Naslovnica >Studiji >Poslijediplomski studiji >Obrane završnih specijalističkih radova  
 
Obrane završnih specijalističkih radova

 

IME IPREZIME

DATUM OBRANE

NASLOV ZAVRŠNOG SPECIJALISTIČKOG RADA

VRIJEME
OBRANE

MJESTO
OBRANE

Biljana Popović

Znanje i stavovi studenata Biomedicine u Crnoj Gori o HIV/AIDS-u

9.00

ŠNZ Andrija Štampar, dvorana G 1kat

 Zvonimir Kutleša

 17.07.2015.

 Utjecaj konzumacije vina na strukturu i metabolizam kosti

 12.00

 predavaonica Zavoda za endokrinologiju KBC-a Zagreb

 Vjekoslav Wertheimer

 17.07.2015. Vertebroplastika - metoda liječenja kompresivnih prijeloma kralješka  14.00 Predavaona Klinike za ortopediju Šalata

 

Nevenka Vlah

 

 27.10.2015.

 Evaluacija programa unapređenje oralnog zdravlja djece i mladih u Primorsko-goranskoj županiji

 12.00

 

ŠNZ „A. Štampar“ dvorana C

Marina Adriana Ježina Bušelić  16.11.2015.  Isplativost prevencije karijesa u dječjoj dobi  10.30  Dvorana D 1. Kat

ŠNZ A. Štampar