Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Studiji >Sveučilišni diplomski studij sestrinstva >Obavijesti  
Obavijesti
 Upis na sveučilišni diplomski studij sestrinstva
 

Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva

Za upis na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva potrebno je sljedeće:
1. UPLATNICA NA 446,96,00 kn
- uplatiti na žiro_račun Medicinskog fakulteta: HR84 2340009-1110024619
- poziv na broj: 081-OIB pristupnika
- opis plaćanja: troškovi upisa u I. godinu studija Sestrinstva.
2. UPLATNICA NA 960,00 kn
- uplatiti na žiro_račun Medicinskog fakulteta: HR84 2340009-1110024619
- poziv na broj: 081- OIB pristupnika
- opis plaćanja: troškovi- razlikovni modul
*Napomena: oslobođeni su plaćanja razlikovnih modula samo pristupnici koji su završili sveučilišne preddiplomske studije sestrinstva (u slučaju nejasnoća pogledati uvjete natječaja).
3. DVIJE FOTOGRAFIJE, vel. 4x6 cm.
4. ADMINISTRATIVNA TAKSA, 20,00 kn (biljezi).
5. U referadi preuzeti INDEKS I OSTALE FORMULARE (Šalata 4).
6. DOMOVNICA (original).
7. RODNI LIST (original).
8. PRIJEPIS OCJENA I DIPLOMA ZAVRŠENOG STUDIJA (original ili ovjerene kopije).
- dokumente pod rednim brojem 5.,6. i 7., ako su priloženi u prijavi ne trebaju se ponovo predavati.

TIJEK UPISA NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA

1. U REFERADI FAKULTETA (Šalata 4, Dvorana 3)
- preuzeti indeks i ostale formulare
- ispuniti prvu stranicu indeksa,
- nalijepiti sliku u indeks i na matični list
- ispuniti ostale formulare

2. PRISTUPNICI SU DUŽNI:
- predati indeks i ostale dokumente,
- predati uplatnicu na 446,96 kn,
- predati uplatnicu na 960,00 kn,
- potpisati Ugovor o studiranju.
RASPORED UPISA:

- na adresi: Šalata 4, Dvorana 3. 29.09.2015. (Utorak)
- mjesta na rang listi od 1-27 od 09,00 – 11,00 h
- mjesta na rang listi od 28-51 i 1-4 od 11,00 - 13,00 h


 
2015-09-25 Na vrh
 Rezultati Razredbenog postupka za upis u I. semestar Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva
 

Rezultate Razredbenog postupka za upis u I. semestar Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva možete pogledati ovdje

Rezultati su objevleni 18.09.2015. u 9 sati


 
2015-09-18 Na vrh
 Raspored održavanja intervjua za pristupnike na sveucilišnom diplomskom studiju sestrinstva
 

Za sve pristupnike intervjui će se održavati u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Rockefellerova 4, 10 000 Zagreb, Dvorana B, prema sljedećem rasporedu


 
2015-09-10 Na vrh
11111111111