Osmrtnice smrtovnice
Naslovnica >Upisi >Diplomski studij >Katalozi znanja >Biologija  
Biologija

KATALOG ZNANJA IZ BIOLOGIJE

 

Pristupnik treba znati:

 

1. Biologija - znanost o životu

2. Stanična građa organizma

- metode istraživanja stanice

- mogućnosti svjetlosne i elektronske mikroskopije

- osnovna organizacija prokariotske i eukariotske stanice

- građa i uloga virusa

- građa i način života bakterija i bakterijskih virusa

- osnovna organizacija stanice eukariota

- građa biljne i životinjske stanice

- oblik i funkcija različitih organela

- građa stanične membrane

- model tekućeg mozaika

- transport tvari kroz membranu

- kemijska svojstva stanice

- biološki važni spojevi

- građa i funkcija ugljikohidrata

- lipidi i njihove funkcije u stanici

- struktura bjelančevina

- građa stanične jezgre

- sastav i građa nukleinskih kiselina: DNA i RNA

- uloga genske šifre u intracelularnom toku informacija

- način udvostručenja DNA

- građa, oblik i funkcija kromosoma

- stanični ciklus i mitoza

- mejoza

- građa mitohondrija

- proces staničnog disanja

- stanični metabolizam

- endoplazmatski retikulum i ribosomi

- Golgijevo tijelo i lizosomi

- genetički kod

- proces transkripcije i translacije

 

 

3. Razvitak životinjskog organizma

- razvitak jajne stanice i spermija

- proces oplodnje

- diferencijacija

- rast i starenje organizma

 

4. Fiziologija čovjeka

- kemijski sastav tijela čovjeka

- hipertonična, hipotonična, izotonična otopina

- stanična i izvanstanična tekućina

- krv, krvne stanice, krvna plazma

- ABO sustav

- krvotvorni organi

- srce i krvožilni sustav

- optok krvi i krvni tlak

- dišni sustav, građa i procesi

- imunološki sustav

- AIDS

- probavni sustav, građa i funkcija

- probava u želucu, tankom i debelom crijevu

- metabolizam

- hrana kao izvor energije

- regulacija šećera u krvi

- termoregulacija

- tjelesne tekućine

- građa i funkcija kože

- građa i funkcija mokraćnog sustava

- sustav organa za kretanje

- endokrini sustav

- spolni i reproduktivni sustav

- oplodnja, trudnoća i porođaj

- osjetilni sustav, građa i funkcija

- osjetila

- središnji živčani sustav

 

5. Genetika

- osnove nasljeđivanja

- geni, DNA i kromosomi

- nasljeđivanje po Mendelu

- monohibridno križanje

- dihibridno križanje

- test križanje

- nasljeđivanje u ljudi

- vezani geni

- spolno vezano nasljeđivanje

- kromosomske promjene

- genetika bakterija i virusa

- struktura i replikacija DNA

- mutacije gena

- regulacija aktivnosti gena

- kloniranje

- genetičko inženjerstvo

- rekombinantna DNA tehnologija

- geni u populaciji

 

6. Evolucija

- definicija evolucije

- postanak organskih molekula

- teorije organske evolucije

- dokazi evolucije

- geološka doba

- selekcija

- značaj mutacije za evoluciju

- genska snaga

- tipovi evolucije

- podrijetlo i razvoj čovjeka

 

7. Ekologija

- čovjek i okoliš

- biosfera

- ekološki čimbenici

- biotop, biocenoze i ekosustav

- biogeokemijski ciklusi i kruženje tvari

- demografski razvoj i onečišćenje okoliša

- zaštita okoliša

 

11111111111