikaz neurona i neuronskih putova u fetalnom ljudskom mozgu

2

4

4

10

2

I

Svjetlana Kalanj Bognar: Metode izolacije RNA iz moždanog tkiva

 

 

4

4

0,5

I

Srećko Gajović: Amplifikacija genomske DNA metodom lančane reakcije polimeraze (PCR)

 

1

3

4

1

I

Lukrecija Brečević: Analiza ekspresije gena u neuronima

 

2

4

6

1

II

Goran Šimić: Određivanje ukupnih i fosforiliranih tau proteina iz likvora pomoću ELISA postupka

4

2

6

12

2,5

II

Nataša Jovanov-Milošević: Postupci sa eksperimentalnim životinjama u istraživanjima u neuroznanosti

2

 

6

8

2

II

Marta Ljubešić: Procjena kognitivnih funkcija, komunikacije i jezika u djece

1

2

3

6

1

II

Dubravka Hranilović: Genski polimorfizmi:

 

2

4

6

1

II

+ Laboratorijske rotacije prema dogovoru s voditeljem laboratorija

 

 

 

 

2

I i II

 

Granski usmjereni i klinički predmeti

Sati (h):

Bodovi

Semestar

 

P

S

V

U

 

 

Miroslav Plohl: Humani genom i živčani sustav

4

6

2

12

2,5

   I

Marijan Klarica: Patofiziologija mozga i cerebrospinalne tekućine

4

6

2

12

2,5

   I

Srećko Gajović: Kako postati živčana stanica?

4

4

2

10

2

    I

Vlatka Mejaški-Bošnjak: Razvojna (pedijatrijska) neurologija

4

3

3

10

2

    I

Marko Radoš: Moderno kliničko oslikavanje mozga

4

2

6

12

2,5

    I

Neven Henigsberg: Neurobiologija ljiečenja psihijatrijskih poremećaja

4

6

 

10

2

    I

Nives Pećina-Šlaus: Genske osnove tumora mozga

4

4

2

10

2

    I

Peter McGuffin i Neven Henigsberg: Psihijatrijska farmakogenomika

4

6

 

10

2

    II

Harry B. Ulyings: Kognitivna fleksibilnost i orbitalna prefrontalna moždana kora

4

4

2

10

2

   II

Jean-Pierre Julien: Molekularna neuropatologija

4

6

 

10

2

    II

Maja Osmak: Neuronalne stanice: od oštećenja do stanične smrti

4

2

4

10

2

    II

Roland Pochet: Signalizacija kalcijem u živčanom sustavu

4

4

2

10

2

   II

Ante Padjen: Neurofiziologija centralnih neuronskih krugova

4

6

 

10

2

   II

Zoran Grubič: Živčano-mišićni spoj i njegova sinaptogeneza

4

6

 

10

2

   II

Zoran Tadić: Uvod u ponašanje životinja

4

 

6

10

2

    II

 

II GODINA STUDIJA

 

Granski usmjereni i klinički predmeti:

Sati (h):

Bodovi:

Semestar

 

P

S

V

U

 

 

Sven Lončarić: Analiza i razumijevanje slika 

4

6

 

10

2

III

Stanična i molekularna neurobiologija:

 

 

 

 

 

 

Mary Sopta: Regulacija transkripcije u mozgu

4

3

3

10

2

III

Srećko Gajović: Ciljana promjena gena u sisavaca

2

5

3

10

2

III

Marija Heffer-Lauc i Schnaar: Molekularna biologija mijelina

4

 

6

10

2

III

Davor Ježek: Svojstva difuznog neuroendokrinog sustava

2

3

5

10

2

III

Marina Ilakovac-Kveder: Biomembrane: međudjelovanje lipida i proteina

4

 

6

10

2

III

Stanična i sistemska neurofiziologija:

 

 

 

 

 

 

Mirjana Randić: Stanična neurofiziologija

4

6

 

10

2

III

Aleksandra Sinđić: Proučavanje membranskih proteina u ekspresijskim sistemima

2

4

4

10

2

III

Sigismund Huck: Uvod u Patch-clamp metode

4

 

6

10

2

III

Thomas Deller/Mario Vukšić: Stanična i molekularna podloga rasta aksona u hipokampusu nakon lezije

3

4

3

10

2

 

III

Nataša Jovanov-Milošević: Navođenje aksona pri razvitku kortikalnih putova telecephalona čovjeka

6

4

2

12

2,5

III

Razvojna neuroznanost, oštećenja mozga i plastičnost:

 

 

 

 

 

 

Snježana Škrablin: Perinatalno razdoblje u novorođenčadi s neurološkim poremećajima

4

4

2

10

2

 

III

Nina Barišić: Pedijatrijska epileptologija

4

2

4

10

2

III

David Neubauer: Rijetke neurometaboličke i neurodegenerativne bolesti

6

4

2

12

2,5

IV

Bihevioralna neuroznanost i «neuroimaging»:

 

 

 

 

 

 

Daniela Prayer/Marko Radoš: Strukturno i funkcionalno oslikavanje mozga

4

2

4

10

2,5

IV

Meri Tadinac/Miloš Judaš: Uvod u evolucijsku psihologiju

4

6

2

12

2,5

IV

Selma Supek: Funkcionalna lokalizacija neurodinamičkih izvora

4

4

4

12

2,5

IV

Fajko Bajrovič i David Neubauer: Poremećaji disanja, naročito smetnje disanja u spavanju i smetnje spavanja u ranoj dobi

6

4

2

12

2

IV

David Neubauer i Metka Derganc: Neonatalna neurointenzivna dijagnostika i terapija

6

4

2

12

2,5

IV

Maja Bresjanac i Marko Živin: Kvantitativne metode animalnih modela bolesti mozga

 

2

10

12

2,5

IV

Neurobiološke osnove neuroloških bolesti i duševnih bolesti

 

 

 

 

 

 

Maja Relja: Poremećaji pokreta

4

4

4

12

2,5

IV

Maja Relja: Klinička neurofarmakologija

4

6

2

12

2,5

IV

Nina Canki-Klain: Genetička podloga i novi dijagnostički pristupi monogenskim neuromišićnim bolestima

4

6

 

10

2

 

IV

Vera Folnegović-Šmalc: Etiologija i klasifikacija psihoza

4

2

4

10

2

IV

Marijan Klarica: Lijekovi, droge i mozak

4

6

 

10

2

IV

 

III GODINA STUDIJA

 

Granski usmjereni i klinički predmeti:

Sati (h):

Bodovi

Semestar

 

P

S

V

U

 

 

Stanična i molekularna neurobiologija:

 

 

 

 

 

 

Michel Villaz: Neuronska komunikacija: ionski signali i sinapse

3

4

3

10

2

     V

Melita Šalković-Petrišić: Načela unutarstanične signalizacije hormonskih receptora u središnjem živčanom sustavu

4

6

 

10

2

 

     V

Stanična i sistemska neurofiziologija:

 

 

 

 

 

     

Z. Petanjek : Eksperimentalni modeli epilepsije i uloga GABA u razvitku moždane kore

4

6

2

12

2,5

     

      V

Damir Janigro: Fiziologija cerebralne cirkulacije

4

6

 

10

2

      V

Razvojna neuroznanost, oštećenja mozga i plastičnost::

 

 

 

 

 

    

Lukrecija Brečević: Genetika mentalne retardacije i moždanih malformacija

4

8

 

12

2,5

      V

Ivo Barić: Nasljedne metaboličke bolesti središnjeg živčanog sustava

4

4

2

10

2

      V

Marta Ljubešić: Rana komunikacija

4

 

6

10

2

      V

Mitrečić: Primjena matičnih stanica u istraživanju i liječenju  bolesti središnjeg živčanog sustava

4

5

3

12

2,5

      V

Bihevioralna neuroznanost i «neuroimaging»:

 

 

 

 

 

    

Milan Radoš: MRI prikaz kralježnične moždine

4

2

4

10

2,5

     VI

Miro Jakovljević: Klinička psihofarmakologija

4

2

4

10

2

     VI

Lipa Čičin-Šain: Animalni modeli u biološkoj psihijatriji

2

4

4

10

2

     VI

Neurobiološke osnove neuroloških bolesti i duševnih bolesti

 

 

 

 

 

 

Nenad Bogdanović: Banke moždanog tkiva i «European Brain Bank Network»

4

2

2

8

2

     VI

Vida Demarin: Neurosonologija

4

2

4

10

2,5

     VI

Vida Demarin: Moždani krvotok-klinički pristup

4

6

 

10

2,5

     VI

Neven Žarković: Eksperimentalna neuropatologija: Oksidativni stres središnjeg živčanog sustava

4

4

4

12

2,5

 

     VI

Pavle Miklić i Josip Paladino: Neurotransplantacija i restorativna neurokirurgija

4

6

 

10

2

     VI

 

Predmet/Vođeni praktikum

Sati (h):

Bodovi:

Semestar

 

P

S

V

U

 

 

Srećko Gajović: Morfološke metode istraživanja i elektronska mikroskopija u neuroznanosti

2

4

6

12

2,5

 

V

Zdravko Petanjek/Goran Šimić: Metode rekonstrukcije neurona i stereologija

1

2

3

6

1

V

Zdravko Petanjek: Precizna identifikacija kortikalnih polja u odraslom ljudskom mozgu in vivo

1

2

3

6

1

 

V

Nataša Jovanov-Milošević: Ne-radioaktivna in situ hibridizacija ljudskog moždanog tkiva

2

 

6

8

2

V

Dora Višnjić: Analiza staničnog ciklusa protočnom citometrijom

1

 

5

6

1

VI

Miloš Judaš/Marko Radoš: In vivo kvantitativna MRI analiza ljudskog mozga tijekom razvitka i u odrasloj dobi

1

2

3

6

1

 

VI

Darko Orešković: Određivanje neurotransmitera i njihovih metabolita u tkivu mozga (HPLC i SPF metode)

 

2

4

6

1

 

VI

 

+ laboratorijske rotacije (prema popisu laboratorija)

 

 

 

 

 

2

 

V i VI